Porządek nabożeństw w okresie od 10.02 do 17.02.2013 roku

Niedziela 10.02.13 r. – V NIEDZIELA ZWYKŁA

6.30

Za + Marka Meslin

8.00

Za + siostrę Agnieszkę Grochowską, w VIII-mą rocznicę, za ++ z pokrewieństwa oraz za dc

9.30

W intencji parafian.

11.00

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Teresy i Zygmunta Kostrzewskich, z okazji 45-tej rocznicy ślubu, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Błogosławieństwo Boże i zdrowie dla małżonków.

12.15

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Marii Malina, z okazji 80-tej rocznicy urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Jubilatki oraz całej Rodziny.

16.00

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Janusza, z okazji 50-tej rocznicy urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Jubilata oraz całej Rodziny.

Poniedziałek 11.02.13 r. – dzień powszedni

6.30

Do N.M.P. z Lourdes, w intencji Róż Różańcowych.

18.00

Za ++ rodziców Teresę i Czesława Sieklickich oraz za ++ z pokrewieństwa.

Wtorek 12.02.13 r.– dzień powszedni

6.30

Za + ojca Jana Misiaszek i za + wujka chrzestnego Zdzisława.

18.00

Za ++ rodziców Janinę i Mieczysława Nosek.

Środa 13.02.13 r. – ŚRODA POPIELCOWA

6.30

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Heleny z okazji urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Błogosławieństwo Boże i zdrowie

9.00

Za + męża i ojca Herberta Kocur, w X-tą rocznicę +.

17.00

Za + Annę Jaworek, w 30-ty dzień po + od sąsiadów z ulicy Kosmonautów 54.

18.30

Za + matkę Krystynę Maciejewską, w III-cią rocznicę +.

Czwartek 14.02.13 r. – ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH CYRYLA, MNICHA, I METODEGO, BISKUPA Patronów Europy

6.30

Za + ojca Alojzego Kampczyk w 30 dzień po +

18.00

Za + siostrę Genowefę Kałuża, w V-tą rocznicę +, za ++ braci Władysława Rocha, za + bratową Mariannę, za + ciocię Helenę oraz za ++ z pokrewieństwa.

Piątek 15.02.13 r.– PIĄTEK PO POPIELCU – dzień powszedni

6.30

Za ++ rodziców Józefę i Onufrego Ćwit oraz za ++ z pokrewieństwa z obu stron.

18.30

1) Za + Cecylię Klimas, w V-tą rocznicę +, za ++ jej siostry Annę i Zofię oraz za ++ szwagrów Jana i Stanisława.

2) Za + ojca Józefa Zera, w XXIX-tą rocznicę + oraz za + brata Józefa Zera.

Sobota 16.02.13 r.– SOBOTA PO POPIELCU – dzień powszedni

6.30

Za + męża i ojca Jana Drewniany, w IV-tą rocznicę +, za ++ rodziców Drewniany i Kozaczka oraz za ++ z rodziny.

18.00

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Urszuli, z okazji 60-tej rocznicy urodzin, z podziękowaniem i prośbą o Błogosławieństwo Boże oraz zdrowie.

Niedziela 17.02.13 r. – I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

6.30

Za + Zygfryda Borszcz, w V-tą rocznicę + oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.

8.00

Za ++ rodziców Augustynę i Antoniego Korgel, za ++ braci Wilibalda, Henryka, Antoniego oraz za ++ bratowe Annę i Teresę.

9.30

W intencji parafian

11.00

Za ++ rodziców Annę i Juliana Stacherów, za + brata Jerzego oraz za + bratową Marię.

12.15

Za ++ rodziców Gertrudę i Jana Wycisk, w rocznicę +.

16.00

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Edeltraudy Holeczek, z okazji 75-tej rocznicy urodzin, z podziękowaniem i prośbą o zdrowie oraz Błogosławieństwo Boże.