Porządek nabożeństw od 07.03.2021r. do 14.03.2021r.

Niedziela  07.03.21 r.  –  III  NIEDZIELA  WIELKIEGO  POSTU

6.30      Za + babcię Wiktorie Rech, za ++ dziadka Piotra, tatę Piotra oraz za ++ z rodziny Rech i Dymek.

8.00      Do B. Op., z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie, w intencji Kazimierza, z okazji 70-tej rocznicy urodzin oraz o zdrowie dla żony Barbary.

9.30      1) Za + Ojca Jezuitę Janusza Cechowego.

             2) Msza Święta Gregoriańska – za + Teresę Biss.

11.00    Za + męża, ojca i dziadka Jerzego Dybczak, w VII-mą rocznicę +.

12.15    Za + mamę Kazimierę Polewka.

15.15    Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.

16.00    Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie, w intencji Anny Kocur.

 

Poniedziałek  08.03.21 r.  –  dzień  powszedni 

6.30      Za + męża Godfryda Gomolla, za ++ teściów Franciszkę i Feliksa oraz ++ rodziców Elfrydę i Huberta.

18.00    1) Za + Krystiana Hornik, od sąsiadów z ulicy Lipcowej 3.

             2) Za + Irenę Kazimierską, od sąsiadów z ulicy Lipcowej 3.

             3) Msza Święta Gregoriańska – za + Teresę Biss.

 

Wtorek  09.03.21 r.  –  dzień  powszedni 

6.30      1) Za + ojca chrzestnego Kazimierza Wojtowickiego, w I-szą rocznicę +.

             2) Msza Święta Gregoriańska – za + Teresę Biss.

18.00    1) Za + Elżbietę Rajwa, w I-szą rocznicę +.

             2) Za + Wojciecha Kubera, w II-gą rocznicę +.

 

Środa   10.03.21 r.  –  dzień  powszedni 

6.30      Za ++ teściów Gertrudę i Franciszka Przybyła, ++ dzieci i wnuki Edeltrautę i Gabrielę, + wnuka Piotra oraz za D.C.

18.00    1) Za + Stanisława Andrzejczak, w V-tą rocznicę +, za ++ rodziców Agnieszkę i Józefa Kopiec, za ++ z pokrewieństwa i za D.C.

             2) Do B. Op., z podziękowaniem za łaskę zdrowia, z prośbą o potrzebne łaski.

             3) Msza Święta Gregoriańska – za + Teresę Biss.

 

Czwartek  11.03.21 r.  –  dzień  powszedni 

6.30      1) 1) Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji rodziny Knetki, z podziękowaniem i prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny.

             2) Msza Święta Gregoriańska – za + Teresę Biss.

18.00    1) Za + wnuka Artura Gaik, w VIII-mą rocznicę +.

             2) Za + wujka Antoniego Hanula, od bratanka Wojtka.

             3) Za + Hannę Pawlas, w 30-ty dzień po +.

 

Piątek  12.03.21 r.  –  dzień  powszedni 

6.30      1) Za + matkę Małgorzatę Buck, za Jej + męża Pawła Buck oraz za ++ z rodzin: Buck i Dworczyk.

             2) Msza Święta Gregoriańska – za + Teresę Biss.

17.00    Msza Święta Szkolna: Za ++ Mariannę i Mariana Cyran, od Jarosława Cyran z żoną.

             Droga Krzyżowa dla dzieci.

18.30    1) Za ++ rodziców Kazimierę i Jana Chromiec oraz Janinę i Tadeusza Ćwierz, za + babcię Katarzynę.

             2) Za + mamę Jolantę, w 30-ty dzień po +.

19.00    Nabożeństwo Drogi Krzyżowej.

 

Sobota  13.03.21 r.  –  dzień  powszedni 

6.30      Za + Katarzynę Woźnica, w I-szą rocznicę +.

17.30    Nabożeństwo przygotowania do niedzieli.

18.00    1) Za + Krystynę Maciejewską oraz za ++ z rodzin: Maciejewskich i Wróblewskich.

             2) Za + Mariannę Sacharzewską oraz za wszystkich ++ z rodziny.

             3) Do B. Op. i M.B.N.P., z prośbą o zdrowie i opiekę Bożą dla Wojciecha.

             4) Msza Święta Gregoriańska – za + Teresę Biss.

 

Niedziela  14.03.21 r.  –  IV  NIEDZIELA  WIELKIEGO  POSTU  –  Laetare

6.30      Za + teścia Mariana Zając, za ++ Helenę i Ignacego oraz za ++ z pokrewieństwa i za D.C.

8.00      Za ++ rodziców Jolantę i Henryka Kwiatkowskich.

9.30      1) W intencji parafian.

             2) Msza Święta Gregoriańska – za + Teresę Biss.

11.00    Za + żonę Krystynę Kotecką oraz za ++ rodziców i z pokrewieństwa.

12.15    Za ++ rodziców Weronikę i Edmunda Szczot, w IV-tą rocznicę +, za + chrześniaka Leszka oraz za ++ dziadków z obu stron.

15.15    Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.

16.00    Do B. Op., z prośbą o Boże bł. i zdrowie, w intencji Józefa, z okazji 6-tej rocznicy urodzin.