Porządek nabożeństw w okresie od 21.09. do 28.09.2014 roku

Niedziela 21.09.14 r. – XXV NIEDZIELA ZWYKŁA

6.30

Za + Marię Kubica, w 48-mą rocznicę +, za + męża Ryszarda, za + Rozalię Jarotek, w VIII-mą rocznicę +, za + męża Leopolda oraz za ++ dziadków z obu stron.

8.00

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Zuzanny i Zygfryda, z okazji 45-tej rocznicy ślubu, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże Błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny.

9.30

W intencji parafian.

11.00

Do B. Op. i M.B.N.P., z prośbą o zdrowie i Błogosławieństwo Boże, w intencji rodziny Hila.

12.15

Za ++ syna Daniela Wiktor, brata Piotra i ojca Michała.

16.00

Za ++ rodziców Rosemarię i Józefa Franik oraz za ++ dziadków Marię i Hermana Hajok.

Poniedziałek 22.09.14 r. – dzień powszedni

6.30

1) Za + matkę i babcię Elżbietę Glowienka, w I-szą rocznicę + oraz za ++ siostry Agnieszkę i Annę.

2) Za + siostrę Teresę, w I-szą rocznicę +, za ++ rodziców Apolonię i Władysława oraz za + brata Jana

18.00

Za + ojca i dziadka Józefa w 50-tą rocznicę +, za + matkę Ewę Kurka, za ++ Teresę, Klarę, Antoniego oraz za ++ z pokrewieństwa.

Wtorek 23.09.14 r. – Wspomnienie św. Pio z Pietrelciny, prezbitera

6.30

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Teresy, z okazji urodzin, z podziękowaniem i prośbą o Boże Błogosławieństwo i zdrowie.

18.00

1) Za + męża, ojca i dziadka Stanisława Kuc, w I-szą rocznicę + oraz za ++ z pokrew. z obu stron.

2) Za + córkę i matkę Zuzannę Ksoll.

Środa 24.09.14 r. – dzień powszedni

6.30

Za ++ rodziców Bertę i Jana Szejka, za + brata Huberta oraz za + Małgorzatę Szejka.

18.00

1) Za + męża Janusza Kulczyckiego, za ++ teściów, za + Jadwigę, za ++ z rodzin Bieniasz

 oraz za ++ braci Senkowskich.

2) Za + męża i ojca Mariana Stępniak oraz za ++ z rodzin: Stępniak i Sosnowskich.

Czwartek 25.09.14 r. – Wspomnienie bł. Władysława z Gielniowa, prezbitera

6.30

Za + Edwarda Tyrała, w 30-ty dzień po +.

18.00

1) Za + ojca Jana Marczuk, w rocznicę + oraz za + syna Jacka Marczuk.

2) Za ++ rodziców Kazimierę i Zygfryda Florkowski, za + ojca Leona Witek oraz za ++ z rodzin: Florkowski, Witek i Bolek.

Piątek 26.09.14 r. – dzień powszedni

6.30

Za + Edwarda Tyrała, od sąsiadów z ulicy 22-go Lipca 24.

17.00

Za + Michała Bartoń, w I-szą rocznicę + oraz + Genowefę

18.30

Za + męża, ojca i dziadka Franciszka Wąs, w XIV-tą rocznicę +, za + córkę Jadwigę oraz za ++ rodziców i dziadków z obu stron.

Sobota 27.09.14 r. Wspomnienie św. Wincentego á Paulo, prezbitera

6.30

1) Za + Erwina Pawłowski, w 30-ty dzień po +.

2) Za + Edytę Mike od sąsiadów z ul. Broniewskiego

18.00

Za + mamę Krystynę Nikiel, w I-szą rocznicę +.

Niedziela 28.09.14 r. – XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA

6.30

Za + syna Ireneusza Janus, za + męża Jana, za ++ teściów Franciszkę i Józefa, za + matkę Józefę Zyzik, za ++ z pokrewieństwa oraz za dc.

8.00

Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże Błogosławieństwo i zdrowie, w intencji rodziny Basan.

9.30

W intencji parafian.

11.00

W intencji Adelajdy i Helmuta Jakubiec, z okazji 50-tej rocznicy ślubu, z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze Błogosławieństwo Boże i zdrowie.

12.15

Za + siostrę Annę Grzegorczyk, w V-tą rocznicę +, za + babcię Józefę Sendal oraz za ++ z rodziny.

13.30

Msza Święta Chrzcielna i za Roczne Dzieci:: Emilia Kamuzela, Florian Rzeźniczek(Roczki).

16.00

Za ++ Bogdana i Grzegorza Łysio oraz za ++ z rodzin: Łysio i Kubas.