Porządek nabożeństw w okresie od 03.03 do 10.03.2013 roku

Niedziela 03.03.13 . – III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

6.30

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Ewy, z okazji urodzin, z podziękowaniem i prośbą o Błogosławieństwo Boże i zdrowie.

8.00

Msza św. gregoriańska za + Genowefę Hoja

9.30

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Brygidy , z okazji 50-tej rocznicy urodzin, z podziękowaniem i prośbą o Błogosławieństwo Boże oraz zdrowie.

11.00

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Emanuela Rassek, z okazji 75-tej rocznicy urodzin, z podziękowaniem i prośbą o Błogosławieństwo Boże oraz zdrowie dla Jubilata i całej rodziny.

12.15

Za ++ rodziców Stefanię i Józefa Władyczko, za ++ braci Edwarda i Władysława oraz za ++ dziadków.

16.00

Za + matkę Marię Jagódzką, w I-szą rocznicę +, za + Arkadiusza Jagódzkiego oraz za ++ rodziców z obu stron.

Poniedziałek 04.03.13 r. – ŚWIĘTO ŚW. KAZIMIERZA. KRÓLEWICZA

6.30

1) Msza Święta Gregoriańska – za + Genowefę Hoja.

2) Za + Pawła Bonk, w 30-ty dzień po +.

18.00

1) Za + męża i ojca Kazimierza Pietrasik oraz za ++ rodziców Julię i Mikołaja.

2) Za + ojca Jana Kozielewskiego, w V-tą rocznicę +.

Wtorek 05.03.13 r. – dzień powszedni

6.30

1) Za + Genowefę Hoja.

2) Za + matkę Krystynę, w I-szą rocznicę + oraz za ++ z pokrewieństwa.

18.00

1) Za + matkę Teresę Klimas, w V-tą rocznicę +, za + ojca Edwarda oraz za ++ z pokrewieństwa.

2) Za + ojca Tadeusza Porzuczek, w 30-ty dzień po +.

Środa 06.03.13 r. – dzień powszedni

6.30

Za + Genowefę Hoja.

18.00

1) Do B. Op. i M.P.N.P., w intencji Joachima Grabiec, z okazji 75-tej rocznicy urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Błogosławieństwo Boże.

2) Za ++ rodziców i teściów: Kazimierę i Jana Chromiec oraz Janinę i Tadeusza Ćwierz.

Czwartek 07.03.13 r. – dzień powszedni – Pierwszy Czwartek Miesiąca

6.30

1) W intencji o powołania kapłańskie i zakonne.

2) Za + Genowefę Hoja.

17.00

Adoracja Najświętszego Sakramentu.

18.00

1) Za ++ Agnieszkę i Antoniego Wachstiel, Marię i Jana Sarnes, Matyldę i Konstantego Wachstiel, za ++ rodzeństwo i z pokrewieństwa z obu stron oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.

2) Za + żonę Otylię Skubela, w XII-tą rocznicę +, za ++ rodziców, teściów, 3 siostry, 3 braci, bratową i szwagra oraz za ++ z pokrewieństwa z obu stron.

Piątek 08.03.13 r. – dzień powszedni

6.30

Za + męża Gotfryda Gomolla, w X-tą rocznicę +, za ++ teściów Franciszkę i Feliksa oraz za ++ rodziców Elfrydę i Huberta Lazar.

17.00

1) Za + Genowefę Hoja.

2) Za + Aldonę Krawczyk, w 30-ty dzień po +.

18.30

Msza Święta, w intencji Kobiet z naszej Parafii.

Sobota 09.03.13 r. – dzień powszedni

6.30

1) Za + Genowefę Hoja.

2) Za ++ rodziców Jadwigę i Józefa Szymczak.

18.00

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Wilhelma Bytomski, z okazji 75-tej rocznicy urodzin, z podziękowaniem i prośbą o Boże Błogosławieństwo i zdrowie.

Niedziela 10.03.13 r. – IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

6.30

Za ++ rodziców Teresę i Karola Kamuzela, za ++ dziadków Doja i Kamuzela oraz za ++ z rodziny Pietruszka

8.00

Za + matkę Gertrudę, z okazji urodzin, za + męża Franciszka, za ++ dzieci Elżbietę i Jerzego oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.

9.30

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Brygidy, z okazji 70-tej rocznicy urodzin, z podziękowaniem i prośbą o Błogosławieństwo Boże i zdrowie.

11.00

Za + syna Daniela Wiktor, za + brata Piotra oraz a + ojca Michała.

12.15

Do Aniołów Stróżów, w intencji Jakuba Piasecki, z okazji rocznicy urodzin.

16.00

Za + Genowefę Hoja.