19.12-26.12

Niedziela  19.12.10 . –  IV  NIEDZIELA  ADWENTU

6.30

Za + córkę Monikę, siostrę Czesławę i ++ rodziców

8.00

Za + matkę Eugenię Danielewicz.

9.30

W intencji parafian.

11.00

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Wiesławy, z okazji 60-tej rocznicy urodzin, o Boże Błogosławieństwo i zdrowie na dalsze lata i dla całej rodziny.

12.15

Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Błogosławieństwo Boże i zdrowie, w intencji Genowefy Hoja, z okazji 97-mej rocznicy urodzin.

16.00

Za + Kazimierza Sieczka, w VII-mą rocznicę +.

Poniedziałek 20.12.10 r. –  dzień  powszedni

6.30

RORATY:

1) Za + tragicznie Katarzynę Kurzępa, w 30-ty dzień po +.

2)

9:00

 

10:30

Msza św. dla chorych i starszych

18.00

Za + Marka Wiąckowskiego i za + babcię Anielę Wiąckowską.

19.30

 

Wtorek 21.12.10 r. –  dzień  powszedni

6.30

RORATY:

1) Za + matkę Wiktorię Ibrom, za ++ z pokrewieństwa z obu stron i za dusze w czyśćcu cierpiące.

2) Za ++ Małgorzatę i Jerzego, Klarę i Józefa oraz za ++ Waltra i  Jerzego.

9:00

 

18.00

Za + Mariana Janczyk, od rodziny Przybyłko.

19:30

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji chrześniaczki Beaty z okazji urodzin, z podziękowaniem i prośbą o zdrowie i Błogosławieństwo Boże

Środa  22.12.10 r.   –  dzień  powszedni

6.30

RORATY: Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Pani Katechetki Ewy, z okazji urodzin, z podziękowaniem i prośbą o zdrowie i Błogosławieństwo Boże.

9:00

 

18.00

1) Za + ojca Pawła i za + teścia Helmuta.

2) Za + Jerzego Bonk, od sąsiadów, z ulicy Kosmonautów 50a.

19:30

 

Czwartek  23.12.10 r.  –  dzień  powszedni

6.30

RORATY: Za + Martę Zieńć i za ++ z rodziny.

18.00

1) Za ++ rodziców Franciszkę i Oskara Schindler i za + brata Pawła.

2) Za + brata Jana Kostrzewskiego, za ++ rodziców Mariannę i Walentego oraz Rozalię i Józefa

Grabowskich.

Piątek  24.12.10 r.  –  dzień  powszedni  – do popołudnia

6.30

1) Za + Franciszkę Kolman, za + synową Teresę oraz za ++ wujków.

2) Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Gertrudy Majerowskiej, z okazji 85-tej rocznicy urodzin,

z podziękowaniem i prośbą o zdrowie i Błogosławieństwo Boże.

Piątek  24.12.10 r.  –  WIGILIA  NARODZENIA  PAŃSKIEGO

16.00

Pasterka dla dzieci.

24.00

Pasterka w intencji parafian.

Sobota  25.12.10 r.–  UROCZYSTOŚĆ  NARODZENIA  PAŃSKIEGO

0.00

Pasterka w intencji parafian.

8.00

Za ++ Jana, Stefana, Helenę i Jerzego Petruzela, za ++ Jana i Bronisławę Duchniak

oraz za ++ z obu stron.

9.30

Za + matkę Teresę, w X-tą rocznicę + oraz za ++ ojca i brata Sieklicki.

11.00

Za + męża Bohdana Karaszewskiego, za ++ rodziców z obu stron.

12.15

Za + syna Daniela Wiktor i za + ojca Michała.

16.00

Za + męża i ojca Kazimierza Pietrasik, w XIV-tą rocznicę +.

Niedziela  26.12.10 r. –  ŚWIĘTO  ŚW.  RODZINY:  JEZUSA,  MARYI  I  JÓZEFA

6.30

Za + Stanisława Sękulskiego, w XVII-tą rocznicę +, za ++ rodziców z obu stron, za ++ synów Andrzeja i Krzysztofa oraz za ++ z pokrewieństwa i za dusze w czyśćcu cierpiące.

8.00

Za + męża Zygmunta Tyszka,w VIII-mą rocznicę +, za ++ jego rodziców Mariannę i Franciszka oraz za ++ z rodzin Tyszka, Mirzyjewskich, Teleckich i za dusze, o które nikt się nie modli.

9.30

W intencji parafian.

11.00

Za + męża, ojca i dziadka Arkadiusza Jagódzkiego, za ++ rodziców Stanisławę i Jana Ślusarczyków, za ++ teściów Anielę i Antoniego Jagódzkich, za + siostrę Irenę, za + szwagra Ludwika i za dusze w czyśćcu cierpiące.

12.15

Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże Błogosławieństwo

i zdrowie, w intencji Karola, z okazji 70-tej rocznicy urodzin.

13.30

Msza Święta Chrzcielna.

16.00

Za + syna Manfreda, za + męża Wilhelma Bombik.