Porządek nabożeństw w okresie od 26.02 do 04.03.2012 roku

Niedziela 26.02.12 . – I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

6.30

Za + męża, ojca i dziadka Mariana Rzeźniczek, z okazji urodzin oraz za ++ z pokrewieństwa.

8.00

Za + brata Joachima Jasiniok, w XV-tą rocznicę +, za ++ rodziców Helenę i Ernesta Jasiniok oraz za ++ teściów Danielę i Franciszka Woźny.

9.30

W intencji parafian.

11.00

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Gabrieli, z podziękowaniem i prośbą o zdrowie i Błogosławieństwo Boże oraz za + córkę Alinę.

12.15

Za ++ rodziców Katarzynę i Franciszka Chrąchol, w XIII-tą rocznicę +, za ++ teściów Kazimierę i Alfonsa Kula oraz za ++ z pokrewieństwa z obu stron.

13.30

Msza Święta Chrzcielna: Jan Zadworny

16.00

Za + Waldemara Jakimowicz, w VI-tą rocznicę + oraz za ++ rodziców, teściów i rodzeństwo.

Poniedziałek 27.02.12 r. – dzień powszedni

6.30

Za + Leona Jędrychowicz, w XV-tą rocznicę +, za ++ z rodzin Jedrychowicz i Mirowski.

18.00

1) Za ++ rodziców Janinę i Jana Markiewicz oraz Anielę i Józefa Chojnackich, za ++ siostrę Helenę, za + męża Eugeniusza, za + syna Czesława i za ++ z pokrewieństwa.

2) Za + Ernesta Gaertner, w VI-tą rocznicę +, za ++ rodziców Martę i Józefa.

Wtorek 28.02.12 r.– dzień powszedni

6.30

1) Za + Zbigniewa Kuszyńskiego w 30 dzień po +

2)

18.00

Za + męża i ojca Andrzeja Drohockiego, w VIII-mą rocznicę +, za ++ rodziców Teodorę i Adama oraz za ++ teściów Wandę i Stanisława.

Środa 29.02.12 r. – dzień powszedni

6.30

 

18.00

1) Za + matkę Teresę Klimas w IV rocznicę + i ++ ojca Edwarda w XX rocznicę +

2) Za ++ rodziców Gertrudę i Franciszka Wieczorek oraz Janinę i Stanisława Gleń

Czwartek 01.03.12 r. – dzień powszedni – Pierwszy Czwartek Miesiąca

6.30

1) W intencji o powołania kapłańskie i zakonne.

2) Za + Piotra Skupień.

18.00

1) Za ++ Albinę i Stanisława Pałat oraz za ++ z pokrewieństwa z obu stron.

2) Za + Piotra Skupień, w rocznicę +.

Piątek 02.03.12 r.– dzień powszedni – Pierwszy Piątek Miesiąca

6.30

1) W intencji czcicieli N.S.P.J.

2)

17.00

Za + Erykę Bocz w 24 rocznicę +, męża Gerarda, syna Bernarda, zięcia Krzysztofa i ++ z pokrewieństwa

18.30

Za + babcię Luizę Pordzik.

Sobota 03.03.12 r.– dzień powszedni – Pierwsza Sobota Miesiąca

6.30

1)

2) Za ++ rodziców Agnieszkę i Antoniego Wachstiel oraz za ++ dziadków i krewnych z obu stron i za d.c.

18.00

Za + Gerarda Konieckiego, w XIX-tą rocznicę +, za ++ rodziców Ernestynę i Wiktora Koniecki oraz za ++ teściów Rozalię i Adama Wnuk.

Niedziela 04.03.12 . – II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

6.30

Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże Błogosławieństwo i zdrowie, w intencji Aliny Powala

8.00

Do B. Op. i M.B.N.P., z podzięk. za otrzymane łaski, z prośbą o Boże Błog. i zdrowie, w int. Barbary, z okazji 45-tej roczn. urodzin i syna Krzysztofa, z okazji 15-tej roczn. urodzin oraz w int. Beaty i Kazimierza, z okazji urodzin i imienin.

9.30

W intencji parafian.

11.00

Za ++ rodziców Stefanię i Józefa Władyczko, za ++ braci Edwarda i Władysława oraz za ++ dziadków.

12.15

Za + męża i ojca Kazimierza Pietrasik oraz za ++ rodziców Julię i Mikołaja.

16.00

Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże Błogosławieństwo i zdrowie, w intencji Józefa, z okazji 50-tej rocznicy urodzin.