07.11 do 14.11.2010 roku

Niedziela 07.11.10 r. – XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA

6.30

Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Błogosławieństwo Boże

i zdrowie, w intencji rodziny Heller.

8.00

Za ++ Jana, Stefana, Helenę oraz Jerzego Petruzela, za ++ Jana i Bronisławę Duchniak

oraz za ++ rodziców z obydwu stron.

9.30

Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże Błogosławieństwo, w intencji Zygmunta, z okazji 60-tej rocznicy urodzin oraz dla całej rodziny.

11.00

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Leokadii Buchta, z okazji 50-tej rocznicy urodzin, dziękując za otrzymane łaski, z prośbą o Błogosławieństwo Boże i zdrowie.

12.15

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Piotra Wierzbowski, z okazji 50-tej rocznicy urodzin, z prośbą o zdrowie i Błogosławieństwo Boże.

16.00

Za + Ryszarda Kubica, w XII-tą rocznicę +, za + żonę Marię, za ++ Rozalię i Leopolda Jarotek

oraz za ++ dziadków z obu stron.

Poniedziałek 08.11.10 r. – dzień powszedni

6.30

Za + męża Engelberta Wróbel oraz za ++ rodziców i dziadków.

18.00

1) Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Elżbiety, z okazji 75-tej rocznicy urodzin, z podziękowaniem i

prośbą o zdrowie i Błogosławieństwo Boże.

2) Za + Jana Chudaś, w I-szą rocznicę +.

Wtorek 09.11.10 r. – ŚWIĘTO ROCZNICY POŚWIĘCENIA BAZYLIKI LATERAŃSKIEJ

6.30

1) Do Miłosierdzia Bożego, za + syna Bogdana Baran, w XVII-tą rocznicę +, za + męża Czesława, za ++ rodziców Rozalię i Henryka Szulc, za ++ siostry, braci i za ++ z pokrewieństwa z obu stron.

2) Za + brata Kazimierza i + siostrę Krystynę i jej męża Henryka, za ++ rodziców Julię i Mikołaja

Pietrasik

18.00

Za + matkę Elżbietę, w I-szą rocznicę + i za + ojca Kazimierza oraz za ++ z pokrew. z obu stron.

Środa 10.11.10 r. – Wspomnienie św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła

6.30

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji rodziny Kelling, z prośbą o zdrowie i Błogosławieństwo Boże

18.00

1) Do B. Op. i M.B.N.P., z prośbą o opiekę i wstawiennictwo, w intencji rodziny Kocur

oraz o życie wieczne dla ++ z rodziny.

2) Za + męża Janusza Szymański.

Czwartek 11.11.10 r. – Wspomnienie św. Marcina z Tours, biskupa

6.30

1) Za ++ Marcina, Franciszkę i Agnieszkę Gaertner, za ++ braci Jana i Józefa, za + siostrę Adelę, za + szwagra Alojzego i za + siostrzeńca Rajmunda.

2) Za ++ rodziców Marię i Franciszka Pastok oraz Henrykę i Władysława Witek, za ++ braci

Jarosława i Jerzego oraz za ++ z rodzin Pastok i Witek oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.

18.00

Za + Agnieszkę Tyrała, w rocznicę + oraz jej + męża Wilhelma i za ++ krewnych.

Piątek 12.11.10 r.– Wspomnienie św. Jozafata, biskupa i męczennika

6.30

Za ++ Martę Kowolik, męża Emila od córki wraz z rodzinami

17.00

Za ++ rodziców Barbarę i Jana Burda, za ++ teściów Zofię i Antoniego Wierzbickich oraz za ++ z pokrewieństwa z obu stron.

18.30

Za ++ Eufemię i Szczepana Gawek.

Sobota 13.11.10 r. – Wspomnienie świętych Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna – pierwszych męczenników Polski

6.30

Za + Ludwika Leja, w 30-ty dzień po +.

18.00

Za + babcię Anielę Nyczaj, za + dziadka Antoniego oraz za ++ pradziadków z obu stron.

Niedziela 14.11.10 r. – XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA

6.30

W intencji parafian.

8.00

Za + syna Daniela Wiktor i za + ojca Michała.

9.30

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Elżbiety Glowienka, z okazji 70-tej rocznicy urodzin,

z podziękowaniem i prośbą o zdrowie i Błogosławieństwo Boże.

11.00

Za + Zofię Kądzielawa, za ++ rodziców z obu stron i za dusze w czyśćcu cierpiące.

12.15

Za + męża Wacława, w IX-tą rocznicę + i za ++ rodziców z obu stron.

16.00

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Janiny z okazji 70-tej rocznicy urodzin, z podziękowaniem i prośbą o zdrowie i Błogosławieństwo Boże.