Porządek nabożeństw w okresie od 04.02 do 11.02.2018 roku

Niedziela 04.02.18 r. – V NIEDZIELA ZWYKŁA

6.30 Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Małgorzaty Metreszen, z okazji 70-tej rocznicy urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Jubilatki i całej rodziny.
8.00 Za ++ męża Jana Wypadło, matkę Gertrudę, dziadków Anastazję i Franciszka Smykala, ciocię Łucję i wujka Hermana Gawantka.
9.30 W intencji parafian.
11.00 Za + Huberta Heller oraz za wszystkich ++ z Małego Osiedla.
12.15 Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Ewy i Wojciecha Ławińskich, z okazji 40-tej rocznicy ślubu, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże Błogosławieństwo, opiekę Aniołów Stróżów i zdrowie dla Jubilatów i całej rodziny.
16.00 Za + córkę Annę Jakubowską w V rocznicę +

Poniedziałek 05.02.18 r. – Wspomnienie św. Agaty, dziewicy i męczennicy

6.30 Za + męża Waldemara Pacak, w I-szą rocznicę +.
18.00 Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji rodziny Florkowskich, z prośbą o Boże Błogosławieństwo i zdrowie.

Wtorek 06.02.18 r. – Wspomnienie świętych męczenników Pawła Miki i Towarzyszy

6.30 Za + Jana Stoczek, w 30-ty dzień po +.
18.00 Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Pawła, z okazji 85-tej rocznicy urodzin, z podziękowaniem i prośbą o Błogosławieństwo Boże i zdrowie.

Środa 07.02.18 r. – dzień powszedni

6.30 Do Miłosierdzia Bożego, za + babcię Gertrudę Dworczyk, za + Jej męża Alfreda oraz za ++ z rodzin Dwornik i Schenkel.
18.00 Za + Aldonę Krawczyk, w V rocznicę +

Czwartek 08.02.18 r. – dzień powszedni

6.30 Za + Józefa Kwiryng, w 30-ty dzień po +.
18.00 Za + męża i ojca Stanisława Wodzisz, w XVII-tą rocznicę + oraz za ++ rodziców Zofię i Franciszka.

Piątek 09.02.18 r. – dzień powszedni

6.30 Za + męża i ojca Władysława Guzy, za ++ rodziców Bronisławę i Władysława Buszta, za ++ teściów Julię i Kazimierza Guzy oraz za ++ dziadków i za ++ z pokrewieństwa.
18.30 Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Ireny, z okazji 80-tej rocznicy urodzin, z podziękowaniem i prośbą o Boże Błogosławieństwo i zdrowie dla Jubilatki i całej rodziny.

Sobota 10.02.18 r. – Wspomnienie św. Scholastyki, dziewicy

6.30 Za + Helenę Kołoczek, w I-szą rocznicę + i za ++ z pokrewieństwa.
18.00 Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Lucyny, z okazji 78-mej rocznicy urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą Błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Jubilatki i całej rodziny.

Niedziela 11.02.18 r. – VI NIEDZIELA ZWYKŁA

6.30 W intencji Róż Różańcowych.
8.00 Za + Mieczysławę Michalską, w I-szą rocznicę +.
9.30 Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji matki … Pasich, z okazji 90-tej rocznicy urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże Błogosławieństwo i zdrowie.
11.00 Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Wiktorii Bera, z okazji 18-tej rocznicy urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże Błogosławieństwo i Dary Ducha Świętego i zdrowie.
12.15 Za + Mieczysławę Michalską, w I-sza rocznicę +, za + Leona Michalskiego oraz za ++ z rodziny Michalskich i Radziwon.
16.00 Za + męża Józefa Pietrzyk, za + córkę Ewę oraz za + teściową Zofię Malik.