Porządek nabożeństw w okresie od 23.12 do 30.12.2012 roku

Niedziela 23.12.12 . – IV NIEDZIELA ADWENTU

6.30

Za dusze w czyśćcu cierpiące.

8.00

Za + żonę i matkę Irenę Janiszewską, za ++ dziadków Martę i Józefa Zieńć oraz za ++ z rodziny.

9.30

W intencji parafian.

11.00

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Genowefy Hoja, z okazji 99-tej rocznicy urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Błogosławieństwo Boże i zdrowie.

12.15

Za ++ Bronisławę, Edmunda, Zbigniewa, Józefa Rynkor

16.00

Za + męża i ojca Mariana Sroka, w XII-tą rocznicę + oraz za ++ rodziców z obu stron i za ++ z pokrewieństwa.

Poniedziałek 24.12.12 r– WIGILIA UROCZYSTOŚCI NARODZENIA PAŃSKIEGO

6.30

1) Za + Franciszkę Kolman, za + synową Teresę, za ++ wujków i ciotki .

2)

16.00

PASTERKA dla dzieci.

24.00

PASTERKA w intencji parafian.

Wtorek 25.12.12 r. – UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO

8.00

 Za + matkę Teresę, w XII-tą rocznicę +, za + ojca Czesława i za + brata Jerzego.

9.30

Za + męża Zygmunta, w X-tą rocznicę +, za ++ rodziców Mariannę i Franciszka, za ++ rodzeństwo, za ++ z rodzin; Tyszka, Mirzyjewskich, Niewiadomskich i Dornatowskich oraz za d.c.

11.00

Za + syna Manfreda, w rocznicę urodzin, za + męża Wilhelma Bombile oraz za ++ z pokrewieństwa.

12.15

Za + syna Daniela Wiktor i za + ojca Michała.

16.00

Za + męża i ojca Kazimierza Pietrasik, w XVI-tą rocznicę +.

Środa 26.12.12 r. – ŚWIĘTO ŚW. SZCZEPANA, PIERWSZEGO MĘCZENNIKA

6.30

W intencji parafian.

8.00

Za + męża i ojca Rocha Mryka, za ++ rodziców i teściów: Elżbietę, Adelę i Tadeusza Surman.

9.30

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Stefanii Strzeja, z okazji 80-tej rocznicy urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Błogosławieństwo Boże i zdrowie.

11.00

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Krystyny i Jana Chrobot, z okazji 50-tej rocznicy ślubu, z podziękowaniem i prośbą o zdrowie i Błogosławieństwo Boże.

12.15

Do B. Op. i M.B.N.P. i Dary Ducha Świętego, w intencji Adama Hanak, z okazji 18-tej rocznicy urodzin.

13.30

Msza Święta Chrzcielna i za Roczne Dzieci.

16.00

Za + męża Stanisława Sękulskiego, za ++ rodziców z obu stron i za ++ z pokrewieństwa oraz za d.c..

Czwartek 27.12.12 r. – ŚWIĘTO ŚW. JANA, APOSTOŁA I EWANGELISTY

6.30

1) Za ++ Józefa i Elżbietę Garcorz, od córki Danuty z mężem.

2) Za + Lecha Michalak, w 30-ty dzień po +.

3) Za + Leona Michalak, od koleżanek i kolegów oraz współpracowników z Wydziału 500.

18.00

Za + brata Tadeusza Suchanek, w XXII -gą rocznicę + oraz za ++ z rodzin: Suchanek, Żak i Wiecławski.

Piątek 28.12.12 r. ŚWIĘTO ŚW. MŁODZIANKÓW, MĘCZENNIKÓW

6.30

1) Za + męża, ojca i dziadka Eryka Glowienka, w XX-tą rocznicę +.

2)

9.00

Do Świętych Młodzianków, w intencji najmłodszych parafian.

18.30

Za + matkę Julię Wallner, w XVI-tą rocznicę + oraz za + ojca Konstantyna.

Sobota 29.12.12 r. – PIĄTY DZIEŃ W OKTAWIE NARODZENIA PAŃSKIEGO

6.30

1) Za + Teofila Glogowski, w rocznicę +, za + Jego żonę Hildegardę, za + księdza Paula Glogowski,  za + Gabrielę Pallach i za ++ krewnych.

2) Za + Przemysława Wąsik, za ++ dziadków z obu stron, za + Kazimierza Bednarza  oraz za + Franciszka Szot.

3)

18.00

Za + matkę Marię Jagódzką, za + ojca i dziadka Arkadiusza Jagódzkiego, w XVI-tą rocznicę +, za ++ rodziców Stanisławę i Jana Ślusarczyków, za ++ teściów Anielę i Antoniego Jagódzkich, za ++ siostrę Irenę i szwagra Ludwika Babczyńskich oraz za d.c..

Niedziela 30.12.12 r. – ŚWIĘTO ŚW. RODZINY, JEZUSA, MARYI I JÓZEFA

6.30

Za + Helenę Stanek, w I -szą rocznicę +.

8.00

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Franciszka, z okazji 75-tej rocznicy urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i Błogosławieństwo Boże.

9.30

W intencji parafian.

11.00

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Władysławy i Kazimierza, z okazji 50-tej rocznicy ślubu, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Błogosławieństwo Boże i zdrowie.

12.15

Do B. Op. i M.B.N.P. i Anioła Stróża, w intencji Jana Szymiczek, z okazji 60-tej rocznicy urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Błogosławieństwo Boże i zdrowie.

16.00

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji rodzin Chojnackich i Markiewiczów, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i Błogosławieństwo Boże.