Porządek nabożeństw w okresie od 26.11 do 03.12.2017 roku

Niedziela 26.11.17 r. – UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA

6.30

Do M.B. Częstochowskiej, w intencji Zdzisławy, Ewy i Beaty, z prośbą o Błogosławieństwo Boże i zdrowie.

8.00

Za ++ rodziców Wandę i Alojzego Lechowicz, intencja ofiarowana przez dzieci.

9.30

Do św. Cecylii, w intencji żyjących i ++ Chórzystów, z okazji 25-tej rocznicy działalności Chóru „Cantabile”

11.00

Za ++ rodziców Różę i Ewalda Franik, za + ojca Gerarda Wycisk, za ++ z rodziny Franik, Wycisk, Kunert, Rassek i Passoń.

12.15

Za + Stanisława Kulik, w XL-tą rocznicę +, za ++ żony Marię i Krystynę oraz za + synową Leokadię Kulik.

13.30

Msza Święta Chrzcielna i za Roczne Dzieci: Ksawery Dzidkowski, Oliwia Szataniak

16.00

Za ++ rodziców Weronikę i Michała Skawińskich, za ++ dziadków Skawińskich i Chrobowskich oraz za ++ z pokrewieństwa z obu stron.

Poniedziałek 27.11.17 r. – dzień powszedni

6.30

Za + męża, ojca i dziadka Leszka Michalak, w V-tą rocznicę + oraz za ++ rodziców i krewnych z obu stron

18.00

1) Za + matkę Irenę Suchanek, w X-tą rocznicę + oraz za ++ z rodzin Więcławskich, Suchanek i Żak.

2) Za ++ rodziców, Paulinę, Adama, Katarzynę, Jana i za ++ z pokrewieństwa.

             Wtorek 28.11.17 r. – dzień powszedni

6.30

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji syna Jana Knetki z rodziną, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Błogosławieństwo Boże i zdrowie.

18.00

1) Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Agnieszki Swarzyna, z okazji 40-tej rocznicy urodzin,

 z podziękowaniem i prośbą o Boże Błogosławieństwo i zdrowie dla Jubilatki i całej rodziny.

2) Za + Zdzisława Skóra

Środa 29.11.17 r. – dzień powszedni

6.30

Za + Jadwigę Szczeponek, od sąsiadów z ulicy 22-go Lipca 20.

18.00

1) Za + męża, ojca i dziadka Teodora Zmuda, w IV-tą rocznicę + i za ++ z rodzin Zmuda i Dietrich.

2) Za + żonę Józefę Grudniewską, w I-szą rocznicę +.

Czwartek 30.11.17 r. – ŚWIĘTO ŚW. ANDRZEJA, APOSTOŁA

6.30

Za ++ dziadków Jadwigę i Augustynę Bȅhm, córkę Hildegardę, synów Alfreda i Ryszarda.

18.00

1) Za + ojca Henryka Sklorz, z okazji rocznicy urodzin, za + matkę Małgorzatę, brata Romana, bratową Elżbietę i za ++ z pokrewieństwa.

2) Za + Pawła Spałek, za ++ rodziców i rodzeństwo oraz za + Andrzeja Florczak

 i za wszystkich ++ z pokrew.

Piątek 01.12.17 r. – dzień powszedni – Pierwszy Piątek Miesiąca

6.30

1) W intencji czcicieli N.S.P.J.

2)

17.00

Msza Święta Szkolna: Za + mamę Genowefę Uchman, w IX-tą rocznicę +, za ++ tatę Jana, brata Mariana i szwagra Henryka.

18.30

 

Sobota 02.12.17 r. dzień powszedni – Pierwsza Sobota Miesiąca

6.30

1) Za + ojca Józefa Kościelniak, w XXXIV-tą rocznicę +.

2) Do B. Op. i świętych Aniołów Stróżów, w intencji wnuków rodziny Krol.

18.00

Za + męża, ojca i dziadka Andrzeja Kardas, za + matkę Bogumiłę Szweda, za + brata Ireneusza Szweda oraz za ++ z pokrewieństwa z obu stron.

Niedziela 03.12.17 r. – I NIEDZIELA ADWENTU

6.30

Do B.Op. i MBNP w intencji Marty Sowa z okazji 20-tej rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie

8.00

Za + Krystiana Poskart, w 30-ty dzień po +.

9.30

W intencji parafian.

11.00

Za ++ rodziców Janinę i Józefa Zięba, w XIV-tą rocznicę +, za ++ dziadków z obu stron i za + ojca chrzestnego Władysława oraz za + teścia Władysława, w I-szą rocznicę +.

12.15

Za + męża, ojca i dziadka Władysława Serwatka, w IV-tą rocznicę + oraz za ++ rodziców Józefę i Jana, za ++ teściów Mariannę i Leona.

16.00

Za ++ z rodziny: Kozów, Kosiorków, Skorupów, Funkiewiczów, Kochanowskich, Młynarków, Zimnych, Jankowskich oraz za d.c.