Porządek nabożeństw w okresie od 25.11 do 02.12.2012 roku

Niedziela 25.11.12 . – UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA

6.30

Za ++ rodziców Emmę i Jerzego Chluba oraz Gertrudę i Huberta Kupka, za + siostrę Jadwigę, za ++ 2 szwagrów oraz za ++ dziadków.

8.00

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Otylii, z okazji 75-tej rocznicy urodzin, z podziękowaniem i prośbą o zdrowie oraz Błogosławieństwo Boże dla Jubilatki i całej rodziny.

9.30

W intencji parafian.

11.00

Za ++ rodziców Różę i Ewalda Franik, za + ojca Gerarda Wycisk, za ++ z rodzin: Franik, Wycisk, Rassek i Kunert.

12.15

Za + męża i ojca Rocha Mryka, w II-gą rocznicę +.

13.30

Msza Święta Chrzcielna i za roczne dzieci: Maksymilian Obersztyn, Maciej Filuś

16.00

Za + mamę Katarzynę i za + jej męża Kazimierza.

Poniedziałek 26.11.12 r. – dzień powszedni

6.30

Za + z Małego Osiedla, od ofiarodawców II ołtarza na Boże Ciało.

18.00

1) Za + Jerzego Kuzia, w III-cią rocznicę +.

2) Za ++ rodziców Annę i Antoniego Procel, za + brata Jerzego, za + szwagra Joachima, za ++ teściów Agnieszkę i Waltra Dinter oraz za ++ z pokrewieństwa.

Wtorek 27.11.12 r. – dzień powszedni

6.30

1) Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Natalii i Włodzimierza oraz córki Joanny i syna Krzysztofa z rodzinami.

2)

18.00

Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże Błogosławieństwo i zdrowie, w intencji syna Jana Knetki.

Środa 28.11.12 r. – dzień powszedni

6.30

Za + Jahne Fritz.

18.00

1) Za + Mariana Stępniak, w I-szą rocznicę +.

2) Za + Franciszka Piekarz, w I-szą rocznicę +.

Czwartek 29.11.12 r. – dzień powszedni

6.30

Za + Jahne Fritz.

18.00

1) Za + matkę Irenę Suchanek, w V-tą rocznicę + oraz za ++ z rodzin; Żak, Suchanek i Więcławski.

2) Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Agnieszki, z okazji urodzin, z podziękowaniem i prośbą o zdrowie i Błogosławieństwo Boże.

Piątek 30.11.12 r. ŚWIĘTO ŚW. ANDRZEJA, APOSTOŁA

6.30

Za + Pawła Spałek, w VIII-mą rocznicę +, za ++ z pokrewieństwa oraz za + Andrzeja Florczak i za ++ z pokrewieństwa.

17.00

Za + ojca Henryka Sklorz, w rocznicę urodzin, za + matkę Małgorzatę, za + brata Romana, za + bratowa Elżbietę i za ++ z pokrewieństwa.

18.30

Za + ojca Stanisława Jurczyszyn, w XXVII-mą rocznicę +, za + matkę Józefę, za + męża Jana Golonkę oraz za ++ z pokrewieństwa.

Sobota 01.12.12 r. – dzień powszedni – Pierwsza Sobota Miesiąca

6.30

1) Za + Edwarda Gajda, od Ireny i Romana Gil z Józkiem.

2)

18.00

Do B. Op. i M.B.N.P., z prośbą o Boże Błogosławieństwo i zdrowie, w intencji Łucji Zwiorek, z okazji 80-tej rocznicy urodzin.

Niedziela 02.12.12 r. – I NIEDZIELA ADWENTU

6.30

 

8.00

Za + matkę Genowefę Uchman, za + ojca Jana, za + brata Mariana, za + teścia Stefana, za ++ dziadków z obu stron oraz za ++ z pokrewieństwa.

9.30

W intencji parafian.

11.00

Za ++ rodziców Stefanię i Stanisława oraz za ++ rodziców Stanisławę i Józefa oraz za ++ z pokrew.

12.15

Za ++ rodziców Stanisława Kulik, w XXX-tą rocznicę + i Krystynę Kulik w XX-tą rocznicę + oraz za ++ z rodziny.

16.00

Za ++ rodziców Edytę i Jana Świderskich, w XIII-tą rocznicę + oraz za ++ z pokrewieństwa z obu stron.