Porządek nabożeństw w okresie od 05.06 do 12.06.2011 roku

Niedziela  05.06.11 r. –  UROCZYSTOŚĆ  WNIEBOWSTĄPIENIA  PAŃSKIEGO

6.30

Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem i prośbą o zdrowie oraz Boże Błogosławieństwo,

w intencji Beaty, z okazji urodzin.

8.00

Za + Andrzeja Kisza, w I-szą rocznicę +, za ++ rodziców z obu stron, za ++ z pokrewieństwa  za dc.

9.30

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Hildegardy, z okazji urodzin, z podziękowaniem i prośbą o zdrowie i Błogosławieństwo Boże.

11.00

Za ++ rodziców Józefę i Antoniego Bednarczyk oraz Władysławę i Tadeusza.

12.15

Za + ojca Stanisława, za + matkę Janinę i + brata Jerzego Balcerak oraz za ++ z pokrewieństwa z obu stron.

16.00

Za + matkę Leokadię Chrostowską, w XIX-tą rocznicę +, za + ojca Bolesława, za ++ teściów Henrykę i Henryka Możdzeń oraz za ++ z pokrewieństwa z obu stron.

Poniedziałek 06.06.11 r. – dzień powszedni

6.30

Za + sąsiadkę Barbarę Basak od sąsiadów z ul. R. Luksemburg

18.00

1) Za ++ rodziców Ewę i Teofila oraz za + brata Zbigniewa Mucha.

2) Za + Jana Jurok, za ++ z rodzin Jurok i Zilny.

Wtorek 07.06.11 r. – dzień powszedni

6.30

1)

2)

18.00

Za ++ rodziców Łucję i Józefa Gawliczek.

Środa 08.06.11 r. – Wspomnienie św. Jadwigi Królowej

6.30

Za ++ rodziców Marcina, Franciszkę i Agnieszkę Gaetner, za ++ synów Jana i Józefa, za + córkę Adelajdę, za + Alojzego Kukla, za + Rajmunda Stanienda oraz za ++ z pokrewieństwa.

11.00

Msza św. dziękczynna w intencji ks. Mariana i jego kolegów kursowych w 13 rocznicę święceń kapłańskich

18.00

1) Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Brygidy, z okazji 50-tej rocznicy urodzin, z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze Błogosławieństwo Boże i zdrowie.

2) Za ++ Agnieszkę i Ryszrda Willim oraz za dusze opuszczone.

Czwartek 09.06.11 r. – dzień powszedni

6.30

 

18.00

1) Za + męża i ojca Piotra Szczerba oraz za ++ jego rodziców.

2) Za + męża Zenona Zientara, w VII-mą rocznicę + oraz za ++ z rodzin Margas i Zientara.

Piątek 10.06.11 r. – Wspomnienie bł. Bogumiła, biskupa

6.30

Za + męża Waldemara Kotyrba, za + córkę Klaudię, za ++ rodziców i teściów, za ++ dziadków oraz za ++ z pokrewieństwa.

17.00

W intencji Ewy i Michała , z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże Błogosławieństwo i zdrowie dla nich.

18.30

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Wandy Gramala, z okazji 60-tej rocznicy urodzin oraz z okazji 90-tej rocznicy urodzin mamy Antoniny.

Sobota 11.06.11 r. – Wspomnienie św. Barnaby, Apostoła

6.30

1) Za + męża i ojca Andrzeja Mól, w 10-tą rocznicę +.

2) Za + Katarzynę Kurzępa, w 7-my miesiąc po +.

18.00

Za ++ rodzeństwo Berwecki oraz za ++ z pokrewieństwa Berwecki, Binczok i Hanisz.

Niedziela 12.06.11 r. – UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO

6.30

Za + męża i ojca Wiesława Zbroja, w XIV-tą rocznicę +.

8.00

Za ++ rodziców Anzelmę i Józefa Syryca, za + ciocię Scholastykę Lewicką oraz za ++ dziadków z obu stron

9.30

Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Błogosławieństwo Boże i zdrowie oraz Światło Ducha Świętego dla Patryka Mila, z okazji 18-tej rocznicy urodzin i dla Klaudii z okazji 10-tej rocznicy urodzin.

11.00

MSZA SWIĘTA PRYMICYJNA KSIĘDZA ŁUKASZA ORNOWSKIEGO.

16.00

Za + męża i ojca Rocha Mryk, za ++ rodziców i teściów.

17.00

Nabożeństwo Prymicyjne.