Porządek nabożeństw w okresie od 04.06 do 11.06.2017 roku

Niedziela 04.06.17 r. – UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO

6.30

Do M.B. Częstochowskiej, w intencji Beaty, z okazji rocznicy urodzin, z podziękowaniem i prośbą o Błogosławieństwo Boże i zdrowie.

8.00

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Danuty i Tadeusza Lizak, z okazji 35-tej rocznicy ślubu, z podziękowaniem i prośbą o Boże Błogosławieństwo i zdrowie dla Jubilatów i całej rodziny.

9.30

W intencji parafian.

11.00

Za ++ rodziców Anzelmę i Józefa Syryca, za ++ ciocie Scholastykę i Różę oraz za ++ dziadków z obu stron.

12.15

Za + rodziców Irenę i Czesława Płocharczyk.

16.00

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Eryka, z okazji 6-tej rocznicy urodzin i Kingi, z okazji 1-szej rocznicy urodzin, z prośbą o Błogosławieństwo Boże i Dary Ducha Świętego.

Poniedziałek 05.06.17 r. – ŚWIĘTO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY, Matki Kościoła

6.30

Za + Hildegardę Matuszczyk, w 30-ty dzień po +.

9.00

Za + Leszka Achtelika od sąsiadów

17:00

Za + Pawła Rzeźniczek i ++ z pokrewieństwa

18.30

Za + matkę Martę Kołodziej.

Wtorek 06.06.17 r. – dzień powszedni

6.30

Za + matkę Anastazję Wyciślok, za + ojca Romana, za + brata Jerzego i Jego ++ żonę Renatę i córkę Karinę.

18.00

1) Za ++ Antoniego i Rafaelę Razim oraz Martę i Pawła Szewior, za ++ rodzeństwo Janinę, Ernę, Pawła, Norberta, dwóch szwagrów, za ++ dziadków i za ++ z pokrewieństwa.

2) Za + Jadwigę Lorenc, od sąsiadów i koleżanek z ulicy Róży Luksemburg.

Środa 07.06.17 r. – dzień powszedni

6.30

Za ++ Annę i Alfreda Prusko od krewnych z rodziny Glowallów

18.00

1) Za ++ Klarę i Andrzeja Ermusz.

2) Za ++ ojca Stanisława, matkę Janinę i za + brata Jerzego Balcerzak, za ++ z pokrewieństwa z obu stron.

Czwartek 08.06.17 r. – ŚWIĘTO JEZUSA CHRYSTUSA, NAJWYŻSZEGO I WIECZNEGO KAPŁANA

6.30

Za + ks. Januarego Kownackiego

18.00

1) Za + męża i ojca Piotra Szczerba, w XLII-gą rocznicę +.

2) Za + mamę Joannę Zbieżek, w V-tą rocznicę +.

Piątek 09.06.17 r. – dzień powszedni

6.30

Za + męża, ojca i dziadka Herberta Szymańskiego, w XIII-tą rocznicę +, za + matkę Helenę, za + siostrę Elżbietę oraz za ++ z pokrewieństwa.

17.00

Msza Święta Szkolna: Za + ojca i dziadka Antoniego Milczarek.

18.30

Za + Leszka Pawlas, z okazji Jego rocznicy urodzin.

Sobota 10.06.17 r. – Wspomnienie bł. Bogumiła, biskupa

6.30

1) Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże Błogosławieństwo i zdrowie dla Janiny Czopek, z okazji 60-tej rocznicy urodzin.

2)  Za + Bogusława Babiuch w I rocznicę +

15.00

Ślub Konkordatowy: Katarzyna Szczygieł – Arkadiusz Stańczyk.

18.00

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Bogumiły i Mariana, z okazji 45-tej rocznicy ślubu, z podziękowaniem i prośbą o Boże Błogosławieństwo i zdrowie.

Niedziela 11.06.17 r. – UROCZYSTOSĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY

6.30

Za + męża i ojca Wiesława Zbroja, w XX-tą rocznicę +.

8.00

Za + syna Daniela Wiktor, za ++ braci oraz za ++ ojca i teścia.

9.30

W intencji parafian.

11.00

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Beaty i Janusza Szuła, z okazji 30-tej rocznicy ślubu, z podziękowaniem i prośbą o Boże Błogosławieństwo i zdrowie.

12.15

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Piotra Benke, z okazji 60-tej rocznicy urodzin, z podziękowaniem i prośbą o Błogosławieństwo i zdrowie dla Jubilata i całej rodziny.

 

Po mszy świętej, Chrzest Święty: Barbara Michalska i Julian Modrzecki.

16.00

Za + żonę Krystynę Kotecka, w III-cią rocznicę +, za ++ z rodziny Kotecki, za + teściową Wolską oraz za ++ z pokrewieństwa z obu stron.