Porządek nabożeństw w okresie od 21.04 do 27.04.2014 roku

Poniedziałek 21.04.14 r. – PONIEDZIAŁEK W OKTAWIE WIELKANOCY

6.30

Do Bożej Opatrzności, w intencji Wojciecha, z okazji 70-tej rocznicy urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże Błogosławieństwo i zdrowie.

8.00

Za + Sebastiana Gorzka, w XI-tą rocznicę +.

9.30

W intencji parafian.

11.00

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Jolanty i Mariusza, z okazji 25-tej rocznicy ślubu, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże Błogosławieństwo i zdrowie dla Jubilatów i całej rodziny.

12.15

Za + męża i ojca Mariana Cieśla, w XVIII-tą rocznicę + i za ++ krewnych z obu stron.

13.30

Msza Święta Chrzcielna i za Roczne Dzieci

16.00

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Jolanty i Mirosława, z okazji 30-tej rocznicy ślubu, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże Błogosławieństwo i zdrowie.

Wtorek 22.04.14 r. – WTOREK W OKTAWIE WIELKANOCY

6.30

1) Za ++ Emilię i Józefa Szczurek.

2) Za + męża Czesława Szewczak, w XI-tą rocznicę +, za ++ teściów Helenę i Juliana, za ++ Jana  i Marię Lipiec.

3) Za + męża Józefa Burzan, za + brata Jerzego, za + siostrę Małgorzatę, za ++ rodziców Barbarę  i Edmunda Mateja, za ++ teściów Burzan, za ++ Annę i Gertrudę Sidek.

18.00

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Mireli, z okazji 40-tej rocznicy urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże Błogosławieństwo i zdrowie dla Jubilatki i całej rodziny.

Środa 23.04.14 r. – ŚRODA W OKTAWIE WIELKANOCY

6.30

1) Za ++ rodziców Gertrudę i Franciszka Cuber oraz Apolonię, Annę i Józefa Jakubiec, za + siostrę  Teresę, za + bratową Krystynę i za ++ z rodziny.

2) Za + z rodzin Ogórek, Bulenda, Kajzerek i Jurzyca.

18.00

Za + męża, ojca i dziadka Eugeniusza Chojnackiego, w IV-tą rocznicę +, za + syna Czesława, za + siostrę Helenę, za + synową Grażynę, za ++ z pokrewieństwa oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.

Czwartek 24.04.14 r. – CZWARTEK W OKTAWIE WIELKANOCY

6.30

Za + Marcina Janiszewskiego, w XX-tą rocznicę + oraz za ++ z rodziny.

18.00

1) Za + męża, ojca i dziadka Wincentego Konieczny, w dniu Jego rocznicy urodzin.

2) Za + żonę Zofię Kądzielowa, w VII-mą rocznicę +.

Piątek 25.04.14 r. – PIĄTEK W OKTAWIE WIELKANOCY

6.30

Za + brata Jerzego Wyciślok, z okazji Jego rocznicy urodzin oraz za ++ z pokrewieństwa.

17.00

1) Za ++ rodziców Bertę i Piotra Janiel oraz Zofię i Floriana Szostok i za ++ z rodzin Janiel i Szostok.

2) O Dary Ducha Świętego dla ministranta Konrada, w dniu Jego rocznicy urodzin.

18.30

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Danuty z rodziną, z podziękowaniem i prośbą o Błogosławieństwo Boże i zdrowie.

Sobota 26.04.14 r. – SOBOTA W OKTAWIE WIELKANOCY

6.30

1) Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Krystyny i Alfreda Rybarz, z okazji 25-tej rocznicy ślubu, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże Błogosławieństwo i zdrowie.

2) Za + matkę Klarę Pianka oraz za ++ z pokrewieństwa.

18.00

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji córki Iwony i syna Bogdana, z okazji rocznicy urodzin, o Dary Ducha Świętego dla wnuczek Natalii i Dagmary oraz o opiekę Boską dla ich rodzin.

Niedziela 27.04.14 r. – II NIEDZIELA WIELKANOCNA czyli MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

6.30

Za + męża i ojca Reinholda Zmudy oraz za ++ z pokrewieństwa z obu stron.

8.00

Do Miłosierdzia Boskiego, w intencji Róż Różańcowych.

9.30

W intencji parafian.

11.00

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Małgorzaty Jurok, z okazji 15-tej rocznicy urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą Boże Błogosławieństwo i Dary Ducha Świętego.

12.15

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Józefa, z okazji 70-tej rocznicy urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże Błogosławieństwo dla Jubilata i całej rodziny.

16.00

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Bernadety i Jana, z okazji 30-tej rocznicy ślubu.