Porządek nabożeństw: od 04.11.2018 r. do 11.11.2018 r.

Niedziela 04.11.18 r. – XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA

6.30 Za + kuzyna Edwarda Abram, za + Jego żonę Stanisławę oraz za ++ z pokrewieństwa.

8.00 Za ++ męża Jana Wypadło, matkę Gertrudę, dziadków Anastazję i Franciszka Smykala, ciocię Łucję i wujka Hermana Gawantka.

9.30 W intencji parafian.

11.00 Za ++ brata Jerzego, matkę Janinę, ojca Stanisława i za wszystkich ++ z pokrewieństwa z obu stron oraz za d.c.

12.15 Za + Bogusława Sadowskiego, od sąsiadów z ulicy Rejtana.

15.15 Różaniec za zmarłych.

16.00 Za ++ rodziców Marię i Antoniego Wietrzak oraz za + Janinę Wietrzak.

Poniedziałek 05.11.18 r. – dzień powszedni

6.30 Za ++ rodziców Marię i Franciszka Pastok oraz Henrykę i Władysława Witek i za ++ z pokr.

18.00 1) Za ++ rodziców Rafaelę i Antoniego Razim oraz Martę i Pawła Szewior, za ++ rodzeństwo Joannę, Ernę, Pawła i Norberta i za ++ dwóch szwagrów oraz za ++ z pokr.

2) Za + Jana Wolskiego, w 30-ty dzień po +.

Różaniec za zmarłych.

Wtorek 06.11.18 r. – dzień powszedni

6.30 Za + Jana Klimek, od kolegów i koleżanek z Wydziału 500.

18.00 1) Za + żonę, mamę, babcię i córkę Jadwigę Brzoza, w rocznicę + oraz za ++ z rodziny Brzoza i Thiel.

2) Za + Lucynę Chojnacką, od sąsiadów z ulicy Kosmonautów 41A.

Różaniec za zmarłych.

Środa 07.11.18 r. – dzień powszedni

6.30 Za + Eugeniusza Łabaj, jego ++ rodziców i rodzeństwo.

18.00 1) Za + Leona Michalskiego, w IX-tą rocznicę +, za + Mieczysławę Michalską oraz za ++ z rodzin Michalskich i Radziwon.

2) Za + Elżbietę Zając, w I-szą rocznicę +.

Różaniec za zmarłych.

Czwartek 08.11.18 r. – dzień powszedni

6.30 Za ++ rodziców Bronisławę i Stanisława Frączkiewicz oraz za + brata Stanisława.

18.00 1) Za + Andrzeja Kabus, na pamiątkę rocznicy urodzin.

2) Za + męża i ojca Tadeusza Diduszko, w VIII-mą rocznicę +.

Różaniec za zmarłych.

Piątek 09.11.18 r. – ŚWIĘTO ROCZNICY POŚWIĘCENIA BAZYLIKI LATERAŃSKIEJ

6.30 Za + syna Bogdana Baran, w XXV-tą rocznicę +, za ++ męża Czesława, rodziców Rozalię i Henryka Szulc, za ++ siostry i braci oraz za ++ z pokrewieństwa.

17.00 Msza Święta Szkolna: Za ++ Emila, Agnieszkę, Jana Kondrat.

18.30 Za + Władysława Kubowicz, od sąsiadów.

Różaniec za zmarłych.

Sobota 10.11.18 r. – Wspomnienie św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła

6.30 1) Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Marii i Ewalda, z okazji 50-tej rocznicy ślubu, z podziękowaniem i prośbą o Boże Błogosławieństwo i zdrowie.

2) Za ++ teściów Agnieszkę i Wilhelma, za ++ Ich synów Edwarda i Wilhelma i Jego + żonę Marię oraz ++ dziadków Tyrała i Kempa.

17.00 Różaniec za zmarłych.

18.00 Za + matkę i babcię Janinę Łaszewską, w II-gą rocznicę +.

Niedziela 11.11.18 r. – XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA

6.30 Za ++ Marcina, Franciszka, Agnieszkę Gaetner, za ++ braci Jana i Józefa, za ++ siostry Edeltraudę i Adelę, za ++ szwagrów Alojzego i Franciszka oraz za + siostrzeńca Rajmunda.

8.00 Za + Renatę Sowa-Felka, w III-cią rocznicę +

9.30 W intencji parafian.

11.00 Za ++ rodziców Różę i Ewalda Franik, za + brata Norberta, za + ojca Gerarda Wycisk, za ++ z rodzin Franik, Wycisk, Kunert, Rassek oraz za + Wojciecha Barańskiego.

12.15 Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji rodzin: Kocur, Nowotarskich, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże Błogosławieństwo i zdrowie oraz o życie wieczne dla ++ z rodzin.

15.30 Nieszpory niedzielne.

16.00 Za ++ Reginę, Adama, Edwarda Jaworskich oraz za + Tadeusza Kosibę, w rocznicę +.