Porządek nabożeństw w okresie od 23.02 do 02.03.2014 roku

Niedziela 23.02.14 r. – VII NIEDZIELA ZWYKŁA

6.30

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Ewy, z okazji rocznicy urodzin, z podziękowaniem i prośbą o Błogosławieństwo Boże i zdrowie.

8.00

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Piotra Przybyła, z okazji 50-tej rocznicy urodzin, z podziękowaniem i prośbą o Błogosławieństwo Boże i zdrowie.

9.30

W intencji parafian.

11.00

Za + mamę Krystynę Maciejewską, w IV-tą rocznicę + oraz za ++ z rodzin: Maciejewski i Przybyła.

12.15

Za + Urszulę Nega, w V-tą rocznicę +.

13.30

Msza Święta Chrzcielna i za Roczne Dzieci: Antonina Tutaj, Emilia Jonasz

16.00

Za + Jerzego Boncol, w XVI-tą rocznicę + oraz za ++ z rodzin: Boncol i Liźla.

Poniedziałek 24.02.14 r. – dzień powszedni

6.30

1) Za + męża Lesława Ślimak, w VIII-mą rocznicę +, za ++ teściów Stanisławę, Marię i Władysława Ślimak i ich córkę Jadwigę.

2) Za + Antoniego, Michalinę i Wacławę

18.00

Za + Jolantę Brych, od współpracowników z Restauracji „Kuźnica”.

Wtorek 25.02.14 r. – dzień powszedni

6.30

Za ++ rodziców Hildegardę i Teofila, za + córkę Gabrielę, za + wujka ks. Pawła, za ++ dziadków z obu stron, za wszystkich ++ z rodzin: Głogowski i Tyrała oraz za + Franciszka Ploch.

18.00

1) Za + mamę Trautę Białek, w III-cią rocznicę + i w rocznicę Jej urodzin.

2) Za ++ Anielę i Jana Wawrzyniak i za ++ z obu stron.

Środa 26.02.14 r. – dzień powszedni

6.30

Za + ojca Jana w VI rocznicę +, siostrę Marię, babcię Mariannę oraz d.c.

18.00

1) Za + żonę i matkę Gabrielę, w rocznicę Jej urodzin oraz za + córkę Alinę.

2) Za + męża Waldemara Jakimowicz, w VIII rocznicę + oraz za ++rodziców, teściów i rodzeństwo.

Czwartek 27.02.14 r. – dzień powszedni

6.30

Za + Leona Jędrychowicz, w XVII-tą rocznicę +, oraz za + syna Bogdana.

18.00

1) Za + ojca Leona Gaworski,

2) Za + męża i ojca Andrzeja Drohockiego, w X-tą rocznicę + oraz za ++ rodziców Teodorę i Adama oraz za ++ teściów Wandę i Sławomira.

Piątek 28.02.14 r. – dzień powszedni

6.30

Za + Lucynę Zawisza

17.00

Za + Helenę Bednarczuk, w III-cią rocznicę +, za + Janinę Sulikowską, w VIII-mą rocznicę +, za + ojca Jana, za + męża Eugeniusza, za + syna Czesława i za + synową Grażynę oraz za d.c.

18.30

Za + Jolantę Brych, od współpracowników z Restauracji „Kuźnica”.

Sobota 01.03.14 r. – dzień powszedni – Pierwsza Sobota Miesiąca

6.30

1) Za + Piotra Skupień i za + jego dziadka Mieczysława.

2) Za + ojca Romana Wyciślok w 17 rocznicę +, matkę Anastazję, brata Jerzego i jego żonę Renatę i córkę Karinę oraz ++ z pokrewieństwa

18.00

Za ++ rodziców Annę i Antoniego Sadowskich oraz Frydę i Stanisława Świstak, za ++ siostrę Teresę i szwagra Ryszarda.

Niedziela 02.03.14 r. – VIII NIEDZIELA ZWYKŁA

6.30

Za ++ rodziców Marię i Józefa Drus oraz za ++ z pokrewieństwa Biszczak i Drus oraz za d.c.

8.00

Za ++ rodziców Katarzynę i Franciszka Chrąchol, w XV-tą rocznicę +, za ++ teściów Kazimierę i Alfonsa Kula oraz za ++ z rodzin.

9.30

W intencji parafian.

11.00

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Jana, w 55-tą rocznicę urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże Błogosławieństwo i zdrowie.

12.15

Za ++ rodziców Stefanię i Józefa Władyczko, za ++ braci: Władysława i Edwarda oraz za ++ dziadków.

16.00

Za + Feliksa Gluziński, w I-szą rocznicę +.