Liturgiczna Służba Ołtarza parafii św. Anny

LSO

 

Grupę Liturgicznej Służby Ołtarza ogółem stanowi 46 chłopaków w tym 19 lektorów i 27 ministrantów. W celu pomocy opiekunowi LSO czyli ks. Proboszczowi i poszerzenia zakresu swoich obowiązków 4 lektorów odbyło kurs animatorski, a żeby było jeszcze mało to dwóch już animatorów kształci się na ceremoniarzy. Aby usprawnić działalność i formację duchową podzieleni jesteśmy na grupy wiekowe według szkół tj. grupa szkoły podstawowej, gimnazjum oraz szkoła średnia. Opiekę nad poszczególnymi grupami sprawują animatorzy. Staramy się spotkać przynajmniej raz w miesiącu w grupach. Przed wszystkimi ważnymi uroczystościami odbywają się zbiórki formacyjne z ks. Proboszczem. Ponadto wspomagamy kapłanów w czasie różnych nabożeństw, liturgii oraz innych wydarzeń kościelnych i parafialnych. Jeżeli czujesz potrzebę zrobienia w życiu czegoś więcej i dla innych to dołącz do NAS. Nie ma nic piękniejszego jak przeżywanie Eucharystii u boku samego Chrystusa !