Nasi Duszpasterze

Ks. Damian Dolnicki Proboszcz. Urodzony dnia 22 września 1977 r. w Bytomiu. Pochodzi z parafii św. Józefa w Bytomiu. Pracę magisterską napisał z zakresu teologii patrystycznej. Odbył studia specjalistyczne z patrologii. Praktykę diakońską odbył w parafii NSPJ i MB Fatimskiej w Tarnowskich Górach Strzybnicy. Święcenia w stopniu prezbitera otrzymał w Gliwicach dnia 7 czerwca 2003 r. z rąk ks. bpa Jana Wieczorka. Mottem jego kapłańskiej posługi są słowa z Psalmu 125: „Ci, którzy Panu ufają, są jak góra Syjon, co się nie porusza, ale trwa na wieki” Dekretem ordynariusza diecezji gliwickiej był kierowany do posługi w następującym czasie i miejscu: Od września 2003 r. do sierpnia 2009 r. jako wikariusz parafii św. Marii Magdaleny w Kuźni Raciborskiej. Od września 2009 r. do sierpnia 2010 r. jako wikariusz parafii Wniebowzięcia NMP w Miasteczku Śląskim Od września 2010 r. do sierpnia 2015 r. jako prefekt w Wyższym Międzydiecezjalnym Seminarium Duchownym. Od września 2015 r. do sierpnia 2018 r. Jako audytor w Sądzie Biskupim w Gliwicach. Od 27 sierpnia 2018 jako proboszcz parafii św. Anny w Gliwicach – Łabędach. PASJA: Odkrywanie Pisma Świętego, poznawanie człowieka, muzyka dawna, dobra literatura.


Ks. Damian Kubiński – wikariusz. Urodzony 08.10.1986 r. w Zabrzu. Pochodzi z parafii św. Franciszka z Asyżu w Zabrzu. Pracę magisterską napisał z zakresu katechetyki. Praktykę diakońską odbył w parafii Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Zabrzu – Helence.

Święcenia w stopniu prezbitera otrzymał w Gliwicach dnia 11 czerwca 2011 r. z rąk ks. bpa Jana Wieczorka.

Mottem jego kapłańskiej posługi są słowa z Psalmu 139: „Przenikasz i znasz mnie, Panie, Ty wiesz, kiedy siedzę i wstaję. Z daleka spostrzegasz moje myśli, przyglądasz się, jak spoczywam i chodzę, i znasz wszystkie moje drogi”. Dekretem ordynariusza diecezji gliwickiej był kierowany do posługi w następującym czasie i miejscu:

  • Od 23 sierpnia 2011 r. do 27 sierpnia 2018 r. jako wikariusz parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Toszku.
  • Od 27 sierpnia 2018 r. do 28 sierpnia 2022 r. jako wikariusz parafii Chrystusa Króla w Gliwicach.
  • Od 28 sierpnia 2022 r. jako wikariusz parafii św. Anny w Gliwicach – Łabędach.

PASJA: Muzyka kościelna, klasyczna i inna, liturgia, rower, góry, majsterkowanie.


Ks. Łukasz Rasztar – wikariusz. Urodził się 26. stycznia 1989 r. w rodzinie Anieli i Edmunda. Ma 4 siostry i 5 braci. Pochodzi z parafii św. Stanisława Kostki w Lublińcu (to parafia prowadzona przez Zgromadzenie Oblatów Maryi Niepokalanej). W ramach pracy magisterskiej z zakresu historii Kościoła opisał życie ks. Józefa Dwuceta, proboszcza parafii św. Mikołaja w Lublińcu. Parafią jego praktyki diakońskiej była parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa i Matki Boskiej Fatimskiej w Tarnowskich Górach Strzybnicy. Święceń kapłańskich udzielił mu 27. maja 2023 r. bp Sławomir Oder. Jako motto posługi kapłańskiej wybrał słowa z Ewangelii św. Jana: „Ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie.” Jego pierwszą parafią wikariuszowską jest od września 2023 r. Parafia św. Anny w Łabędach. PASJA: dobra książka, motoryzacja, historia Kościoła, ogród, spotkania z ludźmi, piłka nożna.


Ks. Prałat Piotr Kansy – mgr teologii, kapelan Jego Świątobliwości, radca duchowny, dziekan honorowy, dziekan. Urodzony dnia 28.08.1948 r. w Chrząstowicach. Święcenia kapłańskie otrzymał 18 maja 1975 roku z rąk ks. Biskupa Franciszka Jopa w katedrze Podwyższenia Krzyża Św. w Opolu. Jako wikariusz pracował w parafii Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Opolu, w parafii św. Mikołaja w Raciborzu i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gliwicach-Łabędach. Jest budowniczym kościoła Matki Boskiej Różańcowej w Rzeczycach, Centrum parafialnego św. Anny, Domu Pogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Gliwicach Łabędach i budynku Kurii Diecezjalnej w Gliwicach. Od stycznia 1985 r. do sierpnia 2018 r. pełnił funkcję Pierwszego Proboszcza Parafii św. Anny w Gliwicach-Łabędach.

Nr tel.:  32 4449336; 32 2340295