Porządek nabożeństw w okresie od 23.09 do 30.09.2012 roku

Niedziela 23.09.12 r. – XXV NIEDZIELA ZWYKŁA

6.30

Za ++ rodziców Bertę i Jana Szejka, za + brata Herberta.

8.00

Za + Marię Kubica XLVI-tą rocznicę +, za + męża Ryszarda, za + Rozalię Jarotek, w VI-tą rocznicę +

za + męża Leopolda, za ++ dziadków z obu stron.

9.30

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Jerzego Hilla, z okazji 75-tej rocznicy urodzin, z podziękowaniem i prośbą o zdrowie i Błogosławieństwo Boże.

11.00

Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Błogosławieństwo Boże, w int. Grażyny i Janusza, z okazji 25-tej roczn. ślubu oraz o Błogosławieństwo Boże dla synów Tomasza i Mikołaja i całej rodziny.

12.15

O Dary Ducha Świętego dla Karoliny Pach, z okazji 18-tej rocznicy urodzin.

16.00

Za + męża i ojca Radosława Miler, w IV-tą rocznicę + o dostąpienie łask Bożych i zbawienie.

Poniedziałek 24.09.12 r. – dzień powszedni

6.30

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Małgorzaty Borszcz, z okazji 75-tej rocznicy urodzin, dziękując za otrzymane łaski, z prośbą o Błogosławieństwo Boże i zdrowie.

18.00

1) Za + córkę i matkę Zuzannę Ksoll, w rocznicę urodzin.

2) Do B. Op. i M.B. Fatimskiej, w intencji rodziny Sypek, z podziękowaniem i prośbą o zdrowie oraz Błogosławieństwo Boże.

Wtorek 25.09.12 r.– Wspomnienie bł. Władysława z Gielniowa, prezbitera

6.30

1) Za + męża Janusza Kulczyckiego, w XXII-gą rocznicę +, za ++ teściów Stefanię i Ludwika Kulczyckich oraz za + Jadwigę

2) Za ++ rodziców Jadwigę i Antoniego Otremba oraz Anielę i Władysława Szczęsnych,  za ++ z pokrewieństwa z obu stron.

18.00

Do B. Op. i M.B.N.P. oraz do św. Barbary, w intencji Zygmunta, z okazji 50-tej rocznicy urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Błogosławieństwo Boże dla Jubilata i całej rodziny.

Środa 26.09.12 r. – dzień powszedni

6.30

Za ++ rodziców Irenę i Władysława Nalewojk oraz za + dziadka Aleksandra Trzcińskiego.

18.00

1) Za + męża, ojca i dziadka Franciszka Wąs, w XII-tą rocznicę +, za + córkę Jadwigę  oraz za ++ rodzeństwo z obu stron.

2) Za + Fryderyka Biskup, od sąsiadów.

Czwartek 27.09.12 r. – Wspomnienie św. Wincentego à Paulo, prezbitera

6.30

1) Za + męża Mieczysława Armata, w VII-mą rocznicę +, za + syna Andrzeja, za ++ rodziców Annę  i Wilhelma, za ++ teściów Armata, za + siostrę, za ++ 4 braci oraz za ++ z pokrew. z obu stron.

2) Za + męża Jerzego, za ++ rodziców i teściów oraz za + siostrę Anielę oraz za ++ z pokrewieństwa i za dusze w czyśćcu cierpiące.

18.00

1) Za + męża Henryka Piontek, z okazji urodzin oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.

2) Za ++ rodziców i dziadków Kornelię i Henryka Zieleźnik oraz za ++ z rodziny.

Piątek 28.09.12 r.– Wspomnienie św. Wacława, męczennika

6.30

Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Błogosławieństwo Boże i zdrowie, w intencji Małgorzaty Buck, z okazji 80-tej rocznicy urodzin.

17.00

1) Za ++ rodziców Marię i Józefa Netter, za ++ braci Ryszarda i Jerzego oraz za ++ z pokrewieństwa.

2) Za + Zbigniewa Skwarek w 30 dzień po +

18.30

1) Za + syna Ireneusza Janus, za + męża Jana, za ++ teściów Franciszkę i Józefa, za + matkę Józefę  Zyzik oraz za ++ z pokrewieństwa.

2) Za + ojca Marczuk, w VIII-mą rocznicę +.

Sobota 29.09.12 r.– ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH ARCHANIOŁÓW MICHAŁA, GABRIELA I RAFAŁA

6.30

1) Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Barbary, z okazji urodzin, z podziękowaniem i prośbą o zdrowie oraz o Błogosławieństwo Boże dla Jubilatki i całej rodziny.

2) Za + Czesława Danilewicz.

18.00

Za ++ rodziców Klarę i Jana Kotyrba, za ++ dziadków Kotyrba, Michalik, Augustin.

Niedziela 30.09.12 r. – XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA

6.30

Za + matkę Eugenię Turkowską, za + brata Zdzisława Turkowskiego, za + Alicję Lewicką, za ++ dziadków z obu stron.

8.00

Za ++ Marię i Pawła Heller oraz za ++ z pokrewieństwa Heller i Schukalla.

9.30

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Grażyny i Kazimierza, z okazji 25-tej rocznicy ślubu, z podziękowaniem i prośbą o zdrowie oraz o Błogosławieństwo Boże dla Jubilatów i całej rodziny.

11.00

Za + siostrę Annę Grzegorczyk, w III-cią rocznicę + oraz za ++ z pokrewieństwa.

12.15

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Heleny Kowalskiej, z okazji 75-tej rocznicy urodzin, z prośbą o zdrowie i Błogosławieństwo Boże dla Jubilatki i całej rodziny.

13.30

Msza Święta Chrzcielna i za roczne dzieci.

16.00

Za + męża i ojca Wiesława Klimas, w I-szą rocznicę +.