Jezus naucza jako mający władzę

Jezus naucza jako mający władzę. W mieście Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką; uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie. Był właśnie w synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: „Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty Boży”. Lecz Jezus rozkazał mu surowo: „Milcz i wyjdź z niego”. Wtedy duch nieczysty zaczął go targać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego. A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: „Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są mu posłuszne”. I wnet rozeszła się wieść o Nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej.

Jezus nauczał. Prostował myśli i myślenie, wychowywał serca do dobrych decyzji. Czynił to wszędzie i przy każdej okazji. Ujawnienie się złego ducha w synagodze podczas przepowiadania słowa Bożego, uwolnienie spętanego serca i ciała człowieka pokazuje jak bardzo ważne jest nauczanie, słowo Boga. Pokazuje również, jak daleko serce i ciało mogą być opanowane przez złego ducha i co może człowieka na nowo uwolnić, ocalić. To „nowa nauka z mocą” wymaga postawy oddania i słuchania. Jego słowo dociera do nas, ale czy pozwolimy się Mu poprowadzić ?