Porządek Nabożeństw od 27.10.2019r. do 03.11.2019r.

Niedziela  27.10.19 r.  –  XXX  NIEDZIELA  ZWYKŁA

6.30      W intencji parafian.

8.00      Za ++ rodziców Krystynę i Mieczysława Wrona.

9.30      Za + siostrę Mariannę Wojtysiak, za ++ rodziców Pelagię i Stefana Gauden, za ++ teściów Annę i Władysława Mila oraz za ++ z rodziny.

11.00    Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie, w intencji Jolanty i Henryka, z okazji rocznicy ślubu.

12.15    Msza Święta Chrzcielna: Wiktoria Maślana, Hanna Kędziak, Aleksander Golec, Dobrawa Urbańczyk, Liliana Szafrańska, Zuzanna Bosz, Maja Perżyło.

             Roczek: Kalina Kowalczyk, Piotr Radzik, Adam Spichalski, Bartosz Moczygemba.

15.15    Nabożeństwo Różańcowe.

16.00    Za + Zdzisława Klim, od kolegów i koleżanek z ZEM-u.

 

Poniedziałek  28.10.19 r.  –  ŚWIĘTO  ŚW.  AP. SZYMONA  I  JUDY  TADEUSZA

6.30      Za + Adelajdę Flak, od Mieszkańców Małego  Osiedla.

17.15    Nabożeństwo Różańcowe.

18.00    1) Za ++ z rodziny: Skorupów, Funkiewiczów, Kochanowskich, Kaszubów, Kozów, Kosiorków, Młynarków, Zimnych i Jankowskich oraz za D.C.

             2) Za + Jerzego Zastempowskiego oraz za ++ rodziców z obydwu stron.

 

Wtorek  29.10.19 r.  –  dzień  powszedni 

6.30     Za + Zofię Petelicką, od sąsiadów z ulicy Kosmonautów 52.

17.15   Nabożeństwo Różańcowe.

18.00   1) Za + Krystiana Poskart, w rocznicę +, za ++ Jego rodziców, teściów i braci oraz za D.C.

            2) Za ++ Helenę Szulimowską i Krystynę Szymczak, od sąsiadów z ulicy Zygmuntowskiej 28.

 

Środa  30.10.19 r.  –  dzień  powszedni 

6.30     W intencji parafian.

17.15   Nabożeństwo Różańcowe.

18.00   1) Do B. Op. z prośbą o zdrowie, potrzebne łaski i Boże bł. dla Rodzin: Skorupów, Nowaków, Kozów, Frankiewiczów i Kaszubów.

            2) Za + Józefę Czekałowską, od sąsiadów.

 

Czwartek  31.10.19 r.  –  dzień  powszedni 

6.30      Za + Katarzynę Dylewską, w I-szą r. +, od matki chrzestnej i za ++ Karolinę i Stanisława Burdziuk.

17.15    Nabożeństwo Różańcowe.

18.00    1) Za + Katarzynę Dylewską, w I-szą rocznicę +.

             2) Za ++ rodziców Halinę i Sylwestra Zabiegała oraz za wszystkich ++ z rodzin: Zabiegała i Bas.

             3) Za + córkę Joannę Krupa, w 30-ty dzień po +.

 

Piątek  01.11.19 r.  –  UROCZYSTOŚĆ  WSZYSTKICH  ŚWIĘTYCH

6.30      Za ++ z rodzin Otremba i Szczęsny oraz za D.C.

8.00      Za ++ członków Róż Różańcowych.

9.30      W intencji parafian.

11.00    Za + Łukasza Szczepaniak oraz za ++ dziadków Holińskich i Szczepaniak i za D.C.

  12.15  Za ++ mamę Irenę, brata Marcina, za ++ z rodziny i dziadków z obydwu stron i za D.C.

14.00    Na cmentarzu: Za wszystkich ++ spoczywających na Cmentarzu Komunalnym w Łabędach

 

Sobota  02.11.19 r.  –  WSPOMNIENIE  WSZYSTKICH  WIERNYCH  ZMARŁYCH

6.30      1) Za ++ zalecanych.

             2) Za + Marię Ślimak , od sąsiadów z ulicy Lipowej 9.

9.00      1) Za ++ zalecanych.

             2) Za ++ rodziców Agnieszkę i Antoniego Wachstiel, siostrę Dorotę Misch, teściów Sabinę i Kazimierza Panas, za ++ z pokrewieństwa z obydwu stron oraz za D.C.

16.00    1) Za ++ zalecanych.

17.15    Różaniec za zmarłych.

18.00    Za ++ rodziców Jarosławę i Tomasza Siedleckich oraz za + teścia Zbigniewa Pisarskiego.

 

Niedziela  03.11.19 r.  –  XXXI  NIEDZIELA  ZWYKŁA

6.30      Za + Ryszarda Kubica, w XXI-szą rocznicę +, + żonę Marię, ++ Rozalię i Leopolda Jarotek oraz za ++ dziadków z obydwu stron..

8.00      Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Dariusza, z okazji 50-tej rocznicy urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie, na dalsze lata życia.

9.30      W intencji parafian.

11.00    Za ++ brata Jerzego, matkę Janinę, ojca Stanisława oraz za ++ z pokrewieństwa z obydwu stron.

12.15    Za ++ rodziców Barbarę i Jana Burda, męża Józefa Wierzbickiego, za ++ teściów Zofię i Antoniego Wierzbickich oraz za ++ z pokrewieństwa z obydwu stron i za D.C.

15.15    Różaniec za zmarłych.

16.00    Za ++ rodziców i braci: Zofię, Władysława, Ryszarda i Stanisława Pilus, córkę Iwonę Klinik, ojca Jana Chlistała, oraz ++ Hildegardę i Henryka Kowol i za ++ z pokrewieństwa z obydwu stron.