Porządek nabożeństw w okresie od 27.03 do 03.04.2011 roku

Niedziela 27.03.11 r. – III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

6.30

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Bogusława, z okazji 65-tej rocznicy urodzin, z podziękowaniem

za otrzymane łaski, z prośbą o Błogosławieństwo Boże i zdrowie.

8.00

Za + Leopolda Jarotek, w XVIII-tą rocznicę +, za + żonę Rozalię, za ++ Marię i Ryszarda Kubica oraz za ++ dziadków z obu stron.

9.30

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Lidii, z okazji 50-tej rocznicy urodzin, z podziękowaniem i prośbą o zdrowie oraz Błogosławieństwo Boże.

11.00

Za + ojca Ernesta Orlik, w XXV-tą rocznicę +, za + jego żonę Józefę, za + wnuka Jarka, za + zięcia Antoniego oraz za ++ z pokrewieństwa.

12.15

Za + Daniela Wiktor i za + ojca Michała.

13.30

Msza Święta Chrzcielna i za roczne dzieci: Nikola Hila, Marta Makrała, Julia Potocka

16.00

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Józefa Holeczek, z okazji 75-tej rocznicy urodzin, z podziękowaniem i prośbą o zdrowie i Błogosławieństwo Boże.

Poniedziałek 28.03.11 r. – dzień powszedni

6.30

1) Za + Kazimierza Domańskiego od sąsiadów z ul. 15 Grudnia

2)

3)

18.00

Sakrament Bierzmowania udzielony przez ks. Biskupa Gerarda Kusza

Wtorek 29.03.11 r. – dzień powszedni

6.30

1)

2)

18.00

Za + Elżbietę Luka, w II-gą rocznicę +, za + Erwina Luka, w XI-tą rocznicę +, za ++ z rodzin Luka, Wistuba i Nowara.

Środa 30.03.11 r. – dzień powszedni

6.30

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Joanny Zbierzek, z okazji 86-tej rocznicy urodzin, z podziękowaniem i prośbą o Błogosławieństwo Boże i zdrowie.

18.00

1) Za + ojca Józefa Kobos, w VIII-mą rocznicę +, za ++ dziadków Katarzynę i Walentego Kobos.

2) Za + Jerzego, Małgorzatę i Waltra oraz za ++ Józefa, Klarę i Jerzego.

Czwartek 31.03.11 r. – dzień powszedni

6.30

 

18.00

1) Za + matkę Annę Szczerba, za + ojca Mieczysława, za + męża Piotra i za ++ z rodziny.

2) Za + męża Waleriana Kowal, w II-gą rocznicę +, za + córkę Jadwigę Żygadło, za ++ rodziców Albinę i Józefa Padler, za ++ teściów Marię i Józefa Kowal.

Piątek 01.04.11 r. – dzień powszedni – Pierwszy Piątek Miesiąca

6.30

1) W intencji czcicieli N.S.P.J.

2) Za ++ rodziców Cecylię i Henryka Kasztan.

17.00

Za ++ Romualdę i Władysława Figwer, za ++ dziadków Giez i Figwer.

18.30

Za + żonę Irenę Kałuszka, w IV-tą rocznicę +, za ++ rodziców Anastazję i Jana, za + siostrę Olgę Maksymów i za ++ z pokrewieństwa.

Sobota 02.04.11 r. – dzień powszedni – Pierwsza Sobota Miesiąca

6.30

1) Za + męża i ojca Jana Drewniany, za ++ rodziców Drewniany i Kozaczka, za ++ rodzeństwo Józefa, Władysława i Feliksa.

2) Za + Katarzynę Kurzępa w pięć miesięcy po +.

18.00

Za + męża i ojca Ryszarda Sztegner i dusze w czyśćcu cierpiące.

Niedziela 03.04.11 r. – IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – LAETARE

6.30

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Władysława, z okazji urodzin, z podziękowaniem i prośbą o zdrowie i Błogosławieństwo Boże.

8.00

Do B. Op. i M.B.N., w intencji Edeltraudy i Franciszka Dziuroń, z okazji 50-tej rocznicy ślubu, z podziękowaniem i prośbą o zdrowie i Boże Błogosławieństwo.

9.30

Do B. Op. i M.B.N., w intencji Urszuli i Stanisława z podziękowaniem i prośbą o zdrowie i Boże Błogosławieństwo

11.00

Za ++ rodziców Stefanię i Jana Dybczak, za + brata Józefa Dybczak oraz za ++ dziadków z obu stron.

12.15

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Henryka Sienkiewicz w 50-tą rocznicę urodzin z podziękowaniem i prośbą o Boże Błogosławieństwo i zdrowie na dalsze lata życia

16.00

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Haliny z okazji 60 –tej rocznicy urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Błogosławieństwo Boże.