od 17.10 do 24.10.2010 roku

Niedziela  17.10.10 r. –  XXIX  NIEDZIELA  ZWYKŁA

6.30

Za + męża, ojca i dziadka Stanisława, w XI-tą rocznicę +, za ++ rodziców Różę i Alojzego, za ++ dziadków Helenę i Andrzeja Maciej i za dusze w czyśćcu cierpiące.

8.00

O Dary Ducha Świętego dla Szymona Serafin, z okazji 18-tej rocznicy urodzin.

9.30

W intencji parafian.

11.00

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Teresy i Bernarda Gilga, z okazji 25-tej rocznicy ślubu oraz rocznicy urodzin Teresy, z podziękowaniem i prośbą o zdrowie, Boże Błogosławieństwo, w intencji jubilatów i dla całej rodziny.

12.15

Za ++ rodziców Annę i Franciszka Mrówka, za + brata Andrzeja, za + szwagra Stanisława

oraz za ++ dziadków z obu stron.

16.00

Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Błogosławieństwo i światło Ducha Świętego, w intencji Adama, z okazji 21-szej rocznicy urodzin.

Poniedziałek 18.10.10 r. –  ŚWIĘTO  ŚW.  ŁUKASZA,  EWNGELISTY

6.30

Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże Błogosławieństwo, w intencji Grzegorza, z okazji 75-tej rocznicy urodzin.

18.00

1) Za + męża Mieczysława Wróbel, w X-tą rocznicę +.

2) Za + męża, ojca i dziadka Edwarda Kubas, za ++ rodziców Katarzynę i Michała Kielin oraz

Magdalenę i Jana Kubas, za ++ Renatę i Jana Przybyła, za + Franciszka Kanurskiego

i za dusze w czyśćcu cierpiące.

Wtorek 19.10.10 r.–  dzień  powszedni

6.30

1) Za + Teresę Majewską, od Róży św. Barbary.

2) Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji rodzin Elsner i Thiemt.

18.00

Za + Franciszka Czarnik i za ++ jego rodziców.

Środa  20.10.10 r.   –  Wspomnienie  św.  Jana  Kantego,  prezbitera

6.30

Za + matkę Karolinę Nykiel i za + siostrę Danielę Goryl.

18.00

1) Za + męża Huberta Furman.

2) Za + Wiktora Marciniak w XXVII-mą rocznicę + oraz za ++ Annę, Jana i Henryka Dąbrowskich i za ++ pokrewieństwa z obu stron.

Czwartek  21.10.10 r.  – Wspomnienie  bł.  Jakuba  Strzemię,  biskupa

6.30

Do M.B. Uzdrowienia Chorych, z prośbą o zdrowie, dla syna Zbigniewa oraz z podziękowaniem za ocalenie życia.

18.00

1) Za + mamę Natalię Ciepielak, za + Annę Skóra i za ++ z rodziny.

2) Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Anny i Bartłomieja, z okazji 10-tej rocznicy ślubu.

Piątek 22.10.10 r.–  dzień  powszedni

6.30

Za + Franciszka Para, od sąsiadów z osiedla.

17.00

Za + Edytę Świderską, w XI-tą rocznicę +, za + Jana.

18.30

Za + szwagra Waldemara Fronczak, za + siostrę Małgorzatę Popielarz i za ++ z rodzin Fronczak, Nowak, Żak i Bednarek.

Sobota  23.10.10 r.–  dzień  powszedni

6.30

1) Za + Edwarda Lewandowskiego, od sąsiadów z ulicy Zygmuntowskiej.

2) Za + Jadwigę Iwan, od mieszkańców z ulicy Broniewskiego.

18.00

Za + syna Jacka Śmieja w rocznicę +, za + męża Joachima, za ++ rodziców i teściów oraz dziadków z obu stron, za + chrzestną Teresę i za ++ z rodziny.

Niedziela  24.10.10 . –  XXX  NIEDZIELA  ZWYKŁA

6.30

Za + Franciszka Para, w 30-ty dzień po +.

8.00

Za + Władysława Rutkowskiego, w XIV-tą rocznicę +.

9.30

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Marii i Gintera Szewior, z okazji 50-tej rocznicy ślubu,

z podziękowaniem i prośbą o zdrowie i Błogosławieństwo Boże.

11.00

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Marii i Oswalda Kadzioch, z okazji 50-tej rocznicy ślubu,

z podziękowaniem i prośbą o zdrowie i Błogosławieństwo Boże.

12.15

Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże Błogosławieństwo

i zdrowie, w intencji Anieli i Stanisława Panas, z okazji 45-tej rocznicy ślubu.

16.00

Za ++ Adelajdę i Stanisława Kogut oraz za ++ Jerzego i Krzysztofa Harnickich