Porządek nabożeństw w okresie od 14.10 do 21.10.2012 roku

Niedziela 14.10.12 r. – XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA – KIERMASZ –

– Rocznica Poświęcenia Kościoła Parafialnego

6.30

Za + Ewę Musioł, w VI-tą rocznicę +, za ++ dziadków Tkaczyk i Kobędza.

8.00

Za + męża i ojca Marka Przybysz oraz za ++ z pokrewieństwa.

9.30

Do Świętej Anny, w intencji parafian, w rocznicę poświęcenia Kościoła Parafialnego.

11.00

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Joanny i Marcina Komander, z okazji 25-tej rocznicy ślubu, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Błogosławieństwo Boże i zdrowie, dla Jubilatów i ich rodziny.

12.15

Za + męża Pawła Sadło, za ++ teściów Annę i Franciszka oraz za ++ z rodzeństwa.

16.00

Za + Marię Biernacką.

Poniedziałek 15.10.12 r. – Wspomnienie św. Teresy od Jezusa, dziewicy i doktora Kościoła

6.30

Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Błogosławieństwo Boże

i zdrowie, w intencji Krzysztofa, z okazji 50-tej rocznicy urodzin.

18.00

1) Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże Błogosławieństwo i zdrowie, w intencji Łucji i Wiesława, z okazji 35-tej rocznicy ślubu, dla Jubilatów i całej rodziny.

2) Za + Jana Kotasińskiego, w VIII-mą rocznicę +, za ++ rodziców i teściów oraz za ++ z pokrewieństwa z obu stron.

Wtorek 16.10.12 r.– UROCZYSTOŚĆ ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ – Głównej Patronki Śląska

6.30

1) Za + matkę Kazimierę Kula, w VIII-mą rocznicę +, za + ojca Alfonsa oraz za ++ z pokrewieństwa.

2) Za + ojca Jana Komander, za ++ jego rodziców i brata.

18.00

Do Świętej Jadwigi, w intencji Róż Różańcowych.

Środa 17.10.12 r. – Wspomnienie św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika

6.30

Za + Marię Kroll, za ++ męża, syna i wnuka.

18.00

1) Za ++ z rodzin Banasik i Purchla.

2) Za + matkę i żonę Jadwigę Żygadło, w XI-tą rocznicę + oraz za + Waleriana Kowol.

Czwartek 18.10.12 r. – ŚWIĘTO ŚW. ŁUKASZA, EWANGELISTY

6.30

Za + męża Jerzego, za ++ rodziców i teściów, za + siostrę Ancillę oraz za ++ z pokrewieństwa

i za dusze w czyśćcu cierpiące.

 

18.00

1) Za ++ teściów Janinę i Władysława Rutkowskich.

2) Za + męża, ojca i dziadka Herberta Szymańskiego, za + matkę Helenę, w dniu ich urodzin oraz za ++ z pokrewieństwa.

 

Piątek 19.10.12 r.– dzień powszedni

6.30

Za + Zdzisława Markowicza, od sąsiadów z ulicy Kosmonautów 41.

17.00

Za + męża Piotra Kacprzik, w VIII-mą rocznicę + oraz za + matkę Stanisławę Bromirską, w VII-mą rocznicę +.

18.30

Za + matkę Gertrudę Basan oraz za ++ z rodzin Basan i Kampe.

Sobota 20.10.12 r.– Wspomnienie św. Jana Kantego, prezbitera

6.30

1) Za + siostrę Danielę Goryl, w XIX-tą rocznicę +.

2) Za + ojca Franciszka.

18.00

Za + Wiktora Marciniak, w rocznicę +, za ++ Annę, Jana, Henryka Dąbrowskich oraz za ++ z pokrewieństwa z obu stron.

Niedziela 21.10.12 r. – XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA

6.30

Za + męża Stanisława, w XIII-tą rocznicę +, za ++ rodziców Różę i Alojzego, za ++ siostrę Krystynę, brata Karola oraz za ++ dziadków z obu stron.

8.00

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Jolanty i Piotra Pardyła, z okazji 10-tej rocznicy ślubu, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Błogosławieństwo Boże i zdrowie, dla małżonków i całej rodziny.

9.30

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Zofii i Sławomira, z okazji 30-tej rocznicy ślubu, z podziękowaniem i prośbą o Boże Błogosławieństwo i zdrowie, dla Jubilatów i całej rodziny.

11.00

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Sabiny i Tomasza Bera, z okazji 25-tej rocznicy ślubu, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Błogosławieństwo Boże i zdrowie, dla Jubilatów i całej rodziny.

12.15

Za + syna Daniela Wiktor i za + ojca Michała.

16.00

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Stanisława, z okazji 75-tej rocznicy urodzin, z podziękowaniem i prośbą o zdrowie i Błogosławieństwo Boże, dla Jubilata i całej rodziny.