Porządek nabożeństw od 17.05.2020r. do 24.05.2020r.

Niedziela  17.05.20 r.  –  VI  NIEDZIELA  WIELKANOCNA

6.30      Za + Piotra Rech oraz za ++ z pokrewieństwa i za D.C.

8.00      Za + Annę Gniecką, w V-tą rocznicę + oraz za + jej męża Stefana.

9.30      1) W intencji parafian.

             2) Msza Święta Gregoriańska: Za + Pawła Sadło.

  11.00  Do B. Op., z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie, w intencji Marii, z okazji 80-tej rocznicy urodzin.

12.15    Za + męża, ojca i dziadka Jerzego Dybczak oraz za + jego brata Józefa, za ++ teściów Stefanię i Jana Dybczak oraz za ++ dziadków z obu stron.

15.30    Nabożeństwo Majowe.

16.00    Za ++ rodziców Jadwigę i Józefa Pasieka oraz za + teścia Mieczysława Filocha.

 

Poniedziałek  18.05.20 r.  –  dzień  powszedni

6.30      1) Za ++ dziadków Anielę i Józefa Żurek, Wiktorię i Piotra Rech, chrzestnych Wiesławę i Ryszarda,

             za ++ z pokrewieństwa i za D.C.

             2) Msza Święta Gregoriańska: Za + Pawła Sadło.

18.00    1) W rocznicę święceń kapłańskich, w intencji ks. Prałata Piotra Kansego, z prośbą o potrzebne łaski.

             2) Za ++ rodziców Wiktorię i Brunona Konopka, ich ++ synów: Engelberta, Jerzego i Teodora + zięcia Henryka Baron oraz za ++ z pokrewieństwa.

             3) Do Miłosierdzia Bożego w intencji wszystkich chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci, personelu medycznego oraz o ustanie szerzącej się epidemii.

             Nabożeństwo Majowe.

 

Wtorek  19.05.20 r.  –  dzień  powszedni

6.30     1) Za + ojca i dziadka Józefa Zuber, w XII-tą rocznicę + i za + matkę Annę oraz za ++ z pokrewieństwa.

            2) Msza Święta Gregoriańska: Za + Pawła Sadło.

18.00   1) Za + Wilhelma Bytomski, w IV-tą rocznicę + i za + wnuczkę Monikę.

            2) Do Miłosierdzia Bożego, za + męża Stanisława Kamińskiego, w IV-tą rocznicę +.

            Nabożeństwo Majowe.

 

Środa  20.05.20 r.   –  dzień  powszedni

6.30     1) Za + męża Ernesta Kremser, za ++ teściów Rozalię i Jana, za + Weronikę Helios oraz ++ z pokrew.

            2) Msza Święta Gregoriańska: Za + Pawła Sadło.

18.00   1) Za + męża, ojca i dziadka Henryka Kaszuba, za ++ rodziców: Ciołek i Kaszuba, za ++ braci siostrę, ratową oraz za ++ z pokrewieństwa z obu stron.

            2) Za + rodziców Marię i Ignacego Skubisz, Elżbietę i Alfreda Wawrzynek, + Bernadetę i Andrzeja Wilk.

            Nabożeństwo Majowe.

 

Czwartek  21.05.20 r.  –  Wspomnienie  św.  Jana  Nepomucena,  prezbitera  i  męczennika

6.30     Za + męża Mikołaja Gębka oraz za ++ rodziców z obu stron.

18.00   1) Za ++ rodziców Martę i Józefa Gaertner, brata Ernesta, bratowe: Katarzynę i Gertrudę i ++ z pokrew.

            2) Za ++ Joannę i Henryka Wycisk, córkę Eleonorę, za ++ Marka i Edwarda Taschke oraz ++ z pokrew.

            3) Za + męża i ojca Ewalda Wencel, za ++ teściów Elżbietę i Wiktora oraz za ++ rodziców Gertrudę i Jana Donnerstag, za ++ siostrę Elfrydę, braci Józefa i Franciszka i za ++ z pokrewieństwa.

            4) Msza Święta Gregoriańska: Za + Pawła Sadło.

            Nabożeństwo Majowe.

 

Piątek  22.05.20 r.  –   dzień  powszedni

6.30     1) Za ++ Helenę i Józefa Kolarskich, o wieczną radość.

            2) Msza Święta Gregoriańska: Za + Pawła Sadło.

17.00   Za + syna Andrzeja, w III-cią rocznicę +.

18.30   1) Za + męża Jana Gaik, w dniu jego 72-gich ziemskich urodzin.

            2) Za + Helenę Lipską, w rocznicę jej urodzin, ze wspomnieniem + męża Bolesława i ++ z rodziny.

            Nabożeństwo Majowe.

21.00   Apel Jasnogórski i Koronka do Miłosierdzia Bożego.

 

Sobota  23.05.20 r.  –  dzień  powszedni 

6.30     Za ++ rodziców Renatę i Jerzego Wyciślok i za + siostrę Karinę.

17.30   Nabożeństwo Majowe.

18.00   1) Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Klaudii, z okazji rocznicy urodzin, z prośbą o bł. Boże i zdrowie.

            2) Za + Andrzeja Woć, w I-szą rocznicę +.

            3) Za + Dorotę Cyba.

            4) Msza Święta Gregoriańska: Za + Pawła Sadło.

 

Niedziela  24.05.20 r.  –  UROCZYSTOŚĆ  WNIEBOWSTĄPIENIA  PAŃSKIEGO

6.30      W intencji parafian.

8.00      Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji męża Waldemara, z okazji 80-tej rocznicy urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Jubilata i całej rodziny.

9.30      1) O dary Ducha Świętego, w intencji Macieja Wojdat, z okazji 18-tej rocznicy urodzin.

             2) Msza Święta Gregoriańska: Za + Pawła Sadło.

  11.00  Do B. Op. i M.B.N.P.,, z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Władysławy i Józefa, z okazji 50-tej rocznicy ślubu.

12.15    1) Za + Wilhelma Bytomski, w IV rocznicę +.

             2) W intencji Stanisława Maciejuk, w dniu chrztu świętego.

15.30    Nabożeństwo Majowe.

16.00    1) W intencji córek i ich rodzin, z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o bł. Boże i zdrowie.

             2) Do B. Op., w intencji Jerzego Faber, z okazji 60-tej rocznicy urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże dla Jubilata i całej rodziny.