od 05.12 do 12.12.2010 roku

Niedziela  05.12.10 r. –  II  NIEDZIELA  ADWENTU

6.30

Za ++ rodziców Stefanię i Stanisława oraz Stanisławę i Józefa, za ++ z pokrewieństwa.

8.00

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Ireny i Henryka, z podziękowaniem i prośbą o zdrowie i Boże Błogosławieństwo na dalsze lata.

9.30

W intencji parafian.

11.00

Do B. Op. i M.B.N.P., w 50-tą rocznicę urodzin dla Izabeli Kasprzik, z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze Błogosławieństwo Boże i zdrowie.

12.15

Do B. Op. i M.B.N.P., z okazji 30-tej rocznicy ślubu dla Grażyny i Eugeniusza, z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośba o dalsze Błogosławieństwo Boże i zdrowie.

16.00

Do B. Op. i M.B.N.P. oraz św. Anny, w intencji Łucji Zwiorek, z okazji 78-tej rocznicy urodzin,

z podziękowaniem i prośbą o zdrowie i Błogosławieństwo Boże.

Poniedziałek  06.12.10 r. –  dzień  powszedni

6.30

RORATY:

1) Za ++ rodziców Jadwigę i Franciszka Pluta i za wszystkich ++ z pokrewieństwa.

2) Za + siostrę Helenę, szwagra Artura, ++ rodziców Jadwigę i Alojzego Kadziach, Martę i Edmunda Wysluch

18.00

Za + żonę Zofię Rzepczyńską, w II-gą rocznicę +, za ++ rodziców Marię i Walentego Rzepczyńskich oraz  Katarzynę i Sebastiana Wadas.

Wtorek  07.12.10 r. –  Wspomnienie  św.  Ambrożego,  biskupa  i  doktora  Kościoła

6.30

RORATY:

Za + Bronisławę Frączkiewicz, w 30-ty dzień po +.

18.00

1) Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Józefa, z okazji 60-tej rocznicy urodzin, z podziękowaniem

i prośbą o zdrowie i dalsze Błogosławieństwo Boże oraz za + córkę Alinę.

2) Za + Lesława Grad, w 30-ty dzień po +, za + ojca Józefa Szcześniak, w IX-tą rocznicę +.

Środa 08.12.10 r.  –  UROCZYSTOŚĆ  NIEPOKALANEGO  POCZĘCIA  NAJŚW.  MARYI  PANNY

6.30

Za + ojca Edwarda Nykiel i za ++ dziadków Katarzynę i Wojciecha Nykiel.

9.00

W intencji Róż Różańcowych.

17.00

W intencji Dzieci Maryi.

18.30

Za + męża Franciszka Majkowskiego, w XIX-tą rocznicę +, za ++ synów Wojtka i Janusza

oraz za + ojca Tadeusza.

Czwartek 09.12.10 r. –  dzień  powszedni

6.30

RORATY:

Za ++ rodziców Mariannę i Walentego Kostrzewskich oraz Rozalię i Józefa Grabowskich, za ++ szwagrów Wacława i Mieczysława.

18.00

1) Za ++ rodziców Cecylię i Henryka Kasztan.

2) Za + Antoniego Zwiorek, za + syna Krystiana oraz za ++ rodziców i teściów.

Piątek  10.12.10 r.–   dzień  powszedni

6.30

RORATY:

Za + matkę Józefę Zyzik, w XXXIV-tą rocznicę +, za + ciocię Franciszkę, za + męża Jana, za + syna Ireneusza, za ++ dziadków oraz za ++ z pokrewieństwa.

18.30

1) Za + żonę, matkę i babcię Weronikę Tworuszka oraz za ++ z rodzin Tworuszka, Chrześnik,

Zwolińskich i Frosik.

2) Za + Antoniego Tatar, w I-szą rocznicę +.

Sobota  11.12.10 r. –  dzień  powszedni

6.30

Za + Gertrudę i za + córkę Brygidę Jarzombek oraz  za ++ rodziców z obu stron i za + Jana Wichurskiego.

8.00

RORATY:

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Alfreda Pissulla, z okazji 50-tej rocznicy urodzin, z podziękowaniem i prośbą o zdrowie i Błogosławieństwo Boże.

18.00

Za + matkę i babcię Hildegardę, w VI-tą rocznicę +.

Niedziela  12.12.10 r. –  III  NIEDZIELA  ADWENTU  –  Gaudente

6.30

Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Błogosławieństwo Boże, opiekę i zdrowie, w intencji Krystyny, z okazji 75-tej rocznicy urodzin oraz dla całej rodziny.

8.00

Za + matkę Janinę, za + ojca Stanisława, za + brata Jerzego Balcerak, za ++ krewnych z obu stron oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.

9.30

Za + Mieczysława Macias, w VI-tą rocznicę +, za ++ Marię i Stanisława Macias, za ++ Zofię i Aleksego Madej, za + Mariana Madej i za + Helenę Wilk, w VI-tą rocznicę +.

11.00

Za + syna Marcina, w VII-mą rocznicę +.

12.15

Za + męża i ojca Wiktora Dąbrowski.

16.00

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Łucji Sitko, z okazji urodzin, z podziękowaniem i prośbą o zdrowie oraz Błogosławieństwo Boże.