Porządek nabożeństw w okresie od 11.12 do 18.12.2011 roku

Niedziela 11.12.11 r. – III NIEDZIELA ADWENTU – GAUDETE

6.30

Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i Błogosławieństwo Boże, w intencji Elżbiety i Janusza Hanak, z okazji urodzin.

8.00

Za ++ rodziców Henrykę i Władysława Witek oraz Marię i Franciszka Pastok, za ++ braci Jerzego Witek i Jarosława Pastok oraz za ++ z pokrewieństwa.

9.30

W intencji parafian.

11.00

Za ++ rodziców Stefanię i Stanisława oraz Stanisławę i Józefa i za ++ z pokrewieństwa z obu stron.

12.15

Za + Marcina Węgrzyn, w VIII-mą rocznicę +.

16.00

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Izabeli Filuś, z okazji 40-tej rocznicy urodzin, z podziękowaniem

i prośbą o Błogosławieństwo Boże oraz zdrowie.

Poniedziałek 12.12.11 r. – dzień powszedni

6.30

RORATY:

Za + Wiesława Klimas, od rodziców

18.00

1) Za ++ z rodzin; Gawande, Choroba i Orzołek.

2) Za + brata Czesława Judka, za ++ rodziców Anielę i Stanisława oraz Marię i Zenona Wolskich oraz za ++ z pokrewieństwa.

Wtorek 13.12.11 r.– Wspomnienie św. Łucji, dziewicy i męczennicy

6.30

RORATY:

Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Łucji Sitko, z okazji urodzin.

18.00

1) Za + Wacława Banaś, w IX-tą rocznicę + oraz za ++ z rodzin; Banaś, Dudek, Warzecha.

2) Za + Wincentego Konieczny, od sąsiadów z ulicy Kosmonautów 54.

Środa 14.12.11 r. – Wspomnienie św. Jana od Krzyża, prezbitera i doktora Kościoła

6.30

RORATY:

Za ++ Teresę Klimas i Jadwigę Gawlik.

18.00

1) Za + teściową Genowefę Baran, za + szwagierkę Brygidę Baran oraz za ++ z pokrewieństwa

z obu stron.

2) Za + Mariana Stępniak, od sąsiadów.

Czwartek 15.12.11 r. – dzień powszedni

6.30

RORATY:

Za + Weronikę Matejczyk oraz za ++ jej rodziców.

18.00

1) Za + Irenę Tłustochowicz, od rodziny Walczaków.

2) Za + Mariana Stępniak, od Krystyny i Mariana Pobianek z Sitowej.

Piątek 16.12.11 r.– dzień powszedni

6.30

RORATY:

Za + Mariana Stępniak, od kolegi Jana z Sitowej.

18.30

1) Za + brata Andrzeja, w XX-tą rocznicę +.

2) Za + Mieczysława Macias, za ++ Marię, Stanisława Macias, za ++ Zofię i Aleksego Madej, za + Mariana Madej oraz za + Helenę Wilk.

Sobota 17.12.11 r.– dzień powszedni

6.30

Za + córkę Jadwigę, za + męża Franciszka oraz za ++ rodziców i dziadków z obu stron.

8.00

RORATY:

14.00

Ślub: Zygan – Dobrzańska.

18.00

Za + ojca Władysława Buszta, w X-tą rocznicę +, za + męża Władysława Guzy oraz za ++ z pokrewieństwa z obu stron.

Niedziela 18.12.11 r. – IV NIEDZIELA ADWENTU

6.30

Za + męża Rudolfa Otka, za ++ teściów Łucję i Urbana, za ++ z rodzin; Otka i Wąsik oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.

8.00

Za + Wiesława Klimas, od żony i syna.

9.30

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Genowefy Hoja, z okazji 98 rocznicy urodzin, z podziękowaniem

i prośbą o zdrowie oraz Błogosławieństwo Boże.

11.00

Za + matkę Janinę, za + ojca Stanisława i za + brata Jerzego Balcerak oraz za ++ z pokrewieństwa z obu stron.

12.15

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Aleksandry i jej rodziny, z podziękowaniem i prośbą o Boże Błogosławieństwo oraz zdrowie.

16.00

Za + Mariana Stępniak, od rodziny Guziak.