Inauguracja nowego Proboszcza

Kościół winnicą Pana.

Kościół w którym jesteśmy i trwamy jest wielką tajemnicą ukazywaną nie tylko w Biblii, ale także w naszym życiu. Jest wiele obrazów i porównań próbujących oddać jego istotę, ale w ostatnim czasie jest jeden obraz szczególnie żywy także w moim życiu. Mam na myśli ten który przywołał papież Benedykt XVI w dniu swojego wyboru na biskupa Rzymu. Powiedział wtedy, że został wybrany jako „prosty i skromny robotnik w winnicy Pana”. Podkreślił, że nie jest właści- cielem, zarządcą, ale skromnym pracownikiem mającym troszczyć się o wspólnotę ludzi, którą powierza mu Pan.

Kościół jest winnicą Pana, jest żywym organizmem potrzebującym troski i opieki, by mógł wzrastać i wydawać piękne owoce. Szczególnym wymiarem tej tajemnicy Kościoła – z którym każdy z nas ma styczność – jest nasza Parafia. Bóg pod wieloma względami troszczy się także o naszą parafię, gdyż zależy Mu na naszym wzroście, na uświęceniu każdego z nas. Wystarczy uzmysłowić sobie, że dał nam: pierwszego proboszcza ks. prałata Piotra Kansego, piękną świątynie, całodzienną możliwość adoracji Najświętszego Sakramentu, liczne powołania do kapłaństwa itd. Ostatnim takim dowodem troski Pana o nas jako wspólnotę jest decyzja biskupa gliwickiego o powołaniu nowych duszpasterzy. Bóg wciąż przypomina nam, że chce byśmy wydawali nowe i piękne owoce, dlatego posyła nam młodych kapłanów.

Szczególnym wyrazem tego była przeżywana przez naszą parafię uroczystość wprowadzenia na urząd proboszcza ks. Damiana Dolnickiego. 16 września podczas Eucharystii o godzinie 16.00 w obecności Ordynariusza Diecezji Gliwickiej – ks. Biskupa Jana Kopca oraz przy licznym udziale kapłanów i świeckich, nowy proboszcz złożył przysięgę wierności oraz Wyznanie Wiary.

Módlmy się by Pan, który powierza nowemu proboszczowi pieczę nad swoją Winnicą nieustannie obdarzał go swoją łaską potrzebną do wypełnienia tego zadania.

Ks. Paweł