Porządek nabożeństw w okresie od 12.08 do 19.08.2012 roku

Niedziela 12.08.12 . – XIX NIEDZIELA ZWYKŁA

8.00

Za ++ rodziców Jadwigę i Jana Staniczek, za + brata Jerzego oraz za ++ z rodzin Staniczek i Berwetzki.

9.30

Za + ojca Ernesta Jasiniok, w X-tą rocznicę +, za + matkę Helenę, za + brata Joachima, za ++ teściów Danielę i Franciszka Woźny.

11.00

Za + męża i ojca Rocha Mryka, za ++ rodziców i teściów oraz za + księdza Teodora Rak.

16.00

Za + męża, ojca i dziadka Antoniego Rochowicz, w VIII-mą rocznicę +, za ++ rodziców z obu stron oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.

Poniedziałek 13.08.12 r. – dzień powszedni

6.30

Za ++ rodziców Apolonię i Władysława Hoja, za + brata Jana, za ++ dziadków z obu stron oraz za ++ z pokrewieństwa.

18.00

Za + syna Andrzeja Szmidchen w IV-tą rocznicę +, za + męża Mariana, za + ojca Władysława Chodeckiego, za + brata Jana, za ++ teściów Irenę i Herberta Szmidchen oraz za + szwagra Joachima Jamborek.

Wtorek 14.08.12 r.– Wspomnienie św. Maksymiliana Marii Kolbego, prezbitera i męczennika

6.30

1Za + Karola Skopek, w III-cią rocznicę +.

18.00

Za + syna Czesława, w III-cią rocznicę +, za + męża Eugeniusza Chojnackiego, za ++ z pokrewieństwa oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.

Środa 15.08.12 r. – UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NAJŚW. MARYI PANNY

8.00

Do M.B. Wniebowziętej, w intencji żyjących i za ++ członków Róż Różańcowych.

9.30

Za ++ Genowefę i Wincentego Biały oraz za ++ Zofię i Stanisława Fryga.

11.00

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Benona Bensz, z okazji 80-tej rocznicy urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Jubilata i całej rodziny.

13.00

Ślub: Justyna Hanak – Paul Rosek.

16.00

Za ++ ojca Stanisława Żebrowski, za ++ rodziców Weronikę i Józefa Kamieniak, za + siostrę Grażynę za ++ dziadków i krewnych z obu stron.

Czwartek 16.08.12 r. – dzień powszedni

6.30

Za ++ rodziców Bronisławę i Władysława Nalepa, Stefana Czarneckiego oraz ++ z pokrewieństwa z obu stron

12.00

Ślub Konkordatowy: Katarzyna Stopka – Łukasz Baran.

18.00

Za + męża i ojca Ernesta Kucza, w VII-mą rocznicę +, za ++ rodziców z obu stron oraz za ++ szwagrów Wernera i Helmuta.

Piątek 17.08.12 r.– UROCZYSTOŚĆ ŚW. JACKA, PREZBITERA – Głównego Patrona Metropolii Górnośląskiej

6.30

Za ++ rodziców Augustę i Józefa Chanisz, za ++ dziadków z obu stron.

18.30

Za + męża Jana Ganszczyk, w IX-tą rocznicę +, za ++ rodziców z obu stron.

Sobota 18.08.12 r.– dzień powszedni

6.30

Za ++ Eleonorę i Henryka Wołowskich oraz za ++ z pokrewieństwa.

13.00

Ślub: Joanna Wodzisz – Grzegorz Szafrański.

15.00

Ślub Konkordatowy: Karolina Depta – Artur Jankoś.

18.00

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Grażyny i Andrzeja, z okazji 25-tej rocznicy ślubu, z podziękowaniem i prośbą o zdrowie i Błogosławieństwo Boże.

Niedziela 19.08.12 . – XX NIEDZIELA ZWYKŁA

8.00

Za + ojca Bolesława Kaczmarczyk, w rocznicę jego urodzin, za + matkę Marię oraz za ++ z rodzin: Kaczmarczyk, Sklorz, Koziołek i Niemczura.

9.30

O Dary Ducha Świętego, dla Mateusza Gilga, z okazji 18-tej rocznicy urodzin.

11.00

Za + Józefa Wieczorek, w VIII-mą rocznicę + oraz za ++ z pokrewieństwa i za dusze w czyśćcu cierpiące.

16.00

Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Błogosławieństwo Boże, w intencji Iwony, z okazji 50-tej rocznicy urodzin i Andrzeja z okazji 55-tej rocznicy urodzin.