Róże Różańcowe

RR  

Już w średniowieczu powstały wspólnoty, gromadzące się by odmawiać różaniec. Pierwsze Bractwo Różańcowe założył w 1470 r. bł. Alanus de Rupe, a pięć lat później w Kolonii podobną wspólnotę utworzył dominikanin Jakub Sprenger. W Europie istniały setki bractw różańcowych, do których należeli królowie i książęta, wielcy wodzowie i dostojnicy Kościoła. Wśród wielkich czcicieli różańca jest papież Leon XIII, autor 13 encyklik różańcowych. Pisał on, że różaniec uczy mądrego przeżywania codzienności w tajemnicach radosnych, swoich cierpień – w tajemnicach bolesnych oraz nastawienie na życie przyszłe w tajemnicach chwalebnych. Papież Jan Paweł II powiedział: „Różaniec to moja ulubiona modlitwa! (…) Wspaniała w jej prostocie i jej głębi. Z głębi serca zachęcam wszystkich do jej odmawiania”. Do Polski modlitwa różańcowa dotarła w średniowieczu. Do Bractwa Różańcowego należeli m. in. królowie Zygmunt Stary, Stefan Batory, Jan III Sobieski i wybitni wodzowie – Tadeusz Kościuszko i Kazimierz Pułaski. Żywy Różaniec to wspólnota religijna osób świeckich, które codziennie odmawiają Tajemnice Różańca. Wspólnoty te często nazywane są Różami. Pierwszą Różę założyła w roku 1826 w Lyonie sługa Boża Paulina Maria Jaricot. Wg Pauliny zjednoczenie serc w jedności tajemnic daje Różańcowi szczególną moc nawracania grzeszników. Podkreślała ona, że „w takiej piętnastce, złożonej z ludzi dobrych, przeciętnych oraz innych, którzy mają jedynie dobrą wolę z „piętnastu węgli”, z których jeden płonie, trzy lub cztery tlą się zaledwie, a pozostałe są zimne”, wkrótce wszystkie razem wybuchną ogniem. I ten ogień płonie na całym świecie do dziś. Do Polski dzieło to dotarło w XIX w. W krótkim czasie objęło niemal wszystkie parafie w kraju. Rozpoczynając 25 rok swojego pontyfikatu, Jan Paweł II w liście apostolskim zatytułowanym „Różaniec Dziewicy Maryi” ogłosił Rok Różańca (okres od października 2002 do października 2003 roku).Wtedy też Ojciec Święty wprowadził nową część różańca, tajemnice światła, uwzględniające lata publicznej działalności Pana Jezusa, „aby różaniec w pełniejszy sposób można było nazwać streszczeniem Ewangelii”. Odtąd cały różaniec liczy 20 tajemnic, a żywe Róże składają się z 20 osób.

Róże Różańcowe w naszej parafii zostały założone w podzięce za nawiedzenie Matki Bożej w Kopii Obrazu Jasnogórskiego dnia 4.XI.1996 roku.

Róże naszej parafii: Matki Bożej Fatimskiej Matki Bożej Lourdzkiej Matki Bożej Częstochowskiej Matki Bożej Nieustającej Pomocy Świętej Anny Świętej Barbary Świętej Jadwigi Świętego Józefa W każdą pierwszą sobotę miesiąca o godzinie 17.00 w kościele jest nabożeństwo Różańcowe z wymianą tajemnic Żywego Różańca. Zapraszamy parafian do włączenia się w grono wspólnoty modlitewnej. Zapisy chętnych czcicieli Matki Bożej po nabożeństwie w zakrystii. W  odpowiedzi na wezwanie Ojca Świętego Jana Pawła II do modlitwy różańcowej w Roku Różańcowym2002/2003 Pani katechetka założyła  róże różańcowe gromadzące dzieci i młodzież parafii. Są to róże: Świętej Łucji Świętego Franciszka Świętej Klary Spotkania dziecięcych i młodzieżowych Róż Różańcowych odbywają się w każdy pierwszy piątek miesiąca o godz.16.00 w domu katechetycznym.