Ogłoszenie Caritas Parafialny Parafii św. Anny

Caritas Parafialny Parafii św. Anny informuje że przyjmuje wnioski o udzielenie pomocy żywnościowej w ramach programu ,, Dostarczania nadwyżek żywności dla najuboższej ludności UE”

Pomoc przeznaczona jest dla osób ubogich których dochód nie przekracza

–  813 zł netto dla osoby samotnej

–  684 zł dla jednego członka rodziny

Do wniosku należy dołączyć załączniki:

  • źródła dochodu osoby składającej wniosek i małżonka- zaświadczenie,
  • odcinki emerytury renty,
  • informacja czy korzysta z pomocy MOPRU lub innej pomocy,
  • decyzja o przyznaniu zasiłku rodzinnego,
  • rachunki za leki świadczące o chorobie, orzeczenia o niepełnosprawności,
  • inne,

Osoby zainteresowane pomocą winny zgłosić się do biura Caritasu Parafialnego w czwartki w godzinach od 16.00 do 18.00 w celu złożenia wniosku.

Wnioski będą przyjmowane do końca kwietnia 2013 roku