Odezwa Biskupa Gliwickiego z racji tegorocznych Święceń Kapłańskich

Drodzy Współbracia w kapłańskiej posłudze,

     Umiłowani Diecezjanie!

     W sobotę, w wigilię uroczystości Zesłania Ducha Świętego, 7 czerwca 2014 roku, diecezja nasza przeżywać będzie radosny dzień święceń kapłańskich siedmiu diakonów, absolwentów Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Opolu. Oto tegoroczni kandydaci do prezbiteratu:

     1. Babiak Wojciech – z par. św. Józefa w Zabrzu,

     2. Binkowski Sebastian – z par. św. Barbary w Bytomiu,

     3. Kowalik Paweł – z par. NSPJ i MB. Fatimskiej w Tarnowskich Górach-
          Strzybnicy,

     4. Sękowski Piotr – z par. św. Bartłomieja w Gliwicach,

     5. Wieczorek Michał – z par. Dobrego Pasterza w Bytomiu-Karbiu,

     6. Ziaja Adrian – z par. św. Józefa Robotnika w Tarnowskich Górach,

     7. Zurzycki Michał – z par. św. Michała Archanioła w Żernicy.

     Uroczystość święceń kapłańskich to bardzo ważny moment dla całego Kościoła partykularnego, jakim jest diecezja. Wydarzenie to daje rękojmię, że dzieło zbawcze Jezusa Chrystusa będzie z pożytkiem kontynuowane. Każdy kapłan jest bowiem dany swojemu ludowi jako głosiciel Bożych prawd i szafarz sakramentów świętych, przez które wszyscy uświęcamy się we wspólnocie Kościoła. W dzisiejszym świecie, jakże często zagubionym, potrzeba wielkodusznych sług, potrafiących ustawicznie stawiać Boga w centrum życia każdego człowieka. Od nas samych zależy, czy w świecie wytworzymy atmosferę wyciszenia i życzliwości dla tej służby. Pragnę tę sprawę powierzyć uwadze naszych duszpasterzy oraz wiernych, by byli wrażliwymi na nowe powołania do służby Bożej w Kościele i proszę wszystkich o włączenie do swoich modlitw tych kandydatów, którzy zdecydowali się na powiązanie swego życia
z Chrystusowym wezwaniem.

    Tegoroczne święcenia kapłańskie posiadają swoje wspaniałe duchowe wzmocnienie przez kwietniową kanonizację dwóch wielkich Papieży-Duszpasterzy ubiegłego wieku – św. Jana XXIII i św. Jana Pawła II. Pod takim świętym patronatem niech nasi nowi bracia kapłani wzmacniają się w powołaniu i niech bez trwogi głoszą Chrystusa Zmartwychwstałego, który w każdej sytuacji jest Odkupicielem człowieka.

     Bardzo serdecznie zapraszam do katedry gliwickiej na tę podniosłą uroczystość, która rozpocznie się w sobotni poranek 7 czerwca o godz. 9.30. Niech nasi neoprezbiterzy w tym ważnym dla siebie dniu otoczeni będą przez swoich rodziców
i najbliższych, którym Kościół dziękuje za wychowanie swych synów i krewnych do dojrzałej umiejętności podjęcia służby kapłańskiej. Niech współbracia w kapłańskiej służbie oraz młodzi ludzie, poszukujący drogi swego życia, zaczerpną z tej uroczystości nowe siły do dostrzegania wartości służby Chrystusowi w pracy kapłańskiej.

      Nowi kapłani są zaproszeni, wraz ze wszystkimi mężami oraz młodzieńcami Diecezji Gliwickiej i Opolskiej do udziału w dorocznej swej pielgrzymce na Górę Świętej Anny w sobotę i niedzielę 28-29 czerwca 2014 r. W tym roku program pielgrzymki realizuje nasza Diecezja Gliwicka i przy tej okazji dziękuję wszystkim Osobom, zaangażowanym w duchowe objęcie tegorocznego pielgrzymowanie.

+ Jan Kopiec

Biskup Gliwicki