Parafia

Rzymskokatolicka Parafia św. Anny
w Gliwicach – Łabędach

 

ul Przyszowska 36
44-113 Gliwice
tel. (32) 234-23-23

Msze św.

Niedziele i Święta:
7:30, 9.30; 11.00; 12:15, 16.00

Msza św. z udzielaniem Sakramentu Chrztu św. w ostatnią niedzielę miesiąca o godz. 12.15

Święta zniesione:
6:30, 9:00, 17:00, 18:30

Dni powszednie:
6:30, 18:00

Kancelaria Parafialna

Kancelaria czynna:

poniedziałek i wtorek 16.30-17.30;
czwartek 8.00-9.00;
piątek 19.00-20.00


Kancelaria w czasie ferii i wakacji czynna:
w środy i piątki 16.30 – 17.30;
czwartki 8.00 – 9.00.

 1. Dzisiaj o godz. 15.30 zapraszamy na nieszpory niedzielne.
 2. W piątek o godz. 21.00 Apel Jasnogórski i Koronka do Miłosierdzia Bożego.
 3. W sobotę od godz. 17.00 okazja do spowiedzi.
 4. W sobotę po Mszy św. wieczornej Nabożeństwo Fatimskie z procesją wokół kościoła. Nie będzie w tym dniu Nabożeństwa przygotowania do niedzieli.
 5. Kolekta przyszłej niedzieli na potrzeby parafii.
 6. Przy wyjściu z kościoła do nabycia „Gość Niedzielny”, „Mały Gość Niedzielny” oraz „Gość Historia”.
 7. W dniach 15-17 sierpnia łabędzka grupa brązowa będzie pielgrzymować na Janą Górę wraz z 378. Pielgrzymką Gliwicką. Bliższe informacje i zapisy w zakrystii.

Zapowiedzi przedślubne:

Maciej Sokołowski, par. św. św. Anny w Gliwicach
Małgorzata Wróbel, par. św. Anny w Gliwicach

Tomasz Kosmol, par. św. Anny w Gliwicach
Julia Łakomska, par. św. Michała Archanioła w Żernicy

Stanowczy sprzeciw wobec działań MEN” Oświadczenie Dyrektorów Wydziałów Katechetycznych

Dyrektorzy Wydziałów Katechetycznych diecezji w Polsce obecni na konferencji pod kierownictwem Księdza Biskupa Wojciecha Osiala, Przewodniczącego Komisji Wychowania Katolickiego KEP, wyrażają stanowczy sprzeciw wobec działań Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczących szkolnych lekcji religii. Działania te układają się w pakiet zmian, które są jawną dyskryminacją dzieci i młodzieży uczestniczących w szkolnych lekcjach religii, ich rodziców oraz nauczycieli religii.

Dyrektorzy podkreślają, że wszelkie zmiany winny dokonywać się zawsze zgodnie z obowiązującym prawem, na drodze wzajemnego dialogu i w porozumieniu z wszystkimi Kościołami i związkami wyznaniowymi. Konieczne jest zawsze wypracowanie porozumienia strony rządowej z władzami Kościoła i związków wyznaniowych. Wynika to z zapisów w Ustawie o systemie oświaty, Konstytucji RP oraz Konkordatu. Jedynie na drodze dialogu i współpracy można właściwie troszczyć się o rozwój młodych pokoleń Polek i Polaków.

 1. Formą nierówności i niesprawiedliwego traktowania uczniów i nauczycieli religii jest wprowadzana przez Ministerstwo możliwość zwiększania grup poprzez łączenie uczniów z różnych klas i poziomów edukacyjnych: do 25 osób w klasach I-III i do 30 osób w klasach IV-VIII szkół podstawowych oraz w szkołach ponadpodstawowych. Nauczanie religii w grupach większych niż w przypadku innych lekcji ma charakter dyskryminacji i nie jest podyktowane dobrem ucznia. Ministerstwo planuje łączenie klas w grupy także bez uwzględniania wieku dzieci. Sytuacja, w której uczniowie z klas IV szkoły podstawowej znajdą się na jednej lekcji z uczniami klas VIII jest sprzeczna z wszelkimi zasadami psychologicznymi, pedagogicznymi i dydaktycznymi. Narusza to prawa ucznia, godność dziecka oraz krzywdzi je w procesie edukacji.
 2. Ministerstwo, pomimo licznych głosów sprzeciwu, bez żadnego porozumienia z Kościołem, podjęło decyzję, że ocena z religii od 1 września 2024 r. nie będzie wliczana do średniej ocen. W sposób rażący godzi to w podstawowe zasady dydaktyczne. Dziecko nie jest w stanie zrozumieć, dlaczego jego wysiłek na lekcjach religii nie jest doceniony w ten sam sposób, jak w przypadku innych przedmiotów.
 3. Zapowiadane przez Ministerstwo umieszczanie lekcji religii jedynie na początku i na końcu zajęć jest formą dyskryminacji, segregacji i nietolerancji wobec osób wierzących. Jest to krzywdzące wobec uczniów i ich rodziców. Godzi również w podstawowe prawa nauczycieli religii, określone m.in. w Karcie Nauczyciela.
 4. Dyrektorzy wyrażają sprzeciw wobec planów zmniejszenia ilości lekcji religii do jednej tygodniowo.

Nauczyciele religii aktywnie uczestniczą w realizacji szkolnych programów profilaktyczno-wychowawczych na wszystkich płaszczyznach w społeczności szkolnej. Uczą miłości bliźniego, wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka, dialogu, tolerancji, szacunku. Kształtują postawy proekologiczne, społeczne, dotyczące zdrowia fizycznego i psychicznego. Troska nauczycieli religii o rozwój emocjonalny, społeczny i duchowy przekłada się na kondycję psychofizyczną uczniów.

Organizacja lekcji religii w przestrzeni szkolnej jest wypełnieniem konstytucyjnego prawa rodziców do wychowania i nauczania religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami (art. 53, ust. 3 Konstytucji). Jest też dla rodziców ułatwieniem, gdyż często zapracowani, z wielką trudnością doprowadzaliby dzieci na zajęcia przy parafii.

Wprowadzanie zmian w organizacji lekcji religii w szkole odbywa się do tej pory bez wymaganego przez prawo porozumienia Ministerstwa ze stroną kościelną. Państwo demokratyczne powinno respektować prawa wszystkich obywateli – zarówno wierzących, jak i niewierzących.

Osoby odpowiedzialne za katechizację i szkolne nauczanie religii w Polsce proszą Rodziców i wszystkich ludzi dobrej woli o aktywne włączenie się w obronę obecności lekcji religii w polskiej szkole. Wysyłajmy do Ministerstwa nasz sprzeciw w tej sprawie na adres: kancelaria@men.gov.pl.

Dyrektorzy Wydziałów Katechetycznych

Stegna, 23 maja 2024 r.

Niedziela 07.07.24 r. – XIV NIEDZIELA ZWYKŁA
7.30 W intencji parafian.
9.30 Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie, w intencji Cecylii, z okazji 85-tej rocznicy urodzin.
11.00 Do B. Op., z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie, w intencji Reginy i Stanisława Bednarskich, z okazji 60-tej rocznicy ślubu.
15.30 Nieszpory niedzielne.
16.00 Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Wandy i Franciszka, z okazji 60-tej r. ślubu oraz o bł. Boże i zdrowie dla całej rodziny.

Poniedziałek 08.07.24 r. – Wspomnienie św. Jana z Dukli, prezbitera
6.30 Za ++ rodziców Kazimierę i Władysława oraz za ++ z rodziny i za D.C.
18.00 Za + mamę Marię Oremus, w IX-tą rocznicę +.

Wtorek 09.07.24 r. – dzień powszedni
6.30 Do B. Op. z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie, w intencji Rity, z okazji kolejnej rocznicy urodzin.
18.00 Za ++ rodziców Annę i Józefa Fyda.

Środa 10.07.24 r. – dzień powszedni
6.30 Za ++ Irenę i Stefana Zaifert.
18.00 Za + męża, ojca i dziadka Mariana Gruszkowskiego, w X-tą rocznicę +.

Czwartek 11.07.24 r. – ŚWIĘTO ŚW. BENEDYKTA, OPATA – Patrona Europy
6.30 Za ++ rodziców Czesławę i Czesława Flasza, za ++ teściów Rozalię i Jana Stachnik oraz za ++ szwagrów: Włodzimierza Bąk i Kazimierza Stachnik.
14.00 ŚLUB: Anna Tyr – Damian Pakuła.
18.00 Za ++ rodziców Władysławę i Jana Wnorowskich.

Piątek 12.07.24 r. – Wspomnienie św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, biskupa i męczennika
6.30 Za + męża, ojca, dziadka i pradziadka Franciszka Ćwik, w I-szą rocznicę +.
18.00 Za + brata, szwagra i wujka ks. Wilhelma Hajduk, w V-tą rocznicę +, za + jego ojca Stanisława, w VII-mą rocznicę + oraz za ++ z rodziny: Hajduk i Szostak.
21.00 Apel Jasnogórski i Koronka do Bożego Miłosierdzia.

Sobota 13.07.24 r. – Wspomnienie świętych pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta
6.30 Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie, w intencji wnuczki Larissy.
18.00 Do B. Op. i M.B.N.P.,, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie, w intencji Katarzyny, z okazji 18-tych urodzin oraz o błogosławieństwo Boże i zdrowie dla całej rodziny.
Nabożeństwo Fatimskie.

Niedziela 14.07.24 r. – XV NIEDZIELA ZWYKŁA
7.30 Za ++ rodziców Barbarę i Joachima, brata Erwina, dziadków, ciocię Otylię i jej + męża Jana.
9.30 Za ++ rodziców Marię i Brunona Kuczmik, za + męża Krystiana oraz za ++ z rodziny Kuczmik, Barczyk, Kaluca.
11.00 Za ++ rodziców Danutę i Jana Zielskich oraz za ++ z rodzin: Zielskich i Kułakowskich.
15.30 Nieszpory niedzielne.
16.00 Za ++ synów Janusza i Wojciecha Majkowskich, za + męża Franciszka, za ++ rodziców oraz za ++ z rodziny Łabuś.

Nasza Świątynia

Jak do nas dojechać?