Rok Rodziny

(peregrynacja świętego wizerunku Jezusa, Maryi i Józefa w naszych rodzinach)

              W przeżywanym przez nas Roku Rodziny poszukujemy inspiracji dla przemiany duchowej, której mają doświadczyć rodziny, w których żyjemy. Pragniemy, aby najbliższe nam środowisko życia było przepojone miłością, dobrocią, wrażliwością i troską. Kochając naszych najbliższych krewnych chcemy im dać jak najwięcej dobra, prawdy i piękna, które przemawiają przez nas. W sytuacji, w której odczuwamy jakąkolwiek bezsilność wobec zadań, które wynikają z naszej rodzinnej odpowiedzialności szukamy źródła mocy większego, niż zasób sił i mądrości zgromadzony w nas samych. To, czego brakuje w naszych rodzinach może nam dać Święta Rodzina Jezusa, Maryi i Józefa – nasi pośrednicy łaski pochodzącej od Boga, naszego stwórcy.

Wierzymy w błogosławione działanie naszych świętych niebieskich opiekunów, którzy znają nasz ludzki los, rozpoznają nasze potrzeby i znają naszą wolę pełnienia dobra. Jesteśmy przekonani, że Jezus stale obecny w naszym życiu w tajemnicy Komunii świętej uświęca nas, a święty patronat Maryi i Józefa buduje cnoty odpowiednie dla stanu, w którym żyjemy i zadań, które spełniamy. Dlatego w Roku Rodziny częściej przyzywamy opieki Świętej Rodziny Nazaretańskiej nad nami.

Wyjątkową okazję do modlitwy w naszych rodzinach tworzy przebywająca w naszej parafii ikona Świętej Rodziny. Ikona każdego dnia w ciągu całego roku 2014 będzie przekazywana od rodziny do rodziny peregrynując przez parafię. Przez jeden dzień nasza rodzina może zatrzymać się przy świętym wizerunku, aby na modlitwie zawierzyć Bogu to wszystko, co jest naszą troską i nadzieją. Na barkach Świętej Rodziny może spocząć to, czego sami nie potrafimy podźwignąć. Przebywanie w naszym domu ikony może także stać się szkołą modlitwy dla naszych domowników. Ikona może sprawić, że będziemy razem na modlitwie i powrócimy do praktyki, która już może została zapomniana w naszej rodzinie. Dobrze, by każda rodzina w naszej parafii wybrała sobie dzień, w którym peregrynacja przekroczy jej progi i ubogaci serca ojca, matki, dzieci i wszystkich osób przebywających w domu. Także osoby samotne, owdowiałe lub mieszkające z dala od dzieci dzięki Świętej Rodzinie będą mogły doświadczyć nadprzyrodzonej bliskości, która przekracza fizyczne ograniczenia.

Czas poświęcony na modlitwę uświęca nas – nigdy nie jest czasem straconym. Na modlitwie odzyskujemy pokój i równowagę ducha, której często nam brakuje. Podczas modlitwy przemawia do nas Bóg, dając nam mądrość leczącą nasze zagubienie. Modlitwa sprawia, że przezwyciężamy nasze grzechy, słabości, zaniedbania, zniszczone relacje międzyludzkie, zdrady i zawody, gniew, złość i podejrzliwość. Modlitwa leczy rany, także i te, które zadali sobie najbliżsi krewni. Modląc się przebaczamy sobie i jednamy się ze sobą – a to pozwala na dalsze pojednanie z Bogiem. W rodzinie wiele może się zmienić na lepsze dzięki modlitwie przez wstawiennictwo Świętej Rodziny.

Spójrzmy na ikonę Świętej Rodziny, jak w głębię zwierciadła. Porównajmy nasze rodziny ze Świętą Rodziną. Zastanówmy się na ile postawa naszych niewiast przypomina piękną i godną postawę Maryi spełniającej się w swoim gospodarowaniu i posługiwaniu. Na ile postawa mężczyzn jest wytrwałym, cierpliwym zatroskaniem świętego Józefa chroniącego rodzinę. Na ile postawa dzieci jest wzrastaniem w mądrości i łasce na wzór dziecka – Jezusa. Przypatrywanie się ikonie Świętej Rodziny jest także podobne do zaglądania przez otwarte okno do ich nazaretańskiego domu. Jeśli nasze domy wymagają duchowego i moralnego uporządkowania, to może być dla cenna lekcja. Wszak pouczają nas: „święta (więcej niż perfekcyjna) Pani domu”, „święty Pan domu” i „święte Dziecko w domu”…

Zainteresowane peregrynacją rodziny mogą po każdej Mszy świętej zgłaszać się do zakrystii, aby ustalić dogodny dzień zabrania ikony. W uzgodnionym dniu przedstawiciel rodziny przychodzi do zakrystii po wieczornej Mszy świętej. Rodzina zatrzymuje u siebie ikonę przez jedną dobę i odnosi obraz do zakrystii następnego dnia prze wieczorną Mszą świętą. Do ikony dołączony jest modlitewnik z propozycjami wspólnej rodzinnej modlitwy.

Uczyń dla swojej rodziny coś więcej przez w trwałą modlitwę.