Porządek nabożeństw w okresie od 19.02 do 26.02.2012 roku

Niedziela 19.02.12 r. – VII NIEDZIELA ZWYKŁA

6.30

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Ewy, z okazji urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Błogosławieństwo Boże i zdrowie.

8.00

Za + matkę Krystynę Maciejewską, w II-gą rocznicę +.

9.30

W intencji parafian.

11.00

Za ++ rodziców Annę i Juliana Stacherów.

12.15

Za ++ Marię i Zbigniewa Sawicz oraz Urszulę i Dorotę Pszeniczny i za ++ dziadków z obu stron.

16.00

Za + Barbarę Jabłońską i za + Piotra Jabłońskiego.

Poniedziałek 20.02.12 r. – dzień powszedni

6.30

Za + rodziców Marię i Szymona Bonk, braci Jerzego, Ryszarda, Edwarda i Hansa, szwagierki Elżbietę i Agnieszkę, siostrę Elżbietę, szwagra Pawła oraz ++ z pokrewieństwa

18.00

1) Za + Jana Kozielewskiego, w IV-tą rocznicę +.

2) Za + Helenę Stanek od rodziny Basan

Wtorek 21.02.12 r.– dzień powszedni

6.30

1)

2)

18.00

Za + Anielę Żołądek, w II-gą rocznicę +.

Środa 22.02.12 r. – ŚRODA POPIELCOWA

6.30

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Emilii Panchyrz, z okazji urodzin, z podziękowaniem i prośbą o zdrowie i Błogosławieństwo Boże.

9.00

Za + męża i ojca Wiesława Klimas

17.00

Za + Anielę Wawrzyniak od sąsiadów z ul. Piaskowej

18.30

Za + szwagra Mariana Stępniak od rodziny Bis

Czwartek 23.02.12 r. – dzień powszedni – CZWARTEK PO POPIELCU

6.30

 

18.00

1) Za + Jerzego Marcinczyk, w XVI-tą rocznicę +.

2) Za + Bronisława Musiałek od sąsiadów z ul. Kosmonautów 54

Piątek 24.02.12 r.– dzień powszedni – PIĄTEK PO POPIELCU

6.30

Za + męża Lesława Ślimak, w VI-tą rocznicę +, za ++ teściów Stanisławę, Marię i Władysława Ślimak oraz za + siostrę Jadwigę.

17.00

Za + brata Norberta Florek w 30 dzień po +

18.30

Za + żonę Doris Rassek oraz za ++ z rodzin Rassek i Klukowski i za ++ z pokrewieństwa.

Sobota 25.02.12 r.– dzień powszedni – SOBOTA PO POPIELCU

6.30

1) Za ++ rodziców Hildegardę i Teofila Glogowski, za + księdza Paula Glogowski, za + córkę Gabrielę Pallach oraz za ++ z rodzin Glogowski i Tyrała.

2)

18.00

Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Błogosławieństwo Boże i zdrowie, w intencji Urszuli i Zdzisława, z okazji 50-tej rocznicy ślubu dla Jubilatów i całej rodziny.

Niedziela 26.02.12 . – I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

6.30

Za + męża, ojca i dziadka Mariana Rzeźniczek, z okazji urodzin oraz za ++ z pokrewieństwa.

8.00

Za + brata Joachima Jasiniok, w XV-tą rocznicę +, za ++ rodziców Helenę i Ernesta Jasiniok oraz za ++ teściów Danielę i Franciszka Woźny.

9.30

W intencji parafian.

11.00

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Gabrieli, z podziękowaniem i prośbą o zdrowie i Błogosławieństwo Boże oraz za + córkę Alinę.

12.15

Za ++ rodziców Katarzynę i Franciszka Chrąchol, w XIII-tą rocznicę +, za ++ teściów Kazimierę i Alfonsa Kula oraz za ++ z pokrewieństwa z obu stron.

13.30

Msza Święta Chrzcielna: Jan Zadworny

16.00

Za + Waldemara Jakimowicz, w VI-tą rocznicę + oraz za ++ rodziców, teściów i rodzeństwo.