Porządek nabożeństw od 18.10.2020r. do 25.10.2020r.

Niedziela  18.10.20 r.  –  XXIX  NIEDZIELA  ZWYKŁA – 30.  ROCZNICA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA

6.30      Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny Kamuzela.

8.00      1) Za + męża Waldemara Pacak, + rodziców, teściów, siostry, brata, szwagrów, siostrzenice i siostrzeńca.

             2) Za + Tamarę Funkiewicz, w 30. dzień po śmierci.

9.30      Za + Różę Zmuda, od sąsiadów.

  11.00  Uroczysta Suma: w intencji parafian oraz budowniczych i fundatorów naszego kościoła.

12.15    Za + męża, ojca i dziadka Antoniego Milczarek, w kolejną rocznicę +.

15.15    Nabożeństwo Różańcowe.

16.00    Za + Karola Skopek, w XI-tą rocznicę + oraz za ++ rodziców z obu stron.

 

Poniedziałek  19.10.20 r.  –  dzień  powszedni

6.30      Za + siostrę Danielę Goryl, w XXVI-tą rocznicę +.

17.15    Nabożeństwo Różańcowe.

18.00    1) Za + mamę Marię, w V-tą rocznicę +, za ++ z rodziny i za D.C.

             2) Za + Stefana Krzywda, od sąsiadów z ulicy Róży Luksemburg 25.

 

Wtorek  20.10.20 r.  –  Wspomnienie  św.  Jana Kantego,  prezbitera

6.30     Za + męża i ojca Joachima Fronczak, w XVI-tą rocznicę + i ++ z rodzin: Fronczak, Nowak i Bednarek.

17.15   Nabożeństwo Różańcowe.

18.00   1) Za + brata Ryszarda Kula, ++ Kazimierę i Alfonsa Kula oraz Katarzynę i Franciszka Chrąchol i za ++ z rodziny.

            2) Za + kuzynkę Brygidę Szygula, w I-szą rocznicę +, za ++ rodziców i krewnych oraz za D.C.

 

Środa  21.10.20 r.   –  dzień  powszedni

6.30     Za + Marię Świerzy, z Róży św. Anny oraz za ++ członków Róż Różańcowych.

17.15   Nabożeństwo Różańcowe.

18.00   1) Za + Mariannę Kopeć, w III-cią rocznicę + – od męża, dzieci i wnuków.

            2) Do B. Op., z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Elżbiety i Andrzeja, w 10-tą rocznicę ślubu.

 

Czwartek  22.10.20 r.  –  Wspomnienie  św.  Jana  Pawła  II,  papieża

6.30     Za + Grzegorza Kaczmarek, w dniu jego ziemskich urodzin.

17.15   Nabożeństwo Różańcowe.

18.00   1) Za + matkę Martę i za + ojca Kołodziej, + męża Jerzego Kuzia oraz za ++ z pokrewieństwa i za D.C.

            2) Za + Krzysztofa Gołąbek, od sąsiadów.

 

Piątek  23.10.20 r.  –   dzień  powszedni

6.30     Za dusze w czyśćcu cierpiące.

17.00   Msza Święta Szkolna: Za + Krzysztofa Opałka, od Zuzanny i Józefa Rachwał.

18.30   Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny.

            Nabożeństwo Różańcowe.

21.00   Apel Jasnogórski, Koronka do Miłosierdzia Bożego.

 

Sobota  24.10.20 r.  –  dzień  powszedni

6.30      Za + Güntra Kuschke.

17.15    Nabożeństwo Różańcowe.

18.00    1) W intencji Łukasza Sachera, w dniu Jego rocznicy urodzin.

             2) Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i zdrowie, w intencji Haliny i Jerzego Lewickich, z okazji 50-tej rocznicy ślubu.

 

Niedziela  25.10.20 r.  –  XXX  NIEDZIELA  ZWYKŁA 

6.30      Za + ojca Engelberta Janiel, w IV-tą rocznicę +.

8.00      Za + żonę Krystynę Kolman, w III-cią rocznicę +  oraz za ++ rodziców, teściów i dwóch braci.

9.30      1) W intencji parafian.

             2) Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo Boże, w intencji Marii i Oswalda Kadzioch, z okazji 60-tej rocznicy ślubu.

  11.00  Do B. Op. i M.B.N.P.w intencji Anieli i Stanisława, z okazji 55-tej rocznicy ślubu, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie.

12.15    Msza Święta Chrzcielna: Rozalia Zembrzuska, Monika Żylska, Michał Borowiecki, Jakub Wojtowicz;

             roczki: Szymon Rajca, Kacper Rajca.

15.15    Nabożeństwo Różańcowe.

16.00    Do B. Op., w intencji Anny, z okazji rocznicy urodzin, o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Solenizantki i całej rodziny.