9.04-14.04.2011 r. – „Bądźmy świadkami miłości” – Odnowienie Misji Świętej w Parafii Świętej Anny w Gliwcach

Odnowienie misji prowadzą Misjonarze Oblaci z Katowic:

O. Andrzej Kordek i O. Kazimierz Kościński


SOBOTA 09.04.2011 r.

18.00    Msza Święta i rozpoczęcie Odnowienia Misji Świętej.

NIEDZIELA 10.04.2011 r.

6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 12.15 (dla dzieci) – Msze Święte z kazaniem misyjnym.

15.15    Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.

16.00    Msza Święta z kazaniem misyjnym.

17.30    Nabożeństwo Drogi Krzyżowej ulicami dzielnicy z parafii św. Anny do parafii św. Jerzego.

21.00    Apel Jasnogórski.

PONIEDZIAŁEK 11.04.2011 r. DZIEŃ ODNOWIENIA WIARY

7.00      Msza święta z kazaniem misyjnym.

8.30      Spotkanie rekolekcyjne dla młodzieży z gimnazjum.

10.00    Spotkanie rekolekcyjne dla młodzieży;

11.30    Spotkanie rekolekcyjne dla dzieci ze szkoły podstawowej.

16.00    Sakrament pokuty (do 18.00).

17.00    Msza święta z kazaniem misyjnym.

18.30    Msza święta z kazaniem misyjnym.

19.30    Nabożeństwo przebłagalne.

21.00    Apel Jasnogórski.

WTOREK 12.04.2011 r.  DZIEŃ MODLITW ZA ZMARŁYCH

7.00      Msza święta z kazaniem misyjnym.

8.30      Spotkanie rekolekcyjne dla młodzieży z gimnazjum.

10.00    Spotkanie rekolekcyjne dla młodzieży.

11.30    Spotkanie rekolekcyjne dla dzieci ze szkoły podstawowej.

15.00    Sakrament pokuty dla dzieci i młodzieży (do 18.00).

17.00    Msza święta z kazaniem misyjnym. Po Mszy świętej nauka dla młodzieży III kl. Gimnazjum.

18.30    Msza święta z kazaniem misyjnym. Po Mszy świętej modlitwa za zmarłych, szczególnie wspominając budowniczych i fundatorów kościoła.

21.00    Apel Jasnogórski.

ŚRODA 13.04.2011 r. DZIEŃ RODZIN

7.00      Msza święta z kazaniem misyjnym z odnowieniem przyrzeczeń.

8.30      Msza święta dla młodzieży z gimnazjum.

10.00    Msza święta  dla młodzieży.

11.30    Msza święta dla dzieci ze szkoły podstawowej.

16.00    Sakrament pokuty (do 18.00)

17.00    Msza święta z kazaniem misyjnym. Po Mszy świętej nauka dla młodzieży III kl. Gimnazjum.

18.30    Msza święta z kazaniem misyjnym z odnowieniem przyrzeczeń

21.00    Apel Jasnogórski.

CZWARTEK 14.04.2011 r.  DZIEŃ EUCHARYSTII I CHORYCH

7.00      Msza święta z kazaniem misyjnym.

10.00    Msza święta dla chorych, starszych. W czasie Mszy świętej będzie udzielany sakrament Namaszczenia Chorych. Po Mszy świętej błogosławieństwo lourdzkie.

14.00    Odwiedziny chorych;

16.00    Sakrament pokuty (do 18.00);

17.00    Msza święta z kazaniem misyjnym.

18.30    Msza święta z kazaniem misyjnym.

W czwartek po Mszach św. procesja pod krzyż misyjny:

– poświęcenie krzyża

– modlitwy (odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych)

– odpust zupełny

– adoracja krzyża misyjnego.

Misje z 2010 r.