Apostolat Margaretka

Apostolat Margaretka w par. św. Anny w Gliwicach Łabędach

17.05.2019r, powstały 3 Margaretki, które złożyły przyrzeczenie wieczystej modlitwy za 3 kapłanów:
1. Ks. Damiana Dolnickiego
2. Ks. Mariusza Setlaka
3. Diakona Patryka Gawłowskiego

22.05.2020r, powstały 2 Margaretki, które złożyły przyrzeczenie wieczystej modlitwy za kapłanów:
1. Ks. Patryka Gawłowskiego
2. Br. Alberta Koguta

03.09.2020r powstały 2 Margaretki , złożyły swoje przyrzeczenie wieczystej modlitwy za kapłanów:
1. Ks. Damiana Trojana
2. Ks. Marcina Maciejczyka

03.06.2021r powstały 2 Margaretki, które złożyły swoje przyrzeczenie wieczystej modlitwy za kapłanów:
1. ks. Damiana Dolnickiego
2. O. Alberta Koguta

06.10.2022r swoje przyrzeczenie wieczystej modlitwy złożyły Margaretki za 3 kapłanów:
1. Ks. Damiana Dolnickiego
2. Ks. Damiana Trojana
3. Ks. Damiana Kubińskiego

02.02.2023r przyrzeczenie wieczystej modlitwy złożyły Margaretki za 3 kapłanów:
1. Ks. Bp. Sławomira Odera
2. Ks. Ireneusza Gierczyckiego
3. Ks. Artura Ochmanna

07.09.2023r powstało 5 Margaretek, przyrzeczenie wieczystej modlitwy złożono za kapłanów:
1. Ks. Prałata Piotra Kansego
2. Ks. Proboszcza Damiana Dolnickiego
3. Ks. Janusza Czenczka
4. Ks. Damiana Kubińskiego
5. Ks. Łukasza Rasztara

Podczas sprawowanej Eucharystii w każdy pierwszy czwartek miesiąca polecamy Bogu kapłanów objętych naszymi modlitwami, prosimy o świętość dla nich, a dla modlących się o łaskę wytrwania w gorliwej modlitwie. Modlimy się także o dar zrozumienia przez wszystkich wiernych potrzeby modlitewnego wspierania Kościoła, aby poprzez modlitwę za osoby duchowne przyczyniać się do wzrostu ich świętości i zwycięstwa Kościoła Chrystusowego.

Serdecznie zapraszamy osoby chętne, pragnące włączyć się w to dzieło, wszystkich tych, którzy czują się odpowiedzialni, czują potrzebę modlitwy za swoich duszpasterzy. Kapłani są darem Bożym dla nas, ze strony wiernych nie powinno więc zabraknąć modlitwy o gorliwych i świętych kapłanów. Niech będą chlubą i radością Kościoła.