Porządek nabożeństw od 14.08.2022 r. do 21.08.2022 r.

 

Niedziela  14.08.22 r.  –  XX  NIEDZIELA  ZWYKŁA

8.00      1) Za + Ewę Zbroja.

             2) Msza św. Gregoriańska: Za + Józefa Wierzbickiego.

9.30      Za + Krystynę Stąpór, w VI-tą rocznicę +, oraz za + Stanisława Stąpór.

  11.00  Za + Karola Skopek, w rocznicę + i za ++ z rodzin: Skopek i Grabka.

15.30    Nieszpory niedzielne.

16.00    Za ++ z rodziny Cholewińskich: matkę Kazimierę, ojca Tadeusza, siostrę Teresę, brata Tadeusza, szwagra Ryszarda, ojca chrzestnego Czesława, za ++ babcię i dziadków z obu stron i ++ z pokrew.

 

Poniedziałek  15.08.22 r.  –  UROCZYSTOŚĆ  WNIEBOWZIĘCIA  NMP

8.00      1) Za żyjących i zmarłych członków Róż Różańcowych.

             2) Msza św. Gregoriańska: Za + Józefa Wierzbickiego.

9.30      Za + Teresę Dziak, na pamiątkę jej ziemskich urodzin.

  11.00  Za + Piotra Przybyła, w 60-tą rocznicę jego ziemskich urodzin.

16.00    Do B. Op., z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie, w intencji Katarzyny i Andrzeja Pałęga, z okazji 15-tej rocznicy ślubu.

 

Wtorek  16.08.22 r.  –  dzień  powszedni 

6.30      1) Za + brata Mariana Kościelniak, w VIII-mą rocznicę +.

             2) Msza św. Gregoriańska: Za + Józefa Wierzbickiego.

18.00    Do B. Op., z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie,

             w intencji Aleksandry i Piotra Lizak, z okazji 5-tej rocznicy ślubu oraz o Boże błogosławieństwo dla synów: Adama i Bartłomieja.

 

Środa  17.08.22 r.   –  UROCZYSTOŚĆ  ŚW.  JACKA  –  Głównego  Patrona  Metropolii  Górnośląskiej

6.30      1) Za + męża Kazimierza Kamieniak, w VI-tą rocznicę +, za ++ rodziców  z obu stron, za ++ dwóch braci Mieczysława i Dionizego oraz za ++ z rodzin: Kamieniak i Kieruzel.

             2) Msza św. Gregoriańska: Za + Józefa Wierzbickiego.

18.00    Za + ojca Bolesława Kaczmarczyk, w rocznicę ziemskich urodzin, + matkę Marię i za ++ z pokrew.

 

Czwartek  18.08.22 r.  –  dzień  powszedni 

6.30      1) Za + córkę Katarzynę Woźnica, na pamiątkę jej ziemskich urodzin.

             2) Msza św. Gregoriańska: Za + Józefa Wierzbickiego.

18.00    Za + męża Mariana Stopniak, w VII-mą rocznicę +, za + ojca Jana Kowalik, za ++ teściów Bronisławę i Stefana Stopniak oraz za ++ z pokrewieństwa.

 

Piątek  19.08.22 r.  –  dzień  powszedni

6.30      1) Za + męża, ojca i dziadka Jerzego Bieleckiego, w dniu jego ziemskich urodzin oraz za ++ rodziców z obu stron

             2) Msza św. Gregoriańska: Za + Józefa Wierzbickiego.

18.00    Za ++ rodziców Annę i Stanisława Kozaczek oraz za + brata Lesława.

21.00    Apel Jasnogórski, Koronka do Miłosierdzia Bożego oraz modlitwy ku czci św. Jana Pawła II.

 

Sobota  20.08.22 r.  –  Wspomnienie  św.  Bernarda,  opata  i  doktora  Kościoła

6.30      1) Za + męża Edwarda, w rocznicę +, za ++ córkę Gabrielę, siostrę Gertrudę, za ++ rodziców:  Tyrała i Kempa oraz za D.C.

             2) Msza św. Gregoriańska: Za + Józefa Wierzbickiego.

17.30    Nabożeństwo przygotowania do niedzieli.

18.00    Za + syna Daniela Wiktor, w XVIII-tą rocznicę +, za ++ ojca, braci oraz teściów.

 

Niedziela  21.08.22 r.  –  XXI  NIEDZIELA  ZWYKŁA

8.00      1) Za + ojca Edwarda Tyrała i za ++ z rodziny Tyrała.

             2) Msza św. Gregoriańska: Za + Józefa Wierzbickiego.

9.30      Do B. Op., z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie, w intencji Sabiny Wnuk, z okazji 50-tej rocznicy urodzin.

  11.00  Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże, w intencji Iwony z okazji 60-tej rocznicy urodzin oraz Andrzeja, z okazji 65-tej rocznicy urodzin.

15.30    Nieszpory niedzielne.

16.00    Za + Teresę Klimas, w IV-tą rocznicę +, za + Jana Klimas oraz za ++ z rodzin: Idziak i Klimas.