Porządek nabożeństw w okresie od 16.01 do 23.01.2011 roku

Niedziela  16.01.11 . –  II  NIEDZIELA  ZWYKŁA

6.30

Za + szwagra Macieja Dębowskiego, w I-szą rocznicę + oraz za ++ jego rodziców.

8.00

Za + Janusza Szymański, w I-szą rocznicę +.

9.30

W intencji parafian.

11.00

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Urszuli i Antoniego Nowak, z okazji 50-tej rocznicy ślubu,

z podziękowaniem i prośbą o zdrowie i Błogosławieństwo Boże.

12.15

O Dary Ducha Świętego dla Piotra Wojdat, z okazji 15-tej rocznicy urodzin.

16.00

Do Aniołów Stróżów, w intencji Klaudii, z okazji 12-tej rocznicy urodzin oraz w intencji jej rodziców oraz rodzin Jagiełów i Grzegorczyków, z prośbą o Błogosławieństwo Boże i zdrowie.

Poniedziałek 17.01.11 r. –  dzień  powszedni

6.30

1) Za + Elfrydę Hampel, ++ z pokrewieństwa Hampel, Dziuroń, Węska oraz o zdrowie dla ojca

2)

18.00

Za + Teresę Skubella, w I-szą rocznicę +.

Wtorek 18.01.11 r.–  dzień  powszedni

6.30

1) Za ++ Antoniego, Stanisława, Feliksa i Jadwigę Strojec, za ++ Stanisławę, Janusza, Władysława, Genowefę i Tadeusza Butrynowiskich.

2)

18.00

Za + Jana Cycoń i za ++ Bożenę i Eugeniusza Glapińskich.

Środa  19.01.11 r.   –  Wspomnienie  św.  Józefa  Sebastiana  Pelczara,  biskupa

6.30

1)

2)

18.00

O Dary Ducha Świętego dla Marty i Łukasza, z okazji 19-tej rocznicy urodzin.

Czwartek  20.01.11 r.  –  dzień  powszedni

6.30

1)

2)

18.00

Za + matkę Klarę Balcer, w X-tą rocznicę +, za + ojca Antoniego i za ++ z pokrewieństwa.

Piątek 21.01.11 r.–  Wspomnienie  św.  Agnieszki,  dziewicy  i  męczennicy  –  Dzień  Babci

6.30

1) Za ++ Stanisława, Halinę i Fryderyka Kwieków, za ++ Zbigniewa i Seweryna Szczerba.

2)

18.30

Za + Lesława Grad, od sąsiadów z ulicy Piaskowej 3.

Sobota  22.01.11 r.–  dzień  powszedni  –  Dzień  Dziadka

6.30

1) Za + syna Janusza Sakwieja, w dniu urodzin.

2)

18.30

Za ++ rodziców i dziadków Franciszkę i Jana Pawleta, za + męża i ojca Horsta Artelt

oraz za ++ jego rodziców Martę i Henryka.

Niedziela  23.01.11 . –  III  NIEDZIELA  ZWYKŁA

6.30

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Cecylii, z okazji 85-tej rocznicy urodzin, z podziękowaniem

i prośbą o zdrowie i Błogosławieństwo Boże.

8.00

Za ++ Annę i Jana Dziuroń, za + syna Jana, za ++ córki Elfrydę i Marię, za + Alojzego Kaczmarczyk, za + Henryka Chudy i za ++ z pokrewieństwa.

9.30

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Marii, z okazji 75-tej rocznicy urodzin, z podziękowaniem

i prośbą o zdrowie i Błogosławieństwo Boże.

11.00

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Bernarda Gilga, z okazji 50-tej rocznicy urodzin,

z podziękowaniem o zdrowie i Błogosławieństwo Boże.

12.15

Za + ojca Jana Szostak w XVII-tą rocznicę +, za ++ z pokrewieństwa z obu stron.

16.00

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji mamy Rozalii Łazaj, z okazji 85-tej rocznicy urodzin i Grażyny Suś, z okazji 50-tej rocznicy urodzin, z podziękowaniem i prośbą o zdrowie i Błogosławieństwo Boże.