Komunikat Księdza Biskupa Jana Kopca

Drodzy Diecezjanie!

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie każdy podatnik ma możliwość przekazania 1% swojego podatku – zamiast do budżetu państwa – na wybraną przez siebie organizację pożytku publicznego.

Instytucją posiadającą status organizacji pożytku publicznego jest Caritas Diecezji Gliwickiej.

Śpieszy ona z pomocą ludziom ubogim, chorym i potrzebującym poprzez struktury oraz placówki obejmujące całą diecezję.

Prowadzi stacje opieki i gabinety rehabilitacyjne, ośrodki dla niepełnosprawnych, świetlice dla dzieci i młodzieży, kuchnie dla ubogich, dom pomocy społecznej.

Caritas diecezjalna dofinansowuje również wypoczynek dla dzieci i młodzieży, udziela pomocy w indywidualnych przypadkach, podejmuje akcje na rzecz ofiar wojen i klęsk żywiołowych w kraju i poza jego granicami.

Drodzy Bracia i Siostry, zwracam się do Was z gorącą prośbą o przekazanie 1% należnego podatku na realizowane przez Caritas naszej diecezji dzieła miłosierdzia i pomocy wobec najuboższych.

+ Jan Kopiec

Biskup Gliwicki