Konkurs z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka pod tytułem „Jan Paweł II w Sanktuariach Polskich”

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich przy parafii św. Anny i Szkoła Podstawowa Nr 28 w Gliwicach organizuje konkurs z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka pod tytułem „Jan Paweł II w Sanktuariach Polskich”, którego regulamin zamieszczamy poniżej

1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.
2. Cele konkursu – zainteresowanie postacią Jana Pawła II i Jego pielgrzymki do sanktuariów w Ojczyźnie.
3. Przewidziana forma konkursu:

 

– Literacka-opowiadanie max 4 str. druku, list 2 str. druku, wiersz.
– plastyczna– album ,malarstwo format A3 lub A4 -technika dowolna.
– multimedialna– w programie power point od 20 do 40 slajdów.

 

Ocenie podlega: szata graficzna, zastosowanie animacji niestandardowej efektów przejścia slajdów, ogólny projekt prezentacji( zastosowanie hiper łączy).

4. Prace powinny być podpisane czytelnie na odwrocie: imię i nazwisko, klasa, szkoła, opiekun.
5. Prace konkursowe należy złożyć do dnia 20 maja 2011 roku w sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 38 w Łabędach przy ul.Partyzantów25.

O finale konkursu uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie.

ORGANIZATORZY KONKURSU:

• Stowarzyszenie Rodzin Katolickich koło Nr 9 przy parafii Św. Anny w Łabędach.

• Szkoła Podstawowa Nr 38 w Łabędach i nauczyciel informatyki.

• Pani katechetka Ewa SITKO.