Porządek nabożeństw od 20.03.2022r. do 27.03.2022r.

 Niedziela  20.03.22 r.  –  III  NIEDZIELA  WIELKIEGO  POSTU

6.30      Za + męża Józefa Ożarowskiego oraz za ++ jego rodziców.

8.00      Za + męża, ojca i dziadka Józefa Warzecha oraz za ++ rodziców z obu stron.

9.30      W intencji parafian.

11.00    Za ++ rodziców Weronikę (w V-tą rocznicę +) oraz Edmunda Szczot, za + chrześniaka Leszka oraz za ++ dziadków z obu stron.

12.15    Za + męża Mieczysława Nosal, w VII-mą rocznicę + i za D.C.

15.15    Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.

16.00    Za + męża i ojca Józefa Żygadło, w VII-mą rocznicę +, ++ rodziców i z pokrewieństwa z obu stron.

 

Poniedziałek  21.03.22 r.  –  dzień  powszedni 

6.30      Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże bł i zdrowie, w intencji Janiny Jędrychowicz, z okazji urodzin oraz o Boże bł dla całej rodziny, od przyjaciółek.

  18.00  1) Do B. Op., i M.B.N.P., w intencji Lidii Suchoń, z podziękowaniem za udany przebieg operacji, z prośbą dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie.

             2) Za ++ rodziców Kazimierę i Jana Chromiec oraz Janinę i Tadeusza Ćwierz oraz za + babcię Katarzynę Turowską.

 

Wtorek  22.03.22 r.  –  dzień  powszedni   

6.30      Do B. Op., i M.B.N.P., z prośbą o opiekę Boską i potrzebne łaski dla Tomasza i jego rodziny.

18.00    1) Za + matkę i babcię Magdalenę Kluba, w XVII-tą rocznicę + oraz za ++ z pokrewieństwa.

             2) Za + Gabrielę Golis, od mieszkańców z Małego Osiedla.

 

Środa  23.03.22 r.   –  dzień  powszedni 

6.30      Za + Barbarę Kopera, od sąsiadów z ulicy Karskiego.

  18.00  1) Za ++ rodziców Marię i Gerarda Badura.

             2) Za + Monikę Bytomską.

 

Czwartek  24.03.22 r.  –  dzień  powszedni

6.30      Za ++ Kornelię i Jana Jurok, za ++ Elżbietę i Erwina Luka, za ++ z rodzin: Jurok i Luka oraz ++ Otylię i Konrada Zirny, Martę i Franciszka Wistuba, Zuzę i Józefa Nowara i za ++ z rodzin Wistuba, Zirny i Nowara.

18.00    1) Za + Józefa Wierzbickiego, w VII-mą rocznicę +, za ++ rodziców Barbarę i Jana Burda,

             ++ teściów Zofię i Antoniego Wierzbickich oraz za ++ z pokrewieństwa z obu stron.

             2) Za + Horsta Adamczyk, za ++ rodziców, braci i siostry.

 

Piątek  25.03.22 r.  –  UROCZYSTOŚĆ  ZWIASTOWANIA  PAŃSKIEGO

6.30     W intencji Róż Różańcowych.

17.00   Msza Święta Szkolna: 1) Za + Henryka Skowera, od współlokatorów.

            2) Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże bł. i zdrowie, w intencji Przemysława Badury, w I-szą rocznicę urodzin i Martyny Badury w 7-mą r. urodzin.

18.30   1) Za + męża Tadeusza Janowskiego, w rocznicę jego ziemskich urodzin.

            2) Za + Jadwigę Dzienis, w 30-ty dzień po śmierci.

19.00   Nabożeństwo Drogi Krzyżowej.

 

Sobota  26.03.22 r.  –  dzień  powszedni 

6.30     Za + ojca Czesława, w XXIV-tą rocznicę + oraz za + matkę Teresę.

17.30   Nabożeństwo ku czci św. Anny.

18.00   1) W intencji próśb i podziękowań za wstawiennictwem św. Anny.

            2) Za + ojca i dziadka Mariana Urban.

 

Niedziela  27.03.22 r.  –  IV  NIEDZIELA  WIELKIEGO  POSTU  –  Laetare

6.30      Za + Leopolda Jarotek, w XXIX-tą rocznicę +, za + żonę Rozalię, za ++ Marię i Ryszarda Kubica oraz za ++ dziadków z obu stron.

8.00     Za + żonę Teresę Biss, w II-gą rocznicę +.

9.30      W intencji parafian.

11.00    Za + mamę Jadwigę Knop, w XV-tą rocznicę +, za ++ Władysława i Jerzego, za ++ teściów Antoninę i Mieczysława Minga.

12.15    Msza Chrzcielna: Zuzanna Niewęgłowska, Bartosz Wojtalewski, Marcelina Gryz, Zuzanna Zelek.

15.15    Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.

16.00    Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie, w intencji Janusza Sosny, z okazji 50-tej rocznicy urodzin dla Jubilata i całej rodziny.