Porządek nabożeństw od 06.12.2020r. do 13.12.2020r.

Niedziela  06.12.20 r.  –  II  NIEDZIELA  ADWENTU

6.30      Za ++ teściów Teresę i Mikołaja Martyniak, za ++ Irenę i Henryka Duchniak, Henrykę i Waldemara Surowieckich oraz za D.C.

8.00      Za + męża, ojca i dziadka Karola Przybyła, na pamiątkę jego ziemskich urodzin.

9.30      W intencji parafian.

  11.00  Za + Danutę Budziak, w II-gą rocznicę + oraz za D.C., od przyjaciół.

12.15    Za + męża, ojca i dziadka Władysława Serwatka, za ++ rodziców i teściów.

15.30    Nieszpory niedzielne.

16.00    Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Marcina, z okazji rocznicy urodzin, o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Solenizanta i całej rodziny.

 

Poniedziałek  07.12.20 r.  –  Wspomnienie  św.  Ambrożego,  biskupa  i  doktora  Kościoła

6.30      Za + męża Krystiana Hornik, w 30-ty dzień po +.

18.00    RORATY: 1) Za + Leopolda Grzonka, w X-tą rocznicę +.

             2) Za ++ rodziców Jadwigę i Franciszka Pluta oraz za wszystkich ++ z pokrewieństwa.

 

Wtorek  08.12.20 r.  –  UROCZYSTOŚĆ  NIEPOKALANEGO  POCZĘCIA  NMP

6.30     W intencji Róż Różańcowych.

9.30     Za + ojca Edwarda Nykiel, w XXVII-mą rocznicę + oraz za ++ dziadków Katarzynę i Wojciecha Nykiel.

17.00   W intencji Dzieci Marii.

18.30   1) Do B. Op. za wstawiennictwem M.B.N.P., z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie w intencji rodziny Subek.

            2) Za + brata Ferdynanda Konopka.

 

Środa   09.12.20 r.  –  dzień  powszedni 

6.30     Do B. Op., przez wstawiennictwo św. Michała Archanioła, w intencji Damiana, z prośbą o zerwanie przekleństw i skutków okultyzmu.

18.00   RORATY: 1) Za + Krzysztofa Opałka oraz za ++ z Małego Osiedla.

            2) Za ++ ojca Eugeniusza, teścia Franciszka oraz za ++ dziadków z obu stron.

 

Czwartek  10.12.20 r.  –  dzień  powszedni 

6.30     RORATY: Za + Antoniego Sroka oraz za ++ z rodzin: Sroka i Wójcik.

18.00   1) Za + Marlenę, od rodzin: Chmieleckich, Kupczyków i Braunów.

            2) Za + Romana Wyszomierskiego, od sąsiadów.

            3) Za + Piotra Wojcieszek.

 

Piątek  11.12.20 r.  –  dzień  powszedni 

6.30     Za ++ rodziców Henrykę i Władysława Witek oraz Marię i Franciszka Pastok, za ++ braci Jerzego Witek i Jarosława Pastok oraz za ++ z pokrewieństwa.

18.00   RORATY: 1) Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla rodziny Zając.

            2) Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie w intencji Piotra Witecy, z okazji 50-tej rocznicy urodzin.

            3) Za + Józefa Kądzielawa, w 30-ty dzień po +, od siostry Zuzanny i brata Kazimierza z rodzinami.

21.00   Apel Jasnogórski, Koronka do Miłosierdzia Bożego.

 

Sobota  12.12.20 r.  –  dzień  powszedni

6.30      Do B. Op., z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie, w intencji Józefa, z okazji rocznicy urodzin.

8.00      RORATY: W intencji Marcela Guhn, w dniu jego rocznicy urodzin.

17.30    Nabożeństwo przygotowania do niedzieli.

18.00    1) Za + Romana Wyszomierskiego, od sąsiadów z ulicy Róży Luksemburg.

             2) Do B. Op., z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie, w intencji Alfreda Pissulla, z okazji 60-tej rocznicy urodzin.

 

Niedziela  13.12.20 r.  –  III  NIEDZIELA  ADWENTU  –  Gaudete

6.30      Za + Wacława Banaś, w XVIII-tą rocznicę + oraz za ++ z rodzin: Banaś, Dudek i Korbal.

8.00      Do B. Op. i M.B.N.P., z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie, w intencji Łucji, z okazji urodzin.

9.30      W intencji parafian.

  11.00  Za ++ matkę Janinę, ojca Stanisława, brata Jerzego, za ++ krewnych z obu stron i za D.C.

12.15    Za + męża i ojca Zenona Dziedzic, w VII-mą rocznicę +.

15.30    Nieszpory niedzielne.

16.00    Za + syna Marcina, w XVII-tą rocznicę +.