Porządek nabożeństw w okresie od 13.03.2016 do 20.03.2016 roku

Niedziela 13.03.16 r. – V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – REKOLEKCJE PARAFIALNE

6.30

Do MB Królowej Kapłanów w int. ks. Grzegorza z okazji urodzin, o zdrowie i szczęśliwy przebieg operacji

8.00

Za ++ rodziców Stefanię i Stanisława oraz Stanisławę i Józefa oraz za ++ siostry: Zofie i Helenę oraz za ++ z pokrewieństwa.

9.30

W intencji parafian.

11.00

Za + Krystynę Maciejewską oraz za ++ z rodzin: Wróblewskich i Maciejewskich.

12.15

Za + Rafała Mnich, w III-cią rocznicę +, za ++ rodziców z rodziny Szulc oraz za ++ z rodziny: Radziszewskich i Mnich.

16.00

Za + żonę Krystynę Kotecką, za ++ rodziców, siostry, braci, za + teściową Stanisławę Wolską oraz za ++ z pokrewieństwa z obu stron.

Poniedziałek 14.03.16 r. – dzień powszedni

6.30

1) Za ++ z rodzin: Ożarowski, Gruczka i Knapik.

2) Do MB Uzdrowienia Chorych z prośba o zdrowie dla Ewy Kałwak od koleżanek i kolegów z pracy

17.00

Za + męża, ojca i dziadka Henryka Koziatek w 9 rocznicę +

18.00

Za + męża i ojca Andrzeja Drohockiego, w XII-tą rocznicę + oraz za ++ rodziców i teściów.

Wtorek 15.03.16 r. – dzień powszedni

6.30

1) Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Czesławy z okazji rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i Błogosławieństwo Boże

2) Za + męża Jana Janus, syna Ireneusza, ++ teściów Franciszkę i Józefa Janus, matkę Józefę Zyzik, ++ z rodziny i d.c.

17.00

Za + ojca Rudolfa Przybycin.

18.30

Za + ojca Herberta Kurc.

Środa 16.03.16 r. – dzień powszedni

6.30

 

8.00

Msza św. na zakończenie rekolekcji dla dzieci Szkoły Podstawowej.

11.00

Msza św. na zakończenie rekolekcji dla młodzieży z L.O. i Gimnazjum.

14.00

Msza św. z kazaniem rekolekcyjnym dla chorych i seniorów połączone z Błogosławieństwem Lourdzkim i Sakramentem Chorych.

17.00

Za + Wojciecha Amrugowicza, w I-szą rocznicę + i za + matkę Teresę.

18.30

Za + mamę Stanisławę Borówka, w XXXI-szą rocznicę +, za + ojca Stanisława, za ++ teściów Anielę i Józefa Żołądek oraz za + szwagra Janusza.

Czwartek 17.03.16 r. – dzień powszedni

6.30

1) Za + Kazimierza Woźniczka, od pracowników i kierownictwa „Lawendowego Domu”.

2) Za + męża i ojca Władysława Radny w I rocznicę +

18.00

Za ++ rodziców Elżbietę i Alfreda Wawrzynek oraz Marię i Ignacego Skubisz, za + Henryka Gacek oraz za + Andrzeja Wilk.

Piątek 18.03.16 r. – dzień powszedni

6.30

Za + Bronisławę Kamińską, od siostry Emilii.

17.00

Msza Święta Szkolna: Za + ciocię Gertrudę, w rocznicę Jej urodzin.

18.30

Za + męża Mariana Stopniak.

Sobota 19.03.16 r. – UROCZYSTOŚĆ ŚW. JÓZEFA, OBLUBIEŃCA NAJŚW. MARYI PANNY

6.30

1) Do św. Józefa, w intencji Róż Różańcowych.

2) Za + matkę Jolantę Kwiatkowską, w XXVI-tą rocznicę +.

18.00

Za + Józefa Wieczorek, za ++ rodziców Julię i Józefa Lizak, za ++ teściów Łucję i Józefa Wieczorek oraz za D.C.

Niedziela 20.03.16 r. – NIEDZIELA PALMOWA, czyli MĘKI PAŃSKIEJ

6.30

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Henryka, z okazji 60-tej rocznicy urodzin, z podziękowaniem i prośbą o Błogosławieństwo Boże i zdrowie.

8.00

Za + męża i ojca Józefa Zygadło, w I-szą rocznicę +, za ++ rodziców Zofię i Romana Stolarczyków, za + szwagra Bronisława Darasz.

9.30

Za + Mieczysława Nosal, w I-szą rocznicę +.

11.00

Za + Władysława Milczek, za + męża i za ++ z pokrewieństwa z obu stron.

12.15

Za + Józefa Warzecha, z okazji Jego imienin.

16.00

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Katarzyny Ząbkiewicz, z okazji 100-nej rocznicy urodzin oraz za ++ rodziców i dziadków z rodzin: Wątorek i Boroniec oraz za ++ z pokrewieństwa.