Porządek nabożeństw w okresie od 06.04 do 13.04.2014 roku

Niedziela 06.04.14 r. – V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

6.30

Za + Szymona Dąbrowskiego, za + syna Andrzeja, za ++ rodziców, dziadków z obu stron oraz za ++ krewnych.

8.00

Za + ojca Alfonsa Kula, w III rocznicę +, za + matkę Kazimierę, za + siostrę Irenę i za ++ z rodzin Kula i Chrąchol.

9.30

W intencji parafian.

11.00

Za + żonę Stanisławę Kobielską, w VII-mą rocznicę + oraz za + teścia Józefa Bator.

12.15

Za ++ Feliksa, Marię, Zdzisławę, Krystynę, Władysława, Magdalenę, Bronisława i Kazimierę Gluzińskich.

16.00

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Marty, z okazji 18-tej rocznicy urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Błogosławieństwo Boże i Dary Ducha Świętego.

Poniedziałek 07.04.14 r. – dzień powszedni

6.30

Za ++ Wiktorię, Karola i Jerzego Ibrom, za dwóch ++ szwagrów oraz za ++ z pokrewieństwa.

17.00

Za + ojca Józefa Suchanek, w XIV-tą rocznicę +, za ++ z rodzin: Suchanek, Żak, Więcławski.

18.30

1) Za ++ rodziców Michalinę i Włodzimierza Dutczak, za ++ Antoninę, Bronisława, Romana i Kazimierza Śmiechowskich oraz za ++ dziadków z obu stron.

2)

Wtorek 08.04.14 r. – dzień powszedni

6.30

Za ++ rodziców Julię, Marię i Józefa Miciak, za ++ braci Władysława i Zygmunta, za + bratową Józefę i za + szwagra Zbigniewa.

17.00

Za + męża, ojca i dziadka Mariana Janczyk, w IV-tą rocznicę +.

18.30

1) Za + Jerzego Dybczak, w 30-ty dzień po +.

2)

Środa 09.04.14 r. – dzień powszedni

6.30

W intencji + Grzegorza Chluby, od sąsiadów z ulicy Piaskowej 3.

14.00

Msza Święta w intencji chorych i seniorów parafii.

17.00

Za + Teresę Staneczek, w VI-tą rocznicę +, za ++ siostry Halinę, Walentynę, Marię i Eugenię oraz za ++ z pokrewieństwa.

18.30

Za + Krystiana Stasik, w I-szą rocznicę +, od sąsiadów z ulicy 22-go Lipca 8.

Czwartek 10.04.14 r. – dzień powszedni

6.30

 

18.00

1) Za + męża, ojca i dziadka Henryka Kaszuba, w VI-tą rocznicę +, za ++ rodziców Ciołek i Kaszuba, za ++ braci i siostrę oraz za ++ z pokrewieństwa z obu stron.

2) Za + męża Jerzego, za ++ rodziców i teściów, za + siostrę Ancillę, za ++ z pokrewieństwa  Oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.

Piątek 11.04.14 r. – dzień powszedni    

6.30

Za + męża, ojca i dziadka Józefa Krzysztofińskiego.

17.00

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Justyny, z okazji rocznicy urodzin, z prośbą o Błogosławieństwo Boże i zdrowie.

18.30

Za + Zofię Twardzik.

Sobota 12.04.14 r. – dzień powszedni

6.30

1) Za + mamę Zofię, w I-szą rocznicę + oraz za ++ ojca Michała i dwóch braci Wiesława i Stefana.

2) Za ++ Kazimierę i Jana Chromiec, za ++ braci Edwarda i Henryka oraz za + bratową Stanisławę.

18.00

Za + ojca Pawła Hoja, w XIV-tą rocznicę +.

Niedziela 13.04.13 r. – NIEDZIELA PALMOWA czyli MĘKI PAŃSKIEJ

6.30

Za + Zygfryda Borszcz, za ++ rodziców z obu stron, za + siostrę Łucję, za ++ trzech szwagrów oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.

8.00

Za + męża i ojca Marka Przybysz.

9.30

W intencji parafian.

11.00

Za ++ rodziców i krewnych z rodziny Wątorek i Boroniec.

12.15

Za + Jacka Kowalskiego, w II-gą rocznicę +.

16.00

Za + męża i ojca Leopolda Pikul.