Porządek nabożeństw od 20.02.2022r. do 27.02.2022r.

Niedziela  20.02.22 r.  –  VII  NIEDZIELA  ZWYKŁA

6.30      Za + Ewę Zbroja, w dniu jej ziemskich urodzin.

8.00      Za Józefa Bryja, w 30-ty dzień po +.

9.30      Do B. Op., i M.B.N.P., z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie, w intencji Kacpra Wnuk, z okazji 20-tej rocznicy urodzin.

11.00    Za + Henrykę Bryśkiewicz, w I-szą rocznicę + i za ++ jej rodziców i rodzeństwo.

12.15    Za + męża Stefana Białas, w I-szą rocznicę +.

15.30    Nieszpory niedzielne.

16.00    Do B. Op., i M.B.N.P., z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie, w intencji Elżbiety, z okazji 85-tej r. urodzin oraz 62-giej r. ślubu Elżbiety i Herberta.

 

Poniedziałek  21.02.22 r.  –  dzień  powszedni 

6.30      1) Do B. Op., z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie, w intencji syna Marka, z okazji rocznicy urodzin oraz o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.

             2) Do B. Op. w intencji pokoju na Ukrainie.

  18.00  Za + męża Eugeniusza, w IX-tą rocznicę +, ++ siostry Jadwigę i Grażynę, tatę Stanisława, teściów

Weronikę i Józefa Kamieniak, ++ z rodzin: Kamieniak i Żebrowskich i + ks. Józefa Wiśniewskiego.

 

Wtorek  22.02.22 r.  –  ŚWIĘTO  KATEDRY  ŚW.  PIOTRA,  APOSTOŁA

6.30      Do B. Op., i M.B.N.P., z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie, w intencji Emilii, z okazji kolejnej rocznicy urodzin.

18.00    Za + siostrę Stanisławę Abram, w VII-mą rocznicę +, za + wnuka Daniela, w XXI-szą rocznicę +,

za ++ rodziców Rozalię i Tadeusza, za ++ braci: Edwarda i Władysława Haraszczuk.

 

Środa  23.02.22 r.   –  Wspomnienie  św.  Polikarpa,  biskupa  i  męczennika

6.30      Za + mamę Krystynę Piątek, w XV-tą rocznicę +.

  18.00  Za + męża Stanisława Kulik, w III-cią rocznicę +.

 

Czwartek  24.02.22 r.  –  dzień  powszedni

6.30      Za + syna i brata Piotra Przybyła, w I-szą rocznicę +.

18.00    Za + męża, ojca, teścia i dziadka Piotra Przybyła, w I-szą rocznicę + oraz za ++ z rodzin z obu stron.

 

Piątek  25.02.22 r.  –  dzień  powszedni 

6.30     Za ++ matkę Hildegardę, ojca Teofila, męża Edwarda, córkę Gabrielę, siostrę Gertrudę, ks. wujka Paula, za + Franciszka Ploch oraz za ++ dziadków z obu stron.

18.00   Za + brata Stanisława Puczka, w II-gą rocznicę +, za + męża Wiesława Klimas, za ++ teściów Bronisławę i Bronisława Pięta, ++ rodziców Annę i Stefana Puczka, dziadków Kamińskich i za D.C

21.00   Apel Jasnogórski i Koronka do Miłosierdzia Bożego.

 

Sobota  26.02.22 r.  –  dzień  powszedni 

6.30     Za + Mariana Grudniewskiego, od Róży św. Barbary.

17.30   Nabożeństwo ku czci św. Anny.

18.00   1) W intencji próśb i podziękowań za wstawiennictwem św. Anny.

            2) Za + Jolantę Telega.

            3) Do B. Op., z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie, w intencji Urszuli i Zdzisława z okazji 60-tej rocznicy ślubu.

 

Niedziela  27.02.22 r.  –  VIII  NIEDZIELA  ZWYKŁA

6.30      Za + Leona Jędrychowicz, w XXV-tą rocznicę + oraz za ++ rodziców i rodzeństwo i za D.C.

8.00      Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie, w intencji Małgorzaty, z okazji rocznicy urodzin.

9.30      W intencji parafian.

11.00    Za ++ rodziców Stefanię i Józefa Władyczko, za ++ braci Władysława i Edwarda oraz

             za ++ dziadków Władyczko i Łabaj.

12.15    Msza św. Chrzcielna: Nadia Cetera, Miłosz Woźniczka, Dominika Śmiałkowska, Pola Olszewska.

15.30    Nieszpory niedzielne.

16.00    Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże oraz dary Ducha Świętego, w intencji Macieja Sosny, z okazji 18-tej rocznicy urodzin.