Uroczystość poświęcenia figury św. Jana Pawła II i udzielenie sakramentu bierzmowania przez Biskupa Jana Kopca

Czcigodny Księże Biskupie –  Ordynariuszu naszej diecezji, wraz z wszystkimi Łabędzkimi Parafianami,  witam Ciebie w  świątyni świętej Anny w Gliwicach – Łabędach.

Przeżywamy Twoje pierwsze pasterskie, nawiedzenie naszej wspólnoty parafialnej w radosnym  czasie Paschy i Bożego Miłosierdzia. Czasie kanonizacji Wielkiego Polaka  – Ojca Świętego Jana Pawła II, który,  6 stycznia  1993 roku, w Bazylice Watykańskiej św. Piotra w Rzymie udzielił Tobie święceń biskupich.

{gallery}2014/bierzmowanie{/gallery}

Święty Papież Jan Paweł II poświęcił kamień węgielny naszego parafialnego kościoła na Górze św. Anny w dniu 21 czerwca 1983 roku. W czasie nieszporów maryjnych Święty Jan Paweł II powiedział: „Tu na Górę św. Anny przychodziły i przychodzą całe pokolenia pielgrzymów po to, aby nauczyć się tego wołania, aby nauczyć się modlitwy, która następnie przenika ludzkie życie – przenika i kształtuje je po Bożemu”

15 czerwca 1999 roku Święty Jan Paweł II powiedział do nas w Gliwicach ustami nuncjusza następujące zdanie: „Niech Bóg, który jest miłością będzie Światłem waszego życia i na czasy, które nadchodzą”. Dwa dni później ku zaskoczeniu wszystkich wiernych Święty Jan Paweł II pojawił się i zasiadając na specjalnie przygotowanym cokole prowadził niezapomniany, serdeczny dialog z Gliwiczanami, tłumnie zgromadzonymi na gliwickim lotnisku. Dziś po blisko 15 latach uwieczniony w tej figurze święty Papież ponownie staje na tym samym co wówczas cokole i nadal prowadzi z nami pouczający dialog, abyśmy nigdy nie zapomnieli jego nauki.

Oto jest dzień, który dał nam Pan. Szczerze życzymy Tobie nasz Dostojny Gościu odwagi pasterskiej i świadomości, że nie jesteś sam, bo jest z Tobą Chrystus, który umacnia Ciebie łaską Ducha Świętego, bo są z Tobą kapłani i parafianie św. Anny, św. Jerzego  i Wniebowzięcia NMP. Prosimy Ciebie uświęć nasze parafialne wspólnoty i pobłogosław tę figurę świętego, który jest nam tak bliski oraz udziel naszej młodzieży Łabędzkiej sakramentu bierzmowania.