Regulamin konkursu pod tytułem „Moje Świadectwo Wiary”

Konkurs pod tytułem „Moje Świadectwo Wiary”

Z  OKAZJI MIĘDZYNARODOWEGO DNIA DZIECKA

1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.

 2. Przewidziana forma  konkursu:

 a).    dla szkół podstawowych :od klasy 1 do 3

☼ plastyczna,  technika  dowolna  format max A3, opisowa  max 2 kart.A4

 b).     dla szkół  podstawowych od klasy 4 do 6 i gimnazjów

opisowa, pamiętniki max 4 kartki  formatu A4 ,albumowa max 6 stron format  A3,   wiersze,  multimedialna.

☼ prace  multimedialne w  programie  point od 20- 40 slajdów, (ocenie  podlega  projekt  prezentacji  /zastosowanie  hiperłączy)

 3. Prace  konkursowe powinny być podpisane czytelnie na odwrocie: imię i nazwisko, klasa, szkoła  nr   telefonu do szkoły, opiekun.

4. Prace należy złożyć do dnia 24 maja 2013roku w sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr38     w Łabędach przy ul. Partyzantów 25  Nr telefonu   32/ 234-50-95

 O finale konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie.

 

ORGANIZATORZY KONKURSU:

 Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Koło Nr 9 przy parafii Św. Anny w Łabędach.

 Szkoła Podstawowa Nr 38 w Łabędach i nauczyciel informatyki.

 Ks. Michał Nicpoń.

 Pani Katechetka Ewa Sitko.