28.11 do 05.12.2010 roku

Niedziela 28.11.10 r. – I NIEDZIELA ADWENTU

6.30

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji rodziny Zbroja, z podziękowaniem i prośbą o zdrowie i Błogosławieństwo Boże.

8.00

Za + Franciszka Para, od sąsiadów z osiedla.

9.30

Za + mamę Katarzynę oraz + męża Kazimierza

11.00

Za ++ rodziców Różę i Ewalda Franik, za + ojca Gerarda Wycisk, za ++ z rodzin Franik, Wycisk, Rassek i Kunert.

12.15

Za + matkę Irenę Suchanek, w III-cią rocznicę +, za ++ z rodzin; Suchanków, Żaków i Więcławskich.

13.30

Msza Święta Chrzcielna i za roczne dzieci: Karol Kudla, Marcel Paszek

16.00

Za ++ rodziców Zofię i Władysława, za ++ braci Jana Chlistałę, Ryszarda i Stanisława Pikuś

oraz za ++ z pokrewieństwa z obu stron.

Poniedziałek 29.11.10 r. –  dzień  powszedni

6.30

RORATY:

1) Za + Zygfryda Duda, w 30-ty dzień po +.

2) Za + Ks. Zenona Królewskiego, za + męża Czesława oraz za ++ z rodziny Królewskich,

oraz za ++ rodziców Reginę i Adama.

18.00

Za + Franciszka Para, od sąsiadów z osiedla.

Wtorek 30.11.10 r. –  ŚWIĘTO  ŚW.  ANDRZEJA,  APOSTOŁA

6.30

RORATY:

Za + Andrzeja Kisza, w dniu urodzin.

18.00

1) Za + Stanisława Burdziuch, w I-szą rocznicę +.

2) Za + Pawła Spałek, w VI-tą rocznicę +, za + Andrzeja Florczak oraz za ++ z pokrewieństwa

z obu stron.

Środa  01.12.10 r.   –  dzień  powszedni

6.30

RORATY:

Za + Weronikę Okupny, od sąsiadów z ulicy 22-go Lipca 20.

18.00

1) Za + Mariana Janczyk, od rodziny Przybyłko.

2) Za + Józefa Ożarowskiego, od sąsiadów.

Czwartek  02.12.10 r.  –  dzień  powszedni  –  Pierwszy  Czwartek  Miesiąca

6.30

RORATY:

1) W intencji o powołania kapłańskie i zakonne.

2) Za ++ z rodziny Malińskich.

18.00

1) Za + Alojzego Grzesik, w XXII-gą rocznicę + oraz za ++ rodziców z obu stron.

2) Za + męża, ojca i dziadka Maksymiliana Dietrich, w XIX-tą rocznicę + oraz za ++ z rodzin;

Dietrich, Hatko i Tuczykont.

Piątek  03.12.10 r.  –  Wspomnienie  św.  Franciszka  Ksawerego,  prezbitera  –  Pierwszy  Piątek  Miesiąca

6.30

RORATY:

1) W intencji czcicieli N.S.P.J.

2) Za ++ rodziców Józefę i Augustyna Przybycin, za ++ braci Rudolfa i Józefa oraz za ++ z pokrew.

18.30

1) Za ++ rodziców Janinę i Józefa Zięba, w VII-mą rocznicę + oraz za ++ dziadków z obu stron

i za + ojca chrzestnego Władysława.

2) Za ++ rodziców Marię i Antoniego Wietrzak oraz za + Janinę Wietrzak.

Sobota  04.12.10 r.–  Wspomnienie  św.  Barbary, dziewicy  i  męczennicy  –  Pierwsza  Sobota  Miesiąca

6.30

W intencji Róż Różańcowych.

8.00

RORATY:

Za + Marka Świtała, w 30-ty dzień po +.

9.30

Do Św. Barbary; w intencji Górników i ich Rodzin.

18.00

Za ++ Górników z naszej Parafii.

Niedziela  05.12.10 r. –  II  NIEDZIELA  ADWENTU

6.30

Za ++ rodziców Stefanię i Stanisława oraz Stanisławę i Józefa, za ++ z pokrewieństwa.

8.00

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Ireny i Henryka, z podziękowaniem i prośbą o zdrowie i Boże Błogosławieństwo na dalsze lata.

9.30

W intencji parafian.

11.00

Do B. Op. i M.B.N.P., w 50-tą rocznicę urodzin dla Izabeli Kasprzik, z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze Błogosławieństwo Boże i zdrowie.

12.15

Do B. Op. i M.B.N.P., z okazji 30-tej rocznicy ślubu dla Grażyny i Eugeniusza, z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośba o dalsze Błogosławieństwo Boże i zdrowie.

16.00

Do B. Op. i M.B.N.P. oraz św. Anny, w intencji Łucji Zwiorek, z okazji 78-tej rocznicy urodzin,

z podziękowaniem i prośbą o zdrowie i Błogosławieństwo Boże.